HOME   INHOUD   NIEUWS   CONTACT    |    AUTOLYSE   WEBLOG   FORUM   FACEBOOK   YOU TUBE

welkome-boek
wat is snips.nl?
Dat wat is is! Het is niet vroeger iets geweest en het zal niet ooit in een toekomst iets zijn en bestaat zodoende in tijdloosheid; het kent geen verleden, heden of toekomst. Dat wat daarin schijnbaar gebeurt (tegenwoordige tijd) zal niet ooit gebeurd zijn (verleden tijd) en zal niet ooit gebeuren (toekomstige tijd); het is wat gebeurt zonder oorzaak, effect en gevolg, zonder verleden, heden of toekomst, zonder reden en zonder doel.


Het is wat is en daarin gebeurt wat gebeurt; het verandert nooit en alles wat gebeurt is een actie, een beweging, een gebeuren, zonder resultaat. De mens, vanaf nu ‘jij’ genaamd, plaatst dit automatisch op een tijdlijn, omdat jij gelooft dat alles een begin en een einde kent en een verleden en toekomst heeft. Jij gelooft dat alles wat gebeurt ooit voorbij zal zijn en dat wat nog niet gebeurd is ooit wellicht zal komen.

Door het schijnbare bestaan van die tijdlijn kan jij je tijdloosheid niet voorstellen. jij bent daardoor niet in staat te begrijpen dat alles gebeurt zonder een verleden waarin iets is gebeurd (voorbij is) of een toekomst waarin iets zou kunnen gaan gebeuren. Jij plakt alles wat gebeurt aan elkaar zodat het lijkt alsof er ooit iets is gebeurd dat de oorzaak is van wat nu gebeurt en in de toekomst een effect en gevolg zal hebben op wat nog te gebeuren staat.

Maar in dat wat is, gebeurt schijnbaar van alles en dat heeft geen enkele oorzaak en laat geen enkel resultaat achter en heeft geen enkel effect en gevolg; net zoals in onze nachtelijke dromen van alles gebeurt dat, wanneer we ’s ochtends wakker worden, geen oorzaak heeft gehad, geen resultaat heeft achtergelaten en geen effect en gevolg heeft gehad… anders dan de oorzaak, het resultaat, effect en gevolg dat jij je in je hoofd haalt c.q. jezelf wijsmaakt c.q. verzint.

In dat wat gebeurt, wat ontstaat in wat is, ontstaan gedachten die in sommige gevallen een fysieke vorm lijken aan te nemen; net zoals dat in onze nachtelijke dromen gebeurt, waarin droomgedachten een schijnbare wereld creëren waarin van alles gebeurt en er allerlei fysieke vormen aanwezig lijken te zijn die compleet in het niets verdwijnen en nooit hebben bestaan wanneer we ’s ochtends wakker worden.

Een van die gedachten is de gedachte ‘IK’. Vanuit die ‘IK’ gedachte ontstaat de gedachte ‘IK BEN’  en vanuit de gedachte ‘IK BEN’ ontstaat (in het hier besproken geval) de gedachte ‘IK BEN [VUL IN JE NAAM]’. Vanuit de ‘IK BEN [NAAM]’ gedachte komt de ervaring een op zichzelf staande autonome entiteit te zijn — de fysieke vorm ‘jij’ — en aangezien de vorm ‘jij’ als een op zichzelf staande autonome entiteit wordt ervaren, ontstaat er een wereld en een universum om deze vorm heen.

Met andere woorden, het dualistische universum waarin alles schijnt te gebeuren, ontstaat pas op het moment dat er ten onrechte geloofd wordt in de waarheid van de gedachte ‘IK BEN [NAAM]’. Deze ‘IK BEN [NAAM]’ gedachte (net als de daar schijnbaar aan voorafgaande gedachten ‘IK BEN’ en ‘IK’) is niet een gedachte die ooit ergens in het verleden is ontstaan van waaruit jij schijnbaar bent gevormd. Het is een gedachte die schijnbaar gebeurt maar nooit gebeurd is (verleden tijd) of zal gebeuren (toekomstige tijd) aangezien de gedachte plaatsvindt in wat is, en wat is bestaat in tijdloosheid.

Met andere woorden, ook al bestaat er schijnbaar de gedachte ‘IK BEN [NAAM]’, er is nooit daadwerkelijk een fysiek bestaande jij ontstaan of gevormd. Jij kan dit niet begrijpen, omdat jij gelooft dat jij bestaat en een fysieke entiteit bent en alleen kan denken en waarnemen in tijd, waarbij jij gebruikmaakt van een tijdlijn bestaande uit verleden, heden en toekomst met oorzaken, effecten en gevolgen.

Er is alleen wat is waarin schijnbaar hetgeen jij ervaart en meemaakt gebeurt, maar niet op een tijdlijn van A naar B, alleen ‘nu hier op dit moment’ en zonder enig resultaat. Het is een actie; het gebeurt maar is niet ooit gebeurd en zal nooit ooit gebeuren. Het is de actie van het schijnbaar zijn van een fysieke werkelijkheid, maar het is nooit een fysieke werkelijkheid geworden en zal nooit een fysieke werkelijkheid worden. Het is het gebeuren van de beweging een fysieke vorm te worden zonder het ooit te worden. Een beweging zonder resultaat, een actie zonder effect en zonder gevolg.

Dat wat gebeurt in wat is, is niet hoe jij dat ervaart en meemaakt, want hoe jij het ervaart en meemaakt is wat jij denkt en gelooft dat het is en is dus wat jij er van maakt. Jij maakt er gebeurtenissen van die zich afspelen op een vanuit de ‘IK BEN [NAAM]’ gedachte ontstane tijdlijn, gebeurtenissen waarin verschillende losstaande fysieke objecten in meespelen, gebeurtenissen die een oorzaak, effect en gevolg hebben in een schijnbare realiteit dat een verleden kent (de oorzaak), een heden kent (het effect) en een toekomst kent (het gevolg).

Jij bent de gedroomde fysieke expressie van gedachten die schijnbaar plaatsvinden in wat gebeurt in dat wat is, maar jij gelooft zelf dat het iets fysieks is waaromheen en waarmee van alles gebeurt. Bovendien geloof jij dat er in het verleden van alles is gebeurt dat jou is overkomen wat een effect heeft op wat jou nu overkomt en een gevolg zal hebben voor wat jou in de toekomst zal overkomen. Jij gelooft dat je losstaat van dat wat gebeurt en dat wat gebeurt jou persoonlijk overkomt, terwijl jijzelf alleen een gedachte en bedachte mogelijkheid bent binnen wat gebeurt, een mogelijkheid die nooit werkelijkheid zal of kan worden.

Niets van wat er na de gedachte ‘IK’ schijnbaar gebeurt en ontstaat — dus nog voor de gedachten ‘IK BEN’ en ‘IK BEN [NAAM]’ — is waar, omdat wat is in tijdloosheid bestaat, waarmee alles wat in tijd lijkt of schijnt te bestaan — met andere woorden, alles wat schijnbaar tot gevolg heeft gehad dat er een fysieke vorm jij bestaat en alles wat jij als schijnbaar fysieke vorm ervaart — geen enkele werkelijkheidswaarde heeft in wat is en simpel gezegd niet bestaat, nooit bestaan heeft en nooit zal bestaan.

Alles gebeurt schijnbaar, maar er is nooit iets gebeurd en er zal nooit iets gebeuren; alles is eindeloos en tijdloos wat is, zonder ooit enig effect of gevolg te hebben of te hebben gehad. Jij en jouw universum gebeurt, het is aan het gebeuren, maar het zal nooit iets zijn, het zal nooit iets zijn geweest en het zal nooit iets worden.Wat is Snips.nl

welkom wat is snips.nl? naar boven
Snips.nl is een verzamelpunt van mijn bewegingen op het internet. Alle veranderingen en berichten over mijzelf, mijn werk en mijn ontwikkeling, vermeld ik op de Nieuws pagina. Een overzicht van al het moois op Snips.nl vind je op de inhoudspagina.

In het Tekst Archief vind je de teksten die ik in het verleden heb geschreven. Het is goed mogelijk dat de inzichten in die teksten zijn verouderd, dus voor deze teksten, net als voor alles wat je van wie dan ook hoort of leest, geldt altijd: geloof niets en onderzoek het zelf.

Ik heb ook een tweede website die volledig in het teken staat van het ontwaken uit de Droomstaat: www.autolyse.nl. Hierop staan 'pointers' ten opzichte van Zelfonderzoek en Spirituele Autolyse.

autolyse.nl

Ik schrijf af en toe nieuwe teksten op mijn huidige weblog Autolyse. Deze teksten zijn ook te lezen op Snips.nl via DEZE LINK. De Autolyse weblog teksten gaan over ontwaken uit de Droomstaat.

autolyse weblog

Deze website heeft ook een Forum waarop vragen gesteld kunnen worden of een gesprek kan worden aangegaan...

autolyse forum

... een Facebook pagina...

autolyse facebook

... en sinds kort is het Autolyse You Tube kanaal ook weer actief en worden er geleidelijk video's toegevoegd. Je kunt ze ook bekijken op deze website, via DEZE LINK.

autolyse you tube

Tot zo ver de inleiding. Nogmaals, welkom op Snips.nl en klik hier voor de Inhoud van deze website.

Frits Spoelstra,
6-1-2017.


Voor iedereen die wil ontwaken uit de droomstaat: