SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Vorm En Inhoud — (25-05-2016)

Even een korte opmerking over vorm en inhoud. Veel zoekers geloven dat hetgeen een "leraar" zegt (zijn onderwijs) en dat wat een "leraar" doet (zijn handelen) niet tegenstrijdig mag zijn. Wanneer dat wel zo is en het handelen van de "leraar" staat haaks op zijn onderwijs, dan focussen veel zoekers op zijn handelen (de vorm) en wordt zijn onderwijs (de inhoud) als ongeloofwaardig bestempeld.

Dit is natuurlijk niets anders dan ego's/maya's methode om je in de war te brengen en er voor te zorgen dat je niet zult ontwaken. Het is een geweldig functionele methode die er voor zorgt dat zeker 90% van de zoekers nooit zullen ontwaken. Dat is een hoog percentage, maar het is ook niet gemakkelijk om te ontwaken. Het is simpel, het simpelste wat er bestaat, maar gemakkelijk is het niet.

Mijn tip is om altijd voor ogen te houden dat "de vorm" van geen enkele waarde is, omdat "de vorm" niet bestaat. Er is alleen denkgeest en denkgeest communiceert alleen met gedachten waarvan woorden de symbolen zijn. Als je werkelijk wilt ontwaken (en ik begrijp dat niet iedereen dat wil; zelfs veel van degene die beweren het wel te willen) dan moet je je alleen richten en focussen op "de inhoud" — dat wil zeggen: de gedachten achter de symbolen.

Elke keer wanneer je een gedachte afwijst omdat de bezorger van die gedachten zich niet gedraagt zoals jij vindt dat hij zich zou moeten gedragen, afgaande op de woorden die hij spreekt en de leer die hij onderwijst, verzet je je tegen het ontwaken en geef je aan dat je eigenlijk niet echt wilt ontwaken. Daar is verder niets mis mee, maar weet wel dat je er letterlijk geen reet mee opschiet.