Een Cursus In Wonderen
Een cursus in wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun levensboek. Je zou het wel de basisbijbel van vandaag kunnen noemen. Een cursus in wonderen is de uitwerking van het manuscript dat psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem.

Centrale thema's zijn liefde, vergeving en niet-oordelen. Wie aan de Cursus begint zal onder de indruk raken van de inhoud, het vanzelfsprekende gezag en de indrukwekkende toon van de woorden. Dit boek stelt ons ego voor radicale keuzes: kiezen we voor illusie of waarheid, angst of liefde, willen we gelijk of willen we geluk?

Deze vernieuwde uitgave bevat naast het Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) ook de in de oorspronkelijke uitgave niet opgenomen Aanvullingen. Dit is een specifieke toepassing van de principes van de Cursus ten aanzien van psychotherapie en gebed. Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma.Memento Moriafspraak


Frits Spoelstra / Snips.nl