SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Niemand Heeft Ooit Iets Gedaan — (06-04-2016)

Zodra een mens, ieder mens, iets doet, wordt de gedachte 'Dit doe ik omdat [..]' er aan toegevoegd, waarna de ego-denkgeest (of gewoon 'ego') er 'Ik heb dit gedaan omdat [..]' van maakt om het idee te creëren dat die mens, ieder mens, het eerst heeft bedacht of gedacht en het pas daarna heeft gedaan.

Dat is bullshit. Ten eerste wordt alles gedaan voordat het gedacht of bedacht is (dit is overigens ook wetenschappelijk en neurologisch aangetoond en bevestigd) en het wordt al helemaal niet gedaan om de redenen die de ego-denkgeest (of gewoon 'ego') heeft verzonnen; bovendien wordt het niet door die 'ik' gedaan die schijnbaar denkt dat hij het doet om [..] en [..] reden.

De meest belangrijke vragen die de mens, elk mens, dan kan stellen, zijn deze in deze volgorde:
  • Wie is het die dit heeft gedaan?
  • Wie is het die denkt dat hij het heeft gedaan?
  • Wie is het die denkt dat hij het heeft gedaan om [..] en [..] reden?
  • Is dat waar?
Wanneer je, middels het beantwoorden van die vragen, tot de realisatie komt dat 'jij' niets doet en dat er geen redenen zijn om dat wat 'jij' niet hebt gedaan te doen, creëert dit de absolute vrijheid om te zijn wat je werkelijk bent als intrinsiek deel van dat wat werkelijk is.

Niemand heeft ooit iets gedaan en niemand is ooit schuldig of schuldig geweest; de enige die wijst naar zichzelf of de ander als zijnde een doener of schuldige is de ego-denkgeest (of gewoon 'ego') en die heeft als meest in het oogspringende eigenschap het simpele feit dat hij niet bestaat.