Onderdeel van: www.snips.nl + www.autolyse.nl / © Frits Spoelstra

Ververs eerst deze pagina voor het meest actuele aanbod!autolyse

Hier kun je het E-boek "AUTOLYSE" gratis downloaden

Niettemin, als je je geroepen voelt, mag je een kleine bedrag doneren op het onderstaande rekeningnummer:

Rek.Nr: NL43 INGB 0004 9752 49
T.a.v.: F. Spoelstra, Amsterdam
O.v.v.: "Donatie Autolyse/Snips"
   
Bij voorbaat dank!"Autolyse" + "Autolysis" — Frits Spoelstra:

Het E-boek "Autolyse" probeert te beschrijven wat het ontwaken in of uit de Droomstaat inhoudt; een Droomstaat waarin we ons allemaal schijnbaar bevinden. Daarnaast probeert "Autolyse" aan te geven wat je zou kunnen ondernemen om de kans op ontwaken te vergroten.

"AUTOLYSE" (Nederlandse versie; PDF)

The E-book "Autolysis" tries to describe what awakening in or from of the Dreamstate entails; a Dreamstate in which we all seem to exist. In addition, "Autolysis" tries to show you what you could do to increase the chance of awakening.

"AUTOLYSIS" (English version; PDF)Je kunt ook de E-boek serie "Snips' Autolyse" downloaden.

Terug naar Bestelpagina E-Boeken