SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Voor Nu — (070619)

Stel dat dit de laatste dag is dat ik hier zal zijn en dit het laatste is wat ik ooit zal schrijven, wat zou ik dan nog willen delen? Om te beginnen zou ik een aantal illusies willen wegnemen. Ik zou iedereen die het wil weten laten weten dat er niet zoiets als spirituele verlichting bestaat en dat er zelfs niet zoiets bestaat als ontwaken uit de Droomstaat.

Alles wat je binnen het spirituele wereldje wordt beloofd—en eigenlijk binnen het gehele dromen van deze droom—zijn alleen maar metaforen voor het letterlijk onbeschrijfelijke effect van de realisatie dat er geen wereld is en daarmee geen leven op aarde in dit universum. Het wordt beloofd door mensen die iets van je willen, zoals aandacht, geld of je leven. Deze mensen hebben veelal wel de klok horen luiden maar hebben geen idee waar de klepel hangt.

Ik geloof oprecht dat er niemand is die een ander kan beschrijven hoe het is of voelt om te weten hoe het zit. De enige manier om er achter te komen is door het werk te doen (Autolyse en/of zelfonderzoek) en zelf te realiseren wat allemaal niet waar is. Daardoor kan er de realisatie ontstaan dat er iets moet zijn wat wel waar is, om vervolgens tot de realisatie te komen dat er geen woorden zijn om dat te beschrijven, hoe goed je je best ook doet. Het is ook mij niet gelukt om precies te beschrijven hoe het is, puur en alleen omdat elke beschrijving wordt gelezen als zijnde een ervaring en ‘hoe het is’ is geen ervaring, omdat het is wat IS.

Wat ik ook nog zou willen zeggen is dat er geen noodzaak bestaat om te ontwaken uit de Droomstaat, het is namelijk onvermijdelijk. Uiteindelijk houdt het dromen op in de vorm van iets dat wij ‘ons sterven’ noemen. Dit sterven is net als onze geboorte iets wat we niet werkelijk meemaken, het is het begin en einde van ons als mens, als actiefiguur, en wordt veroorzaakt door het schijnbaar beginnen en eindigen van de droom waarin wij de hoofdrol lijken te spelen.

Het idee dat wij gaan sterven komt voort uit het feit dat we binnen het dromen van de droom zien en ervaren dat andere mensen sterven. Hierdoor geloven we dat dit ook voor ons als persoon het einde zal zijn. Maar een droom is niet de werkelijke realiteit en alles wat er in lijkt te gebeuren is niet iets wat werkelijk plaatsvindt. Het geboren worden en sterven is iets wat andere mensen doen binnen het dromen van de droom, het is niet echt waar.

Jijzelf bent in principe, bij wijze van spreken, dat wat droomt; niet in de vorm van wat je gelooft te zijn, niet als de persoon op aarde, maar als ‘Dat wat IS’ en ‘Dat wat IS’ wordt nooit geboren en gaat nooit dood. Het is het tijdloze gegeven waarbinnen het dromen plaatsvindt en het enige wat binnen dat tijdloze gegeven gebeurt is dat het dromen begint en het dromen eindigt. Wat wij denken dat ons sterven zal zijn is niets anders dat ‘Dat wat IS’ dat ontwaakt uit de droom en dat is onvermijdelijk, net zoals het sterven in de droom onvermijdelijk lijkt te zijn.

De enige noodzaak die ik voelde om te schrijven wat ik allemaal heb geschreven, kwam voort uit de wil om het voor mijzelf heel erg duidelijk onder woorden te brengen en dat dit, door het in het openbaar te doen, wellicht andere droomkarakters zou kunnen helpen in te zien dat dit alles slechts het dromen van de droom is. De realisatie dat dit het dromen van de droom is, noem ik het ontwaken IN de droom en kan er voor zorgen dat het leven minder extreme pieken en dalen heeft en de droom iets leuker wordt ervaren dan voorheen.

Ik ervaar het ontwaken IN de droom en het daardoor ‘lichter reizen door de pieken en dalen van het leven’ als een geweldig voordeel en wens dat iedereen die het wil toe. Als je gelukkig bent met het leven dat je binnen het dromen van de droom leidt, dan heb je er waarschijnlijk geen behoefte aan, maar als je ongelukkig of depressief bent, raad ik je het van harte aan. Voor mij was het een fucking lifesaver!

Als laatste wil ik delen dat alles wat je beloofd wordt binnen het spirituele wereldje niet bedoeld is voor de persoon die je denkt te zijn. Jij als mens gaat niet verlicht worden en jij als mens gaat niet wakker worden. Jij als mens bent geen sterrenstof en niet één met alles en iedereen. De vrijheid en gelukzaligheid die je wellicht zoekt wanneer jij je bezighoudt met spiritualiteit vind je alleen na de realisatie dat jij niet bent wat je denkt te zijn.

Jij zult je nooit kunnen bevrijden van wat je denkt te zijn als dat wat je denkt te zijn, de enige vrijheid die enige verlichting kan brengen ontstaat nadat je ziet dat jij niet die mens bent en dat je hele leven op aarde niets anders is dan de gedroomde avonturen van een gedroomd karakter binnen het dromen van een droom. De vrijheid zit hem in de realisatie dat hetgeen je werkelijk bent nooit geraakt of bedreigd kan worden door wat er wel of niet gebeurt binnen het dromen van de droom.

Zo, dat was het denk ik wel voor nu.