SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Projecteren — (090518)

Ik heb het gevoel dat ik een simpel voorbeeld wil delen van hoe projecteren werkt. Ik schreef in de vorige blog “Er vindt hier binnen iets plaats en dat wordt geprojecteerd op de buitenwereld (het “canvas”)”, maar misschien is een voorbeeld wel van toepassing, aangezien het idee “projecteren” wellicht verkeerd uitgelegd kan worden in spirituele kringen… bijvoorbeeld in de vorm van “Alles is een projectie van ons.”

Zo bedoel ik het dus niet, het is veel simpeler dan dat — los van de mogelijkheid dat er wellicht een bron van waarheid in zit, alleen zijn wij dan niet degenen die aan het projecteren zijn. Waar ik op doel is het projecteren in de zandbak, in deze Droomstaat waarin wij schijnbaar bestaan. Dat hele metafysische van ‘we zijn alleen denkgeest’ of ‘er is alleen maar één’ — wat naar alle waarschijnlijkheid absoluut zo is — heeft geen enkele functie hier nu in deze Droomstaat.

Anyway!

Stel dat er voor je op een tafel een glas met bier staat. Dat zijn drie objecten die we een naam hebben gegeven voor communicatieve redenen, waardoor wanneer ik zeg “Er staat een glas bier op een tafel” iedereen die Nederlands spreekt een tafel voor zich ziet met daarop een glas bier. Hier is niets mis mee, dit is een handige constructie binnen de Droomstaat waarin we nu eenmaal schijnbaar bestaan.

Binnen de Droomstaat is de tafel met daarop een glas bier ‘WAT IS’. Vervolgens gaan we dat wat we innerlijk ervaren projecteren op de tafel, het glas en het bier. Zo vindt de één de tafel mooi, het glas te groot en het bier vies en de ander vindt de tafel lelijk, het glas te klein en het bier lekker. Een derde heeft er misschien geen mening over of vindt alles prima, maar voor de overzichtelijkheid van dit voorbeeld laten we die derde buiten beschouwing.

Tussen deze twee personen is de tafel tegelijk mooi en lelijk, het glas tegelijk te groot en te klein en is het bier tegelijk vies en lekker. Dit is hoe het projecteren werkt — en dan zijn dit nog maar twee mensen, stel je eens 7,5 miljard mensen met 7,5 miljard meningen voor.

We projecteren een mening op de tafel, het glas en het bier en zijn er op hetzelfde moment persoonlijk absoluut van overtuigd dat het waar is. Zo is de ene er absoluut van overtuigd dat hij vies bier uit een te groot glas drinkt, maar hij zit wel aan een mooie tafel, terwijl de ander er absoluut van overtuigd is dat hij aan een lelijke tafel zit, maar wel lekker bier drinkt, hoewel het glas te klein is.

In beide gevallen gaat het om dezelfde tafel, hetzelfde glas en hetzelfde bier en heeft de projectie van beide personen geen enkel effect op de tafel, het glas of het bier. Met andere woorden, de tafel, het glas en het bier zijn ‘WAT IS’ in de Droomstaat en de mening of het oordeel die op de tafel, het glas en het bier wordt geprojecteerd is niet waar, of beter gezegd: ‘IS NIET!’

Dit betekent niet, zoals zoveel spirituele mensen beweren en — zo vrees ik — werkelijk geloven, dat het hebben van een mening of een oordeel fout is, want dat is net zo goed een mening en een oordeel, maar het helpt wel om in te zien dat deze mening of dat oordeel niet echt waar is en slechts wat jij er van vindt. Het is wellicht waar voor jou, maar het is niet de absolute waarheid en om te geloven dat jij gelijk hebt wanneer je zegt dat de tafel lelijk of mooi is, het glas te groot of te klein of het bier lekker of vies, is precies dat: een geloof — en dus niet waar.

Op die manier projecteren we van alles op dat wat schijnbaar is in de Droomstaat en maken we er iets van wat het niet is. Een glas bier op een tafel is simpelweg een glas bier op een tafel. Het is niet…
  • een te groot glas vies bier op een lelijke tafel
  • een te groot glas vies bier op een mooie tafel
  • een te klein glas lekker bier op een lelijke tafel
  • een te klein glas lekker bier op een mooie tafel
  • een te klein glas vies bier op een lelijke tafel
  • een te klein glas vies bier op een mooie tafel
  • een te groot glas lekker bier op een lelijke tafel
  • een te groot glas lekker bier op een mooie tafel
… want daarmee projecteren we onze mening en ons oordeel op dat glas bier en de tafel en maken we er iets van wat het simpelweg niet is en ook nooit zal zijn. Daar is niets mis mee, het is wat we hier doen, maar: Het is alleen niet waar! — en daar kun jij je bewust van zijn, als je dat wilt.

Ander voorbeeld. Een man is een man en een vrouw is een vrouw, maar een mooie, lelijke, leuke of vervelende man of vrouw is een projectie op de man en vrouw en dus niet waar. Natuurlijk mag je die man of vrouw wel mooi, lelijk, leuk, of vervelend vinden, maar je moet niet werkelijk geloven dat je absoluut gelijk hebt met die mening of dat het überhaupt echt waar is of — erger nog — vindt dat iedereen dat zo moet zien en alles er aan doet om de ander er van te overtuigen… er zijn namelijk 7,5 miljard mensen min één die er vast een andere mening over hebben.