SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Er Is Niets Gebeurd En Alles Is Al Gebeurd — (28-04-2016)

Er is geen wereld, geen tijd en geen ruimte. Afscheiding van 'dat wat één is' is onmogelijk en die gekke gedachte, het domme idee van ego dat dit mogelijk zou zijn, is hersteld voor het uitgevoerd kon worden. Er is nooit iets gebeurd! Er is geen wereld en geen tijd en geen ruimte.

Dit levert het 'probleem' op dat ego niet gelooft dat het niet mogelijk is om zich af te scheiden en daardoor probeert te bewijzen dat afscheiding waar en mogelijk is en dat hij, ego, werkelijk bestaat als losstaand deel van de gehele denkgeest. Aldus creëert ego dualiteit dat alleen in stand gehouden kan worden door middel van chaos en wanorde.

Alles wat gescheiden lijkt moet tegenover elkaar staan en elkaar bestrijden om de dualiteit, en daarmee het bewijs dat afscheiding een feit is, in stand te houden. Er moet tijd en ruimte bestaan om een opeenvolging van chaos en wanorde te creëren die steeds groter en extremer wordt, omdat 'dat wat één is' een geheel is en alles wat dat niet lijkt te zijn van nature terugverlangt naar die eenheid. Daarom is er steeds meer geweld, macht en kracht nodig om de afscheiding in stand te houden.

Omdat er in waarheid niets is gebeurd terwijl er schijnbaar van alles is gebeurd (de schijnbare realiteit waarin we leven) ontstaat de paradox dat er niets is gebeurd en dat alles al is gebeurd. In waarheid is er niets gebeurd en zal er ook nooit iets gebeuren omdat tijd en ruimte niet bestaan, maar in de illusie moet alles al zijn gebeurd omdat zelfs in de illusie tijd en ruimte niet bestaan.

Die laatste is lastig omdat in de illusie tijd en ruimte juist wel lijken te bestaan. Maar je kunt een illusie niet afmeten aan andere illusies, je moet illusies afmeten aan waarheid en in waarheid bestaan tijd en ruimte niet. Dus als we geloven dat er iets gebeurt in de illusie, dan is alles al gebeurd omdat er geen tijdlijn is.

Dit geeft ons het onwerkbare model dat alles wat in het verleden is gebeurd, alles wat op dit moment gebeurt en alles wat nog staat te gebeuren, allemaal NU tegelijk plaatsvindt. We zien de tijdlijn gewoonlijk als iets van A naar B via een horizontale lijn die meestal van links naar rechts loopt, maar in waarheid speelt de illusie zich af als een opeenstapeling hier en nu van alles wat geweest is, nu is, ooit zal zijn en zelfs alles wat nooit zal zijn maar binnen de mogelijkheden van de potentiële toekomst valt. Alles gebeurt en is gebeurt op hetzelfde moment, hier en nu.

Houdt dit in dat de illusionaire toekomst vaststaat en dat we niets kunnen doen om die te veranderen? Nee, natuurlijk niet. Hoe zou een illusionaire toekomst vast kunnen staan? Er is geen toekomst, want alles is al gebeurd. Dat wat we hier, in de illusie, als toekomst zullen ervaren is het resultaat van de gedachtes, ideeën en overtuigingen die we afzonderlijk zelf hebben. Verander je gedachtes, ideeën en overtuigingen en de toekomst zal ook veranderen met slechts één constante: HET IS NIET WAAR!

Wanneer we op het schijnbare moment 'nu' van gedachte veranderen, zal de potentiële toekomst veranderen. Dit wil niet zeggen dat, door nu opeens positief te gaan denken de toekomst positief zal zijn, het wil alleen maar zeggen dat het invloed heeft. Ik weet niet wie het heeft gezegd, en dat maakt ook niet uit, maar het beste wat je werkelijk voor de wereld kunt doen is zelf ontwaken, want als jij ontwaakt is alles ontwaakt, omdat er alleen maar eenheid is en er verder dus niemand is die hoeft te ontwaken. Natuurlijk levert dat geen betere wereld op, want er is geen wereld.

Zolang je gelooft dat iedereen moet ontwaken om een betere wereld te creëren, wat nooit zal gebeuren, dan houd je alleen de dualiteit in stand en doe je precies wat ego wil dat je doet. Er is geen wereld, er is geen tijd, er is geen ruimte, er is geen ander. Er is nooit iets gebeurd en alles is al gebeurd en alles wat schijnbaar is gebeurd, nu gebeurt en zal gebeuren, maar niet echt gebeurt, gebeurt tegelijkertijd en is voorbij voordat het begonnen is.