SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Waarom wakker worden (2) — (25-12-2014)

De reden waarom iemand wakker zou willen worden, is niet heel erg ingewikkeld. Ik vermoed —hoewel ik dat niet zeker weet— dat iedereen die een glimp ervaart van de illusionaire aard van de wereld, het leven, en ziet dat wat vanzelfsprekend werd aangenomen helemaal niet 'klopt', vanzelf wil ontwaken om te zien hoe het er dan in het echt uitziet.

Het probleem is dat het leven op aarde zo is georganiseerd dat er vrijwel geen kans bestaat dat iemand kan ontdekken dat deze wereld, dit leven, illusionair is. Dit is namelijk de enige manier waarop de Ego-denkgeest kan bestaan en overleven. Vanuit de Ego-denkgeest is er hier op deze illusionaire aarde daadwerkelijk een 'samenzwering tegen de mensheid' gaande.

Het is niet een fysieke 'samenzwering', maar eerder een 'samenzwering' om de perceptie van de mensheid zo te verstoren dat niet de wereld die werkelijk is gezien wordt, maar alleen de wereld die de Ego-denkgeest middels de 'samenzwering' dicteert. Voor deze 'samenzwering' gebruikt de Ego-denkgeest mensen, of 'entiteiten', die als enige taak hebben de mensheid te onderdrukken en er voor te zorgen dat wij de illusionaire zeepbel waarin we leven als werkelijkheid ervaren. Zodra iemand dit doorziet, moet ontwaking volgen; dit noem ik 'de eerste stap' en de rest volgt automatisch.

Zoals gezegd: het probleem is dat de meeste mensen niet zien dat ze in een illusionaire zeepbel leven. Ik voel me op één of andere manier geroepen om te doen wat in mijn macht ligt om duidelijk te maken wat die zeepbel is en om te laten zien hoe men die 'eerste stap' zou kunnen zetten. De vraag is waarom ik die 'roeping' voel?

Op Facebook werden door 'M.C' al twee opties geopperd:
  1. Een gevoel van 'urgentie' omdat het geweld in de mensen en in de wereld toeneemt en alleen gestopt kan worden door een ontwaken mensheid;
  2. Mijn 'Ego' dat zijn zegje wil hebben en daarmee bevestigd wil worden.
Ook de eerste optie is 'Ego bevestigend', aangezien er dan een 'ik' is die de 'urgentie' ziet om de wereld en de mensheid te redden van het 'geweld', waardoor mijn 'Ego' dan kan zeggen: "Dat heb IK gedaan." Dus beiden staan in het teken van de bevestiging van het 'Ego' en ik geloof niet dat mijn 'Ego' nog gelooft dat het bestaat of op zoek is naar bevestiging.

Toch is er wel die urgentie en die urgentie is puur egoïstisch maar heeft niets met 'Ego' te maken. Veel mensen geloven dat als je ontwaakt je vanzelf van alle mensen houdt en je onbaatzuchtig aan de slag gaat om de mensheid te redden. Dit is absoluut niet zo. Alles wat ik doe, doe ik voor mijzelf en niet voor 'anderen' om mij heen, omdat ik simpelweg geen 'anderen' zie of ervaar en ik 'alles' ben… en vanuit die gedachte wil ik het volgende deel proberen te schrijven.

[wordt vervolgd]