SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Lariekoek! — (110219)

Is het ene beter dan het andere? Bijvoorbeeld, is het beter om een ‘spiritueel volwassene’ te zijn dan om een ‘spiritueel kind’ te zijn? Is het beter om ‘ontwaakt’ te zijn dan om een ‘spiritueel volwassene’ te zijn? Ben je werkelijk ‘beter’ en ‘verder’ wanneer je inziet dat er geen wereld is en dat jij als losstaande entiteit slechts een illusie bent dan iemand die dit niet inziet en dit leven op aarde als absolute realiteit ervaart? Het antwoord is heel simpel: nee.

Ik begrijp dat vanuit het perspectief van een spiritueel kind de stap naar spirituele volwassenheid een verbetering lijkt en dat de stap van een spirituele volwassene naar ontwaken uit de Droomstaat een verbetering lijkt, maar wanneer er ontwaken heeft plaatsgevonden, wordt er ingezien dat er geen stappen zijn. Er bestaan geen gradaties, geen niveaus, geen hoger of lager, beter of slechter. Het is altijd zo geweest.

Het verschil tussen de ene staat en een ‘hogere’ staat bestaat alleen in het denksysteem van degene die zich in een binnen zijn ervaring ‘lagere staat’ bevindt. Wanneer iemand met zo’n denksysteem een ander, die volgens hem ten onrechte gelooft in een ‘hogere staat’ te zijn dan hij, weerspreekt of tegenspreekt, dan is er een communicatie probleem, omdat degene die zich schijnbaar in die ‘hogere staat’ bevindt het niet ervaart als een ‘hogere staat’ en niet in de veronderstelling leeft of aanneemt dat de ander zich in een ‘lagere staat’ bevindt.

Het probleem dat zich best vaak presenteert, is dat degene die nog niet ontwaakt is in- of uit de Droomstaat zich niet kan voorstellen hoe het is om ontwaakt te zijn en of het überhaupt mogelijk is om ontwaakt te zijn, terwijl degene die ontwaakt is wel weet hoe het is om nog niet ontwaakt te zijn. Het is ‘zelf’ eigen — samen met het door ‘zelf’ gefabriceerde ego, kortweg: ‘ego-zelf’ — om alles wat ‘verder’ lijkt te zijn te weerspreken, te ontkennen en te bevechten, omdat ‘ego-zelf’ zijn bestaansrecht haalt uit het geloof in de entiteit en het geloof in de realiteit van deze wereld; het is pas na het ontwaken dat gezien wordt dat het allemaal onzin is en niet waar.

Er is geen verschil van niveaus, er bestaan geen gradaties van staten van zijn en niemand is nooit niet geweest wat hij is, maar dat wordt pas duidelijk wanneer er een schijnbaar ontwaken is — tot die tijd lijken er niveaus en gradaties te bestaan. Maar net als het dromen zelf is alles in die droom, zoals niveaus en gradaties, spiritueel kind of volwassen en zelfs het wel of niet ontwaakt zijn, niet echt waar. Het is allemaal nog steeds een schijnbaar gebeuren in een schijnbare realiteit en dat kunnen we samenvatten met het woord “BULLSHIT!” — of de vriendelijke versie: “LARIEKOEK!”