SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
God Mag Geen Naam Hebben — (250219)

Als we de oude teksten bekijken en mogen geloven, dan is GOD hetgeen vanwaaruit of waarbinnen alles is ontstaan. Naderhand zijn al die teksten verbasterd, herschreven en vooral ook heel vaak heel erg verkeerd begrepen, maar de basis is werkelijk heel simpel:
In het begin was er niets en vanuit dat niets schiep GOD alles, zoals het universum, de Melkweg, de planeten, de Aarde, dieren, planten, mensen, et cetera.
Nu kun je zeggen dat als er in het begin niets was, GOD er ook niet kan zijn geweest, maar dan zou er ook nu niet een Droomstaat zijn met daarin een schijnbaar universum en dat is er overduidelijk schijnbaar wel. Dus als GOD dat vanuit het niets schiep, dan moet GOD er zijn geweest. Een niet zo ingewikkelde volgende stap is om aan te nemen dat GOD gelijk is aan dat ‘niets’ en dat GOD alles vanuit het GOD-Zijn heeft geschapen.

Hierbij mogen we aannemen dat dit ‘niets’ — A.K.A. GOD — vanwaaruit alles is geschapen niet het ‘niets’ is zoals wij dat ons kunnen voorstellen. We kunnen misschien afspreken dat het ‘niets’ dat GOD is in feite ‘niet iets’ is, maar dus wel iets anders omdat er niet iets uit of in niets kan ontstaan. Met andere woorden, dit ‘niets’ is niet iets tastbaars of iets dat herkenbaar is als ‘iets’, vandaar ‘niet-iets’.

Hoe dan ook, voor dit verhaal neem ik aan dat GOD er is en alles in en uit God is ontstaan. Dit maakt niet een mens of een wezen van GOD, maar hetgeen dat ik “dat wat IS” noem. Bovendien kunnen we niet werkelijk weten wat GOD is, anders dan dat GOD is wat IS, en alleen door te weerleggen wat GOD niet is kunnen we ons realiseren dat GOD is.

Ik herhaal voor alle duidelijkheid: We kunnen ons realiseren dat GOD bestaat, maar niet weten wat GOD is; dit geldt voor iedereen, er is niemand die weet wat, wie of hoe GOD is. Dit is extreem lastig voor het intellect en denken om te accepteren, omdat we altijd willen weten en begrijpen wat iets is en er vervolgens iets van willen maken dat we kunnen herkennen.

GOD is dat wat IS, de bron vanwaaruit en waarin schijnbaar de Droomstaat is ontstaan op het moment dat er het onmogelijke idee opkwam dat afscheiding mogelijk is. GOD is niet een man die ergens op een wolk zit en ons in de gaten houdt, GOD is wat IS en het enige dat IS. Je zou zelfs kunnen stellen dat GOD wel IS maar niet bestaat, omdat iets alleen bestaat ten opzichte van iets anders, en aangezien er alleen GOD is — en dus alleen eenheid zonder afscheiding is — mag GOD letterlijk geen naam hebben.

Dit houdt eveneens in dat er binnen GOD niet de kennis bestaat over zoiets als afscheiding en dualisme, omdat afscheiding en dualisme onmogelijk is; het kan nooit zijn gebeurd of zijn ontstaan. Afscheiding en dualisme is dromen, en de essentie van dromen is dat het niet gebeurt! Waarom zou GOD bewust zijn van iets wat niet gebeurt?

Binnen GOD bestaat er ook niet de kennis over de mensheid, de planeten, de Melkweg of het universum, omdat dit alleen bestaat binnen het onmogelijke idee dat er afscheiding heeft plaatsgevonden. GOD is niet iets dat over ons oordeelt, omdat GOD niet bewust kan zijn van ons bestaan, aangezien wij niet werkelijk bestaan en afscheiding onmogelijk is.

Nu is het uitnodigend om te denken dat het GOD is die droomt over afscheiding en ons leven op aarde, maar daarmee vermenselijken we GOD weer tot een soort van personage dat droomt… en GOD is niet een personage, GOD is niet iets en er wordt niet gedroomd, er is schijnbaar dromen; het is een gebeuren zonder dat iets of iemand dat doet.

Kort gezegd is GOD niets anders dan het enige dat IS, het overkoepelende ‘niet-iets’ waarbinnen het schijnbare dromen plaatsvindt. GOD is de schijnbare onbegrensde eeuwige ruimte waarbinnen alles schijnbaar plaatsvindt. Alles wat meer van GOD maakt dan dit en GOD een fysiek bestaan aanmeet met regels en verordeningen die wij moeten opvolgen en respecteren, zijn sprookjes, of, beter gezegd, Religies.