SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
De Virtuele Scheiding Tussen Mij En Frits — (09-10-2017)

Aangezien het niet mogelijk is om onder woorden te brengen wat ‘ontwaken’ (soms verward met ‘verlichting’) werkelijk is, blijft er alleen de mogelijke mogelijkheid over dat ik aan de hand van mijzelf ga laten zien hoe het is om ‘ontwaakt’ te zijn.

Op een (Engelstalig) Forum is er een discussie/gesprek gaande over de praktijk van ‘mindfulness’ als spirituele weg naar ‘ontwaken/verlichting’ — in dit gesprek omschreven als ‘mindlessness’. Het verschil tussen de twee is duidelijk, ‘mindful’ is vol van geest, vol van ‘ik”, en ‘mindless’ is geesteloos, met andere woorden: zonder ‘ik’.

Ik haal dit aan omdat, wanneer ik mijzelf als voorbeeld neem om te laten zien hoe het is om ‘ontwaakt’ te zijn, ik tegen het probleem aanloop dat ik niet ‘ik, dit lichaam met deze geest’ ben maar dat ik ‘dat wat ik ben’ ben dat dit lichaam met deze geest observeert en ervaart als schijnbaar zijnde mij. Je ziet aan die zin al dat dit verwarrend is.

Dus, met het plan in gedachten om mijzelf als voorbeeld te nemen, om te laten zien aan de hand van voorbeelden hoe het is om ‘ontwaakt’ te zijn, moet ik een fictieve virtuele scheiding aanbrengen tussen wat ik ben (absoluut oneindig whatever the fuck ik ben en alles is) en wat ik schijn of lijk te zijn (lichaam-geest-constructie).

Die fictieve virtuele scheiding breng ik aan door nu hier af te spreken, of aan te geven, dat, wanneer ik  naar ‘absoluut oneindig whatever the fuck ik ben en alles is’ verwijs, ik — ik, mij, mijzelf — zal gebruiken, en wanneer ik naar deze ‘lichaam-geest-constructie’ verwijs, ik — Frits — zal gebruiken. In het laatste geval zal ik ook in de tweede persoonsvorm enkelvoud schrijven.
Voorbeeld: “Frits drinkt zijn koffie zwart en leest wat ik heb geschreven.”
Dit is een voorlopige werkconstructie als experiment om te bekijken of ik in mijn teksten een duidelijke scheiding kan aanbrengen tussen wat ik werkelijk ben (ik, mij, mijzelf) en de lichaam-geest-constructie (actiefiguur) die ik in de Droomstaat schijn te zijn (Frits).

Dit zijn de parameters die ik vanaf nu wil gaan proberen te gebruiken op deze blog. Als blijkt dat het niet werkt of alleen maar meer verwarring oplevert, dan ga ik op zoek naar een andere manier van schrijven waarin duidelijk is dat IK niet dit lichaam en deze geest ben — dat IK niet Frits ben –, maar hetgeen dat dit lichaam en deze geest observeert en ervaart  — hetgeen dat Frits observeert en ervaart.

Met andere woorden: ik zie en ervaar wat Frits schijnbaar doet, voelt, ziet, hoort en proeft, maar wat Frits schijnbaar doet, voelt, ziet, hoort en proeft, heeft geen enkel effect op mij, op dat wat ik werkelijk ben.