SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 SNIPS' AUTOLYSE
Maya — (14-08-10)

Alles wat ik denk over wat dan ook is niet waar. Daar komt het op neer. Ik met dit lichaam, ik met deze geest, kan hier niets bedenken dat waar is. Alles wat ik zie en interpreteer, zie ik en interpreteer ik verkeerd; hoe ik het zie en interpreteer is niet wat het is, maakt niet uit hoe ik het zie of interpreteer, het is niet waar. Nooit!

Elke handeling die ik doe is niet juist, elk woord dat ik spreek is onwaar, alles wat ik creëer is complete bullshit. Niets, maar dan ook werkelijk niets dat ik zie, voel, ervaar, doe, eet, drink of meemaak is wat ik op dat moment denk dat het is. Alles is niet waar.

Alles is Illusie—Maya—en Maya is niet onze vijand. Maya is niet iets dat we moeten bestrijden, want alles wat hier is, komt voort uit Het Eeuwige Onveranderlijke Ene. Ook Maya komt daaruit voort. Dit is Maya, alles om mij heen is Maya, ik en jij zijn Maya... welke idioot gaat zichzelf bestrijden?

Dat is een retorische vraag, want Maya wordt bevolkt door miljarden idioten die denken dat ze Maya kunnen beïnvloeden. Zij denken dat ze Maya tot zwijgen kunnen brengen, dat ze Maya kunnen opsluiten in een doosje en haar trucjes kunnen laten doen wanneer het hen uitkomt. Miljarden idioten die zichzelf bestrijden, tot zwijgen brengen, opsluiten en trucjes laten doen.

How fucked up can we be? (ook dit is weer een retorische vraag)