SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Ketter Zijn — (040518)

Een van de wijste opmerkingen die ik heb gehoord, is: “Er is alleen maar verder.” Dit is zo omdat dit hier op aarde voor ons — en in het universum in het algemeen — de enige plek is waar er een vorm van ‘bestaan’ bestaat en dat vindt plaats in tijd en ruimte. Dus waar je ook begint, op welke plaats in de tijd dan ook, het enige wat er is, is verder. Terug kan niet, stilstand is onmogelijk, er is alleen maar verder tot dat wat schijnbaar bestaat ophoudt ‘bestaan’ te zijn.

‘Zelf’, dat wat we geloven te zijn, wil zekerheid, maar er bestaat geen enkele zekerheid aangezien er alleen maar verder is. Het enige wat we een beetje zeker weten is wat we nu ervaren, maar wanneer we het ervaren is het gebeuren alweer voorbij. Niemand weet wat er de volgende seconde gaat gebeuren, niemand weet wat er gedacht gaat worden, wat er gedaan gaat worden en hoe daarop gereageerd zal worden. Dus ‘zelf’ verzint zekerheden en wanneer daar aan gerammeld wordt, gaat ‘zelf’ in het verzet.

Maar ‘verder’ is juist rammelen aan die schijnzekerheid, het is ketter zijn binnen de heilige zelfingenomen alles gelovende genootschap der mensen.

‘Verder’ is het herzien van het verleden ook al houdt iedereen er aan vast alsof het een vaststaand en bewezen feit is. “Het is gezien en we hebben de foto’s, dus het is zo gebeurd!” — Nee dus, niet per se!

‘Verder’ is het weerspreken van de vooruitzichten ook al wil iedereen geloven dat het goed komt of juist geloven dat het niet goed komt — zo niet straks, dan wel over vijf jaar, dan wel na de dood.

‘Verder’ is ook kijken naar wat er nu hier schijnbaar gaande is alsof het werkelijk gaande is en niet, wanneer het even eng of gevaarlijk wordt, roepen dat het toch maar een droom is — en dus niet waar — en dat jij hier toch niet bent.

‘Verder’ is willen weten wat gaande is, ongeacht of het leuk is of niet leuk, fijn of niet fijn, verwoestend of niet verwoestend. Het is willen weten wat gaande is ongeacht of het in een duister onbekende onzichtbare absolute werkelijkheid wel of niet waar is.

De paradox is dat je het moet doen met wat hier op aarde gaande is, ook al is het niet waar in de absolute zin van “Waarheid”. Waarheid bestaat, ja, dat klopt, maar niet hier, en daar waar Waarheid wel bestaat, besta jij niet. De twee, jij en Waarheid, komen nooit samen. Dit hier nu is waar je mee te maken hebt en hier heb je de keuze tussen:
  1. Meegaan met- en geloven in de schijnbare leugens die we verzinnen of ons worden gevoed;
  2. Ongeacht de gevolgen bekijken, onderzoeken en vaststellen wat hier een schijnbare waarheid is.
… meer is hier, volgens mij, niet te doen.

Voor mij betekent dit dat ik kies voor de tweede optie en voor mij is hier niet meer te doen dan dat. Ik verwar deze aardse realiteit niet met “Waarheid” net zoals ik “Waarheid” niet probeer te projecteren op deze aardse schijnbare realiteit, maar de tijd dat ik hier schijnbaar ben wil ik wel gebruiken om de bullshit in de droom te lokaliseren zodat ik tenminste hier als schijnbare entiteit oprechte keuzes kan maken gebaseerd op feiten die ikzelf heb vastgesteld i.p.v. geloven en aannemen wat een ander er over te zeggen heeft en ongeacht wat een ander daarvan denkt of over gelooft.

Dus laat mij maar ketter zijn.