START WELKOM INHOUD NIEUWS WEBSITES CONTACT DONEREN

TEKSTEN:
ARCHIEF INDEX

BLOGS:
SNIPS' AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS

CURSUS:
AUTOLYSE
MEDIA: STREETLIFE PICS
STREETLIFE VIDS
E-BOEKEN
AUTOLYSE VIDS
MUZIEK

NIEUWS ARCHIEF
FACEBOOK

VERVERSEN
 IN DE ZANDBAK
Over De Holocaust — 160318

Deze blog gaat over mijn leven en ervaringen in de zandbak en aangezien mijn ‘blik’ op de zandbak en mijn ‘beeld’ van de (schijnbare) werkelijkheid niet de standaard ‘blikken’ en ‘beelden’ zijn, loop ik vrijwel dagelijks het ‘risico’ om in botsing te komen met die (schijnbare) werkelijkheid; en dan vooral in botsing met mensen om me heen die deze (schijnbare) werkelijkheid anders zien.

De (schijnbare) werkelijkheid die we nu ervaren is het resultaat van de (schijnbare) werkelijkheid die we in het verleden voor waar hebben aangenomen. De huidige (schijnbare) werkelijkheid in het westelijk halfrond is gevormd door de Tweede Wereldoorlog en dan expliciet door de tijdens die oorlog uitgevoerde Holocaust. Alle vormen van genocide worden vergeleken met de Holocaust en elke dictator of rechtsextremist wordt vergeleken met Hitler.

Sinds een jaar of anderhalf jaar probeer ik er intensief achter te komen waar het bewijs van die Holocaust op gebaseerd is, en daarmee het duivelse beeld dat we van Hitler hebben. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat er ten eerste geen tastbaar, fysiek bewijs is voor een georganiseerde en geplande genocide van het Joodse volk, en dat, ten tweede, het onderwerp niet bespreekbaar is.

Het feit dat ik het bovenstaande heb geschreven, kan er al voor zorgen dat er mensen boos op me worden, me gaan aanvallen of niets meer met me te maken willen hebben. Dit terwijl ik alleen maar aangeef waar ik in mijn persoonlijke leven tegenaan loop. Het feit dat ik schrijf dat er “geen tastbaar, fysiek bewijs is voor een georganiseerde en geplande genocide van het Joodse volk” is, wordt al snel uitgelegd als het ontkennen van de Holocaust en dat is iets waarvoor ik in, bij voorbeeld, België, Duitsland, Canada, Frankrijk, Hongarije, Israël, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika en Zwitserland veroordeeld kan worden tot, in sommige gevallen, 3 jaar cel.

Wanneer ik het onderwerp ‘Holocaust’ onderzoek door te lezen wat beide kanten te vertellen hebben, kom ik tot de persoonlijke conclusie dat het enige bewijs voor de genocide bestaat uit getuigenverklaringen van mensen die elkaar en soms zichzelf tegenspreken, zonder dat deze getuigenverklaringen worden ondersteund met fysiek bewijs in de vorm van een daadwerkelijk moordwapen, fysiek bewijs van daadwerkelijke slachtoffers (lichamen en/of overblijfselen), forensisch bewijs dat er daadwerkelijk een moord is gepleegd en documenten die laten zien dat de Nazi’s werkelijk het plan hadden om alle joden in Europa te vermoorden.

Geen enkele rechtbank aanvaard getuigenverklaringen als bewijs tenzij deze ondersteund worden met fysiek bewijs. Dus, zo zou je denken, als je kunt aantonen dat de getuigenverklaringen niet waar zijn, dan is er niets aan de hand. Klopt, alleen mag je geen bewijzen gebruiken die de Holocaust weerspreken omdat je de Holocaust niet mag ontkennen en als je bewijs gebruikt dat de Holocaust weerspreekt dan wordt dat gezien als het ontkennen van de Holocaust; bovendien wordt het gezien als propaganda voor het Nationaal Socialisme… en dat mag ook weer niet. Met andere woorden, je wordt beschuldigd van iets maar je kunt niet bewijzen dat dit onterecht is zonder jezelf opnieuw te beschuldigen van de misdaad die je juist probeert te ontkennen; het bewijs dat je onschuldig bent bewijst volgens de rechtbank dat je schuldig bent. Het is een “Catch 22” waar je nooit uitkomt.

Dit bovenstaande mag ik in Nederland (nog) wel zeggen, maar je maakt er geen vrienden mee. In de zandbak hebben we allemaal besloten dat Hitler een bloeddorstige racistische moordenaar is, dat er een georganiseerde genocide heeft plaatsgevonden en we hebben besloten dat dit de ontegensprekelijke waarheid is die niet meer bewezen hoeft te worden.

Maar als dat zo is, waarom mag het dan niet onderzocht worden? Als de Holocaust heeft plaatsgevonden, dan zal nieuw onderzoek uitwijzen dat dit daadwerkelijk zo is, toch? Het probleem is dat de nieuwe uitkomsten van onderzoeken juist uitwijzen dat er nooit het bevel is gegeven tot een massamoord op joden, dat er geen fysiek bewijs is dat er gaskamers waren in de concentratiekampen en dat het aantal aangenomen slachtoffers bijna jaarlijks naar beneden moet worden bijgesteld. We denken nog steeds in de term van ‘zes miljoen joden’ terwijl daar letterlijk geen enkel bewijs voor is.

Er is geen bewijs dat aantoont dat er zoveel mensen zijn vermoord (fysieke lichamen en overblijfsels), noch voor de mogelijkheid om zoveel mensen te vermoorden (moordwapens of moordmethode) en noch voor de beslissing om de joden uit te moorden (schriftelijk of mondeling bevel van Hitler die de absolute macht had). Gezien vanuit het licht van “bewijsvoering” hebben we helemaal niets.

Kort gezegd, en ik benadruk dat dit mijn conclusie is en ik raad iedereen aan om vooral zelf te gaan onderzoeken in plaats van als een schaap het ‘officiële verhaal’ te geloven, zit ik hiermee:
 1. Er is geen officieel bevel voor de massamoord. Alle documenten die gevonden zijn spreken over het verplaatsen (emigreren) van de Europese joden naar het oosten zodat ze na de oorlog gedwongen zouden kunnen emigreren naar een stuk land waar ze autonomie onder Duits toezicht zouden krijgen. Madagaskar was een optie.
 2. Er zijn geen fysieke bewijzen gevonden voor de beweerde gaskamers, ook niet na archeologische opgravingen en chemische analyse. Het schijnbaar gebruikte Zyclon-B laat een residu achter dat na duizenden jaren nog aantoonbaar is en dat is nergens in beweerde gaskamers gevonden.
 3. In veel gevallen beweren de getuigenverklaringen dat de joden werden vergast door middel van Koolstofmonoxide (CO) geproduceerd door Dieselmotors, maar de CO uit een Dieselmotor is aantoonbaar niet dodelijk.
 4. Vrijwel alle getuigen spreken zichzelf of andere getuigen tegen en veranderen in de loop der tijd hun verhaal. Veel getuigenverklaringen bevatten aantoonbare onwaarheden en worden niet ondersteund met fysiek bewijs… en dat is geen bewijs.
 5. Er zijn geen lichamen van slachtoffers gevonden waarop aantoonbaar bewijs te vinden is dat ze door geweld zijn omgekomen, ook is het aantoonbaar onmogelijk om miljoenen lichamen zo te verbranden dat er niets meer van terug te vinden is.
Waarom is dit belangrijk voor mij? Omdat het leven in deze westerse zandbak waarin ik leef wordt gedomineerd door die tweede wereldoorlog en de Holocaust, en nu blijkt uit mijn persoonlijk onderzoek dat de kern daarvan niet waar is en — zoals ik nu zie — schijnbaar verzonnen is. Dit roept voor mij en voor de zandbak een aantal belangrijke vragen op:
 • Hoe anders zou onze maatschappij er uitzien als Hitler, hoewel hij een antisemiet was en dat spreek ik niet goed, nooit het plan had om de joden uit te moorden?
 • Hoe anders zou het nu zijn als er nooit een genocide op de joden heeft plaatsgevonden?
 • Zouden de joden niet juist blij moeten zijn als blijkt dat ze niet als volk op de dodenlijst hebben gestaan?
 • Zouden de joden niet juist blij moeten zijn als blijkt dat er niet zoveel joden met opzet zijn vermoord en dat de meeste joden zijn overleden aan natuurlijke oorzaken als ondervoeding en ziektes?
 • Hoeveel bestaansrecht heeft Israël en wat betekent dat voor de status en de toekomst van de Palestijnen?
 • Als Israël geen bestaansrecht zou hebben, wat betekent dat dan voor de politiek van de U.S.A. en, vervolgens, voor Europa en, dus, voor ons?
De Holocaust levert ons een gedeeld en collectief schuldgevoel op dat daadwerkelijk wordt gebruikt om ons te onderdrukken. Elk jaar worden we weer met die — zo blijkt — aangenomen onware feiten op de neus gedrukt en moeten we weer onze verontschuldigingen aanbieden, terwijl er geen aantoonbaar bewijs is dat de Holocaust ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De wereld en het leven in deze westerse maatschappij zou er compleet ander uitzien als blijkt dat de Holocaust daadwerkelijk ‘fake’ is, een ‘hoax’, en dat is de reden waarom je dit niet mag onderzoeken, waarom je dit niet mag zeggen of schrijven en waarom iedereen gehersenspoeld is om iedere persoon die beweert dat er geen bewijzen zijn voor de Holocaust, met alle mogelijke felheid aan te vallen en de mond te snoeren. Je mag dit niet onderzoeken en rondbazuinen omdat de waarheid van het verhaal de maatschappij en machtsbalans op hun grondvesten zal doen schudden… en dat is iets wat de huidige machthebbers absoluut niet willen, aangezien de westerse maatschappij en de gehele mondiale machtsbalans volledig afhankelijk zijn en volledig steunen op het ‘Verhaal van de Holocaust’ en de gedeelde collectieve schuld.

Dit is mijn beeld van de zandbak, dit is mijn schijnbare realiteit, dit is de uitkomst van mijn onderzoek. Ik heb tenminste de kloten om zelf na te denken en zelf te onderzoeken en, vooral… ik moest dit even kwijt, omdat ik weiger onderdrukt te worden en het zwijgen opgelegd te krijgen door een geïndoctrineerde massa die zonder enige twijfel en blind gelooft wat geschiedenisboeken, -leraren en wetenschappers beweren.

Voor meer informatie:

Ik vond het noodzakelijk om met de billen bloot te gaan, ongeacht hoe andere mensen er op reageren. Ik zie wel wat er uit voortkomt.