SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Ik Ben — (03-03-2017)

Ik schijn het over “IK BEN” te moeten hebben. Nisargadatta Maharaj en Ramana Maharshi hebben het over “IK BEN” en Jed McKenna beweert dat het enige dat ik met enige zekerheid op deze aarde kan vaststellen is dat ik besta, met andere woorden: “IK BEN.”

Maar is dat zo?

“IK BEN” als gegeven is de fundering waarop een persoonlijk leven wordt en is gebouwd. Wanneer er een entiteit wordt geboren, bezit het niet de ervaring van “IK BEN.” Die ervaring ontstaat pas wanneer het zich bewust wordt van de naam die het heeft gekregen en de benadrukking dat het “dat” (die naam) is. Dit wordt tijdens de rest van het leven uitgebouwd met geslacht, ras en religie.

Wanneer iets wordt geboren, dan “IS” het. Pas wanneer het zich daarvan bewust is, ontstaat de ervaring “IK BEN” (de fundering) en daarop wordt gebouwd “wat” het is en waarin het schijnbaar bestaat. De ervaring “IK BEN” is hiermee de fundering van de wereld die jijzelf ervaart en zeker niet de wereld die is en niet de wereld die door anderen wordt beschreven.

Het serieus onderzoeken van jouw wereld om je heen en het verwijderen van alles wat daarin niet waar lijkt te zijn, resulteert altijd in het vinden van de fundering “IK BEN” — wat gelijk staat aan ontwaken IN de droom — en wanneer de fundering “IK BEN” onderzocht wordt, ontstaat er de kans om te ontwaken UIT de droom.

De laatste stap op weg naar ontwaken UIT de droom is vanzelfsprekend de realisatie dat de fundering “IK BEN” ongefundeerd is. Met andere woorden: er is geen enkel bewijs te vinden voor de aanname dat ik besta anders dan het geloof dat ik hier schijnbaar ben; en elk geloof is onwaar. Wat overblijft is niets dat, aangezien dit niets het enige is dat is, automatisch alles is.Tutles all the way down

Dus: ontwaken IN de droom is nog steeds geloven in de fundering “IK BEN” (de aarde wordt gedragen door magische schildpadden die elkaar tot in de oneindigheid ondersteunen) en ontwaken UIT de droom is zien dat de fundering ongefundeerd is (er is geen schildpad die de allerlaatste schildpad ondersteunt).

Hieruit volgt dat Absolute Nonduale Waarheid niet gezien of ervaren kan worden, omdat het niets is, maar dat jij je wel kunt realiseren dat Absolute Nonduale Waarheid moet bestaan omdat dit niets alles lijkt te zijn. Dit is niet logisch, en het is met het denken niet te verklaren, omdat geen enkele paradox logisch of te verklaren is, niettemin moet die paradox het enige zijn dat waar is. Alles is niets en daarom is niets alles.

Dit levert op dat de ‘ik’ die schijnbaar ‘is’ (als in: “IK BEN”) niets is en daarmee automatisch alles is. Ik ben letterlijk niets en daarom ben ik letterlijk alles. De enige betekenis van “IK BEN” is niet dat ‘ik’ als entiteit “Frits” besta, maar dat ‘ik’ als entiteit niet besta en daarom alles ben. Ik ben de Alpha en Omega, ik ben alles en niets, ik ben het enige dat is: IK BEN.