SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Mental Note — (10-10-2016)

Op het Facebook-account van ‘Autolyse’ schrijf ik af en toe korte opmerkingen die me te binnen schieten, met het idee dat, als het daarna nog in mijn hoofd blijft zitten, ik er dan iets meer over moet schrijven. Zo schreef ik kort geleden een “mental note” op Facebook en die ging als volgt:
Dat wat je bent kun je niet zien of ervaren, omdat “dat” wat jij bent het zien en het ervaren is én dat wat gezien en ervaren wordt is. En niet alleen ben jij “dat,” alles is “dat.” En dat is alles.
Hiermee bedoel ik te zeggen dat het enige dat je uiteindelijk in feite kunt weten, is dat je niet kunt weten wat ‘dat’ of ‘het’ is, alleen dat ‘dat’ of ‘het’ is… en dat is het.

Als je weet dat je niet kunt weten wat ‘dat’ of ‘het’ is maar wel weet dat ‘dat’ of ‘het’ als enige waarheid bestaat, dan noemt men je ‘gerealiseerd’ of ‘verlicht’. Dit houdt niet in dat jij gerealiseerd of verlicht bent, het houdt in dat jij je realiseert dat alleen ‘dat’ bestaat en al het andere niet, en dat je niet kunt weten wat ‘dat’ is. (En ‘verlichting’ is een dom new age woord dat nergens op slaat.)

Zo simpel is het dus.

Een vriendin, Anne Vogy, omschrijft het ongeveer als volgt:
Als je iets observeert dan ben je in staat om te observeren dat je observeert, en als je je dat realiseert dan ben je dus in staat om te observeren dat je observeert dat je observeert. Als je die oefening, het observeren van het observeren, voortzet kom je uiteindelijk terecht op het punt waarop je niet meer kunt observeren wat je observeert, en dat punt is wat jij bent en wat alles is.
Dit is haar idee in mijn woorden, dus mijn excuus als het iets anders blijkt te zijn dan zij heeft bedoeld (maar dat hoor ik dan vanzelf wel). Het gaat er om dat het allerlaatste wat overblijft na ‘zelfonderzoek’ iets is dat niet gezien kan worden, niet geobserveerd kan worden en niet ervaren kan worden; en dat is wat alles is en dat is het enige dat is.

De rest, dus alles wat je kunt observeren, zien en ervaren, is ‘dat’ of ‘het’ niet, en aangezien alleen ‘dat’ of ‘het’ waar is en bestaat, is al het andere niet waar en bestaat dus niet. De paradox is dat alles wat niet waar is en niet bestaat hetgeen is wat je observeert, ziet en ervaart als ‘jouw realiteit’ en hetgeen is waarmee je elke dag te maken hebt, terwijl het enige dat waar is en bestaat niet tot ‘jouw realiteit’ behoort en niet door jou geobserveerd, gezien of ervaren kan worden.

Er zijn twee realiteiten die los van elkaar staan en slechts één van die twee is waar. De realiteit die waar is, is niet de realiteit die je ervaart en de realiteit die je ervaart is niet waar. Je kunt je realiseren dat ‘dat’ of ‘het’ moet bestaan en waar moet zijn, maar je zult je tegelijk realiseren dat ‘dat’ of ‘het’ geen deel uitmaakt van de door jou geleefde realiteit en dat je daarom vanzelfsprekend geen fuck aan die hele realisatie hebt.