SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 SNIPS' AUTOLYSE
Andere manier? — (27 -12- 2010)

"Er moet een andere manier zijn..." ("there must be another way"), dat waren de woorden van William Thetford die Helen Schucman onderschreef en wat de aanzet was voor het ontstaan van Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles). Het waren kortgeleden ook de woorden van A.V. (natuurlijk omdat ook zij The Course kent) in een periode van onrust en conflict waarin wij ons beiden bevonden.

We zouden proberen om, in plaats van in de aanval gaan en over mensen te oordelen, de discussies met hen rustig te betreden en duidelijk te maken waar de problemen of conflicten werkelijk over gaan, zonder persoonlijk te worden.

Dat lukte toen, maar terugval ligt altijd om de hoek te wachten om toe te slaan... Spijt hebben of excuses aanbieden werkt averechts, omdat het schijnbaar moet gebeuren. Er moet ook terugval zijn om te kunnen herkennen wat je niet meer wil.

En nu, ik ben er weer, en het is oké... 't is goed zo.