SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Wat Is En Wat Gebeurt — (19-12-2017)

Er is wat is en daarin verschijnt schijnbaar wat gebeurt. Dat is alles en al het andere wat schijnbaar meer lijkt te zijn dan dat is in mijn bescheiden observatie onzin. Om een poging te wagen zo absoluut duidelijk mogelijk te zijn — een poging die gedoemd is te mislukken — zal ik het in de onderstaande tekst gaan uitmelken.

Wat is is! Het is niet vroeger iets geweest en het zal niet ooit in een toekomst iets zijn; het bestaat zodoende in tijdloosheid; het kent geen verleden, heden of toekomst. Dat wat daarin schijnbaar gebeurt (tegenwoordige tijd) zal niet ooit gebeurd zijn (verleden tijd) en zal niet ooit gebeuren (toekomstige tijd); het is wat gebeurt zonder oorzaak, effect en gevolg, zonder verleden, heden of toekomst, zonder reden en zonder doel.

Het is wat is en daarin gebeurt wat gebeurt; het verandert nooit en alles wat gebeurt is een actie, een beweging, een gebeuren, zonder resultaat. De mens, in dit geval en vanaf nu ‘Frits’ genaamd, plaatst dit automatisch op een tijdlijn, omdat ‘Frits’ gelooft dat alles een begin en een einde kent en een verleden en toekomst heeft. ‘Frits’ gelooft dat alles wat gebeurt ooit voorbij zal zijn en dat wat nog niet gebeurd is ooit wellicht zal komen.

Door het schijnbare bestaan van die tijdlijn kan ‘Frits’ zich tijdloosheid niet voorstellen. ‘Frits’ is daardoor niet in staat te begrijpen dat alles gebeurt zonder een verleden waarin iets is gebeurd (voorbij is) of een toekomst waarin iets zou kunnen gaan gebeuren. ‘Frits’ plakt alles wat gebeurt aan elkaar zodat het lijkt alsof er ooit iets is gebeurd dat de oorzaak is van wat nu gebeurt en in de toekomst een effect en gevolg zal hebben op wat nog te gebeuren staat.

Maar in dat wat is, gebeurt schijnbaar van alles en dat heeft geen enkele oorzaak en laat geen enkel resultaat achter en heeft geen enkel effect en gevolg; net zoals in onze nachtelijke dromen van alles gebeurt dat, wanneer we ’s ochtends wakker worden, geen oorzaak heeft gehad, geen resultaat heeft achtergelaten en geen effect en gevolg heeft gehad… anders dan de oorzaak, het resultaat, effect en gevolg dat ‘Frits’ zich in zijn hoofd haalt c.q. zichzelf wijsmaakt c.q. verzint.

In dat wat gebeurt, wat ontstaat in wat is, ontstaan gedachten die in sommige gevallen een fysieke vorm lijken aan te nemen; net zoals dat in onze nachtelijke dromen gebeurt, waarin droomgedachten een schijnbare wereld creëren waarin van alles gebeurt en er allerlei fysieke vormen aanwezig lijken te zijn die compleet in het niets verdwijnen en nooit hebben bestaan wanneer we ’s ochtends wakker worden.

Een van die gedachten is de gedachte ‘IK’. Vanuit die ‘IK’ gedachte ontstaat de gedachte ‘IK BEN’  en vanuit de gedachte ‘IK BEN’ ontstaat (in het hier besproken geval) de gedachte ‘IK BEN FRITS’. Vanuit de ‘IK BEN FRITS’ gedachte komt de ervaring een op zichzelf staande autonome entiteit te zijn — de fysieke vorm ‘FRITS’ — en aangezien de vorm ‘FRITS’ als een op zichzelf staande autonome entiteit wordt ervaren, ontstaat er een wereld en een universum om deze vorm heen.

Met andere woorden, het dualistische universum waarin alles schijnt te gebeuren, ontstaat pas op het moment dat er ten onrechte geloofd wordt in de waarheid van de gedachte ‘IK BEN FRITS’. Deze ‘IK BEN FRITS’ gedachte (net als de daar schijnbaar aan voorafgaande gedachten ‘IK BEN’ en ‘IK’) is niet een gedachte die ooit ergens in het verleden is ontstaan vanwaaruit ‘Frits’ schijnbaar is gevormd. Het is een gedachte die schijnbaar gebeurt maar nooit gebeurd is (verleden tijd) of zal gebeuren (toekomstige tijd) aangezien de gedachte plaatsvindt in wat is, en wat is bestaat in tijdloosheid.

Met andere woorden, ook al bestaat er schijnbaar de gedachte ‘IK BEN FRITS’, er is nooit daadwerkelijk een fysiek bestaande ‘Frits’ ontstaan of gevormd. ‘Frits’ kan dit niet begrijpen, omdat ‘Frits’ gelooft dat hij bestaat en een fysieke entiteit is en alleen kan denken en waarnemen in tijd, waarbij ‘Frits’ gebruikmaakt van een tijdlijn bestaande uit verleden, heden en toekomst met oorzaken, effecten en gevolgen.

Er is alleen wat is waarin schijnbaar hetgeen ‘Frits’ ervaart en meemaakt gebeurt, maar niet op een tijdlijn van A naar B, alleen ‘nu hier op dit moment’ en zonder enig resultaat. Het is een actie; het gebeurt maar is niet ooit gebeurd en zal nooit ooit gebeuren. Het is de actie van het schijnbaar zijn van een fysieke werkelijkheid, maar het is nooit een fysieke werkelijkheid geworden en zal nooit een fysieke werkelijkheid worden. Het is het gebeuren van de beweging een fysieke vorm te worden zonder het ooit te worden. Een beweging zonder resultaat, een actie zonder effect en zonder gevolg.

Dat wat gebeurt in wat is, is niet hoe ‘Frits’ dat ervaart en meemaakt, want hoe ‘Frits’ het ervaart en meemaakt is wat ‘Frits’ denkt en gelooft dat het is en is dus wat ‘Frits’ er van maakt. ‘Frits’ maakt er gebeurtenissen van die zich afspelen op een vanuit de ‘IK BEN FRITS’ gedachte ontstane tijdlijn, gebeurtenissen waarin verschillende losstaande fysieke objecten in meespelen, gebeurtenissen die een oorzaak, effect en gevolg hebben in een schijnbare realiteit dat een verleden kent (de oorzaak), een heden kent (het effect) en een toekomst kent (het gevolg).

‘Frits’ is de gedroomde fysieke expressie van gedachten die schijnbaar plaatsvinden in wat gebeurt in dat wat is, maar ‘Frits’ gelooft zelf dat het iets fysieks is waaromheen en waarmee van alles gebeurt. Bovendien gelooft ‘Frits’ dat er in het verleden van alles is gebeurt dat hem is overkomen wat een effect heeft op wat hem nu overkomt en een gevolg zal hebben voor wat hem in de toekomst zal overkomen. ‘Frits’ gelooft dat hij losstaat van dat wat gebeurt en dat wat gebeurt hem persoonlijk overkomt, terwijl hijzelf alleen een gedachte en bedachte mogelijkheid is binnen wat gebeurt, een mogelijkheid die nooit werkelijkheid zal of kan worden.

Niets van wat er na de gedachte ‘IK’ schijnbaar gebeurt en ontstaat — dus nog voor de gedachten ‘IK BEN’ en ‘IK BEN FRITS’ — is waar, omdat wat is in tijdloosheid bestaat, waarmee alles wat in tijd lijkt of schijnt te bestaan — met andere woorden, alles wat schijnbaar tot gevolg heeft gehad dat er een fysieke vorm ‘Frits’ bestaat en alles wat ‘Frits’ als schijnbaar fysieke vorm ervaart — geen enkele werkelijkheidswaarde heeft in wat is en simpel gezegd niet bestaat, nooit bestaan heeft en nooit zal bestaan.

Alles gebeurt schijnbaar, maar er is nooit iets gebeurd en er zal nooit iets gebeuren; alles is eindeloos en tijdloos wat is, zonder ooit enig effect of gevolg te hebben of te hebben gehad. ‘Frits’ en zijn universum gebeurt, het is aan het gebeuren, maar het zal nooit iets zijn, het zal nooit iets zijn geweest en het zal nooit iets worden.