SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Wat Is Dood? — (28-08-2014)

Los van het woord zelf, wat is "dood" precies? Het einde van het leven, misschien, maar wat is "leven" los van het woord. We geven er allemaal betekenissen aan, we plakker er emoties op, maar niemand weet of er niets was voor we geboren werden en of er niets is na de dood. Het lichaam stopt misschien met functioneren, maar de bouwstenen waaruit het leven is opgebouwd blijven gewoon bestaan en worden op een andere manier gebruikt.

Volgens mij was het Einstein die had vastgesteld dat energie nooit verloren gaat. Dus "dood" als einde bestaat niet en dat houdt automatisch in dat "geboren worden" niet een begin kan zijn. Het is alleen die "ik" die verdwijnt, maar die "ik" is niets anders dan gedachten, geloven, aannames en overtuigingen… er is geen "ik" dat kan sterven, omdat iets dat niet werkelijk iets is niet kan verdwijnen.

"Dood" als woord verwijst alleen naar de emotie en het gevoel dat wij er bij hebben, maar emoties en gevoelens betekenen niet werkelijk iets, tenminste niet iets anders dan de betekenis die wij er aan toe kennen; en die betekenis komt weer voort uit geloof en overtuigingen die, op hun beurt, weer geen enkele betekenis hebben. "Dood", net als "leven", is niets… er is geen enkele reden om aan te nemen dat er zoiets als "dood" of "leven" kan bestaan.