Nieuws 2017:
30-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"BEING FRITS SPOELSTRA"
"Dit is overduidelijk wat vrijwel iedereen de hele dag aan het doen is. We zijn onszelf niet meer, maar we zijn onszelf aan het zijn. We geloven dat het ego dat ons stuurt en controleert onszelf is waardoor alles wat we zien en ervaren op onszelf geprojecteerd wordt als onszelf voor onszelf… IK IK IK!"

27-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"NOOIT WAKKER, NOOIT VERLICHT"
"Dit wordt een ietwat demotiverend stukje, maar ik wil het een keer heel duidelijk gezegd hebben: er is niemand op aarde die ooit wakker of verlicht gaat worden. Dus, als je gelooft of hoopt dat jij als de persoon die je denkt te zijn ooit zult ontwaken of verlicht zult zijn, dan heb ik je hierbij laten weten dat dat nooit gaat gebeuren. Als dat hetgeen is waarnaar je op zoek bent, dan ben je — zoals zoveel zoekers — begonnen aan een zinloze zoektocht."

19-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAT IS EN WAT GEBEURT"
"Er is wat is en daarin verschijnt schijnbaar wat gebeurt. Dat is alles en al het andere wat schijnbaar meer lijkt te zijn dan dat is in mijn bescheiden observatie onzin. Om een poging te wagen zo absoluut duidelijk mogelijk te zijn — een poging die gedoemd is te mislukken — zal ik het in de onderstaande tekst gaan uitmelken."

11-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"SPIRITUELE STROMINGEN EN METHODEN"
"Elke spirituele stroming of methode die je iets belooft wat je schijnbaar mist of zoekt is ontwikkeld IN de droomstaat DOOR droomstaat personages en is bedoeld om je vast te houden IN de droomstaat."

06-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"BEN IK DEPRESSIEF OF IS ER DEPRESSIVITEIT?"
"Als ik ‘normaal’ zou zijn, dan zou ‘Ik ben depressief’ voor mij een normale uitspraak kunnen zijn. Ik gebruik dat ook wel wanneer het ter sprake komt, omdat er anders geen mogelijkheid tot converseren bestaat, maar voor mijzelf ben ik niet depressief, maar is er depressiviteit."

03-12-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAROM DE ZOEKTOCHT ZO MOEILIJK LIJKT"
"Een probleem dat het succes van een spirituele zoektocht tegenwerkt is de neiging om het ingewikkelder te maken dan het in alle eerlijkheid is. Hier kom je natuurlijk pas achter wanneer je er klaar mee bent, want tot die tijd kan niemand het je aan je verstand peuteren dat het echt niet zo heel erg ingewikkeld is. Ik ga het toch proberen."

29-11-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAROM ER NIETS VERANDERT"
"Ik vermoed dat er bij veel mensen het idee, of de hoop, bestaat dat hun leven en het leven in het algemeen drastisch zal veranderen wanneer ze wakker zullen worden. Dit is niet zo, en dat is dan ook meteen de informatie die je niet verstrekt zal worden door mensen die zichzelf als spirituele leraar of coach presenteren en voor inkomsten afhankelijk zijn van jouw zoektocht."

27-11-2017
Video's van "Autolyse"
"AUTOLYSE OP YOUTUBE"
Ik heb er hier nog geen reclame voor gemaakt, omdat ik niet zeker wist of het iets zou worden. Maar inmiddels staan er iets van tien video's op, dus het is niet meer dan eerlijk om er hier even melding van te maken.

22-11-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DISCUSSIE, MENINGSVERSCHIL EN OORLOG"
"Ik heb al vaker gezegd dat er, volgens mijn bescheiden mening, twee realiteiten zijn. De realiteit die we hier als entiteit op aarde ervaren en de realiteit waarin deze schijnbare realiteit van ons leven op aarde schijnbaar plaatsvindt. De eerste realiteit is de enige die we kunnen ervaren, maar niet waar, en de tweede realiteit is wel waar, maar die kunnen we en zullen we nooit ervaren."

20-11-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"VERLICHTING VOOR OF VAN JEZELF"
"Wanneer we beginnen aan een spirituele zoektocht, dan betekent dit in de meeste gevallen dat er een zoektocht bestaat naar spirituele verlichting. In vrijwel alle gevallen komt dit neer op het willen vinden, bereiken of verkrijgen van spirituele verlichting voor jezelf. Jij, als hetgeen je schijnbaar gelooft te zijn, wil verlichting voor diezelfde jij die je schijnbaar gelooft te zijn."

15-11-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE 'BOODSCHAP'"
"Ik realiseer me de laatste tijd dat ik eigenlijk sinds 2012/2013 steeds hetzelfde schrijf in andere bewoordingen. Het is niet zo dat ik steeds iets nieuws te vertellen heb, maar dat er schijnbaar de noodzaak opkomt om een poging te wagen het nog duidelijker te verwoorden."

03-11-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ZOEKEN NAAR JE WERKELIJKE ZELF"
"In de spirituele zoektocht is één van de meest aangeprezen methodes de zoektocht naar jezelf. De schuld hiervoor ligt voor een groot deel bij Ramana Maharshi die door de huidige neo-Advaita en spirituele gemeenschap als één van de ‘grootste’ spirituele leraren geldt, maar wiens boodschap tegenwoordig door weinig mensen werkelijk wordt begrepen."

29-10-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ADVAITA EN NON-DUALISME"
"Waarschijnlijk heb ik dit wel eens geschreven of gezegd, maar ik weet dat niet meer… ik heb niet de gewoonte om het verleden te onthouden aangezien het voorbij is en ik er niets meer mee kan doen. Maar, ik wil het even over advaita en non-dualisme hebben, omdat ik de laatste tijd veel geconfronteerd word met ‘nincompoops’ (= domme personen) die daar een new age vorm van hebben gekneed."

27-10-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ANDERE 'LERAREN"
"Ik begrijp dat het lastig is om je voor te stellen dat alles wat je ziet en ervaart er niet is en dat er nooit iets is gebeurd, dus ik begrijp ook dat er mensen zijn die mijn — hoe zal ik het noemen? — ‘inzichten’ negeren of de noodzaak voelen mij te overtuigen van mijn ongelijk en, vanzelfsprekend, hun eigen gelijk."

13-10-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"VOORTDURENDE AUTOLYSE"
"Hoewel het niet uit te leggen is, ga ik toch maar weer eens een poging wagen om het op virtueel papier te zetten. Ik merk, hoewel er vrijwel geen identificatie meer is met het lichaam ‘Frits’, het ‘niet meer identificeren’ (ook wel het ‘ontwaakt zijn’ genoemd, of het foutieve ‘verlicht zijn’) nog niet bestendig genoeg is en er nog steeds autolyse nodig is… en dit is dat."

09-10-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE VIRTUELE SCHEIDING TUSSEN MIJ EN FRITS"
"Aangezien het niet mogelijk is om onder woorden te brengen wat ‘ontwaken’ (soms verward met ‘verlichting’) werkelijk is, blijft er alleen de mogelijke mogelijkheid over dat ik aan de hand van mijzelf ga laten zien hoe het is om ‘ontwaakt’ te zijn."

04-10-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAROM WAKKER WORDEN? (4)"
"Een aantal jaren geleden (eind 2014 – begin 2015), heb ik een drieluik geschreven met de titel ‘Waarom Wakker Worden?’ (deel 1, deel 2, deel 3). Ik heb ze niet herlezen, maar ik vermoed dat ik er sinds kort anders naar kijk; dus dit wordt wellicht een ‘vergeet alles wat ik hiervoor heb gezegd over de noodzaak van wakker worden’-verhaal."

28-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"HET LIJDEN NA ONTWAKEN"
"Het idee dat, als je wakker bent alles helemaal geweldig is, is onzin. Als je verwacht dat de wereld letterlijk verandert na ontwaken, dan zul jij je nooit realiseren dat je wakker bent wanneer  je ontwaakt bent. De wereld verandert niet, alles is nog steeds precies zoals het was voordat er dat ontwaken plaatsvond, alleen de manier waarop je er naar kijkt en de manier waarop jij het ervaart verandert."

25-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE LAATSTE DEFENSIELINIE"
"Alles in het leven heeft als doel datzelfde leven — wat een illusie is, een Droomstaat — zo lang mogelijk vol te houden. Hiervoor moet Maya, die de illusie heeft gecreëerd (for lack of a better fucking word), er voor zorgen dat Ego, dat de illusie in stand houdt, mij zoveel mogelijk afleidt van het voor de hand liggende in your face and bloody obvious feit dat het allemaal niet waar is."

22-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"FLASHBACK"
"Ik vermoed dat ik altijd een (voornamelijk onbewust) gevoel heb gehad dat er iets niet klopte aan deze wereld, aan deze realiteit. Ik moest vanochtend aan een oude songtekst denken die ik — zo bleek toen ik hem gevonden had — in 1987 heb geschreven voor mijn bandje SPECTRUM."

20-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"IK-FRITS'"
"‘Ik ben’ of ‘ik besta’ is een gedachte die voorafgaat aan de identificatie met het ego-lichaam-denken systeem. Daarna ontstaat ‘ik ben een jongetje en ze noemen me Frits’ en daarna ‘dat zijn mijn ouders, mijn zussen, mijn opa’s en oma’s, mijn ooms en tantes, mijn neven en nichten. mijn bed, mijn dit en dat, mijn zus en zo en mijn wereld."

11-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ZONDER 'IK-IDENTIFICATIE'"
"Zonder de ‘ik-identificatie’ waardoor er geloofd wordt dat ‘ik’ mijn lichaam ben, dat ‘ik’ denk en dat ‘ik’ doe, blijft er alleen het ervaren over van dat wat het lichaam schijnbaar is, schijnbaar denkt en schijnbaar doet."

02-09-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"HET LAATSTE JAAR (REPRISE)"
"Aan het begin van 2017 schreef ik op deze blog: 'Sinds het begin van dit jaar heerst er één gedachte, of gevoel, dat simpelweg neerkomt op het idee, of wederom ‘het gevoel,’ dat dit ‘het laatste jaar’ is. Ik heb verder geen idee wat dat inhoudt of waar dat naar verwijst, alleen dat het een heel erg sterk en overheersend gevoel/idee/ervaring is dat ik niet kan of wil ontkennen. Dus bij deze staat het zwart op wit vermeld.'"

31-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAR IS IK?"
"Wanneer we denken aan onszelf, of ons Zelf, dan doen we dat eigenlijk altijd in de vorm van ons lichaam. Dat wat we ‘IK’ noemen wordt verbeeld door dat lichaam en we wijzen naar ons lichaam als we het over onszelf hebben, maar wanneer we op zoek gaan naar die ‘IK’ in dat lichaam, dan is die met geen mogelijkheid te lokaliseren. Waar is die ‘IK’?"

27-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ZONDER IK"
"Er zijn een aantal ‘dingen’ gebeurd waardoor er een aantal ‘zaken’ zijn veranderd. Ten eerste heb ik alle video’s die ik dit jaar heb gemaakt en op You Tube had geplaatst, over ‘ontwaken uit de Droomstaat’, verwijderd. Ze boeien me niet meer en het feit dat ik daar fysiek zichtbaar aan het kletsen ben kan gezien worden als een uiting van Ego, ook als dat niet het geval is."

23-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"JIJ BENT DAT"
"Het volgende is geen spirituele onzin of ‘vage advaita shit’, zoals iemand het kortgeleden nog labelde. Wanneer jij het vanuit dat wat je werkelijk bent leest, zul je precies ‘weten’ wat hier staat en zul je ‘zien’ dat het heel direct en duidelijk is, maar als je het leest vanuit Ego, dan wordt het vervormd tot spirituele onzin of ‘vage advaita shit’."

20-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAKKER WORDEN & DE ‘IK’ VERGISSING"
"(Spirituele) Autolyse is een manier om alles wat jij als werkelijkheid ziet en ervaart nader te bekijken zodat jij het uiteindelijk kunt doorzien als zijnde ‘niet waar’. Het is een methode om stap voor stap alle blokkades te verwijderen die je weerhouden om op zoek te gaan naar het antwoord op de belangrijkste vraag: “Wat ben ik?”"

13-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"HINKEN OP TWEE BENEN"
"De realisatie dat er alleen maar [??] is en dat alles wat plaatsvindt in tijd en ruimte alleen schijnbaar plaatsvindt in [??] (en dus niet echt waar is en eerder een soort van Droomstaat is), levert de situatie op dat de ik die zich dat realiseert, niet kan bestaan buiten dat wat schijnbaar plaatsvindt in [??] en tegelijk weet dat het allemaal niet waar is en er nooit iets is gebeurd. Hij moet het dus schijnbaar doen in- en met dat wat schijnbaar plaatsvindt in [??] tot het lichaam het opgeeft."

05-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"KORT TUSSENDOORTJE"
"Ik kom toch altijd weer terug op vier ‘lessen’ die in Een Cursus in Wonderen staan: Er is geen wereld; Er is nooit iets gebeurd; Ik geef alles alle betekenis die het (schijnbaar) heeft; Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk."

04-08-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ER IS GEEN WERELD"
"Los van mijn haat-liefde relatie met Een Cursus in Wonderen, staat er in die Cursus wel een opmerking die voor mij in één keer de illusie van deze schijnbare werkelijkheid heel duidelijk stelt: Er is geen wereld!"

31-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"PERSOONLIJKE NOOT #17"
"Dit is niet klagen, maar gewoon iets wat ik op wil schrijven. Mijn hele schijnbare leven heeft het schrijven me altijd ‘verder’ geholpen, dus laat ik het daarvoor maar blijven gebruiken. Dit is vanzelfsprekend ‘persoonlijk’, dus je mag het lezen, maar het hoeft niet."

29-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"SPIRITUELE PADEN EN METHODES"
"Uit persoonlijke ervaring durf ik te zeggen dat alle spirituele paden en methodes niet automatisch leiden naar verlichting of ontwaken. Zen niet, Boeddhisme niet, The Work niet, Advaita niet, Mindfulness niet en ook Een Cursus in Wonderen niet. Ik vermoed dat ik hiermee tegen wat gevoelige schenen zal trappen, maar dat is dan maar zo."

24-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"PERSOONLIJKE NOOT #16"
"Met de conclusie dat niemand kan weten wat ‘dat wat is’ is of waarom er zoiets schijnt te bestaan als de ‘Droomstaat’ — waarin wij schijnbaar gedroomde karakters zijn die schijnbaar een toneelstukje opvoeren dat we ‘ons leven’ noemen, terwijl we ondertussen zijn vergeten dat het slechts een toneelstukje is — en de vaststelling dat ‘dat wat is’ alleen maar ‘niets’ kan zijn — aangezien er nooit iets is gebeurd — zit mijn ‘taak’ er volgens mij wel op."

22-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"NIETS IS NOOIT EN NERGENS"
"Ik had gisteren een korte mailwisseling met een dierbare vriendin (in eerdere blogs en artikelen noem ik haar ‘A.V.’). Ze stuurde me een link naar een documentaire over de “Jezus Mythe” en eindigde met de vraag: “Dus hoe zit het met die Cursus dan?” (Refererend aan onze gedeelde haat/liefde relatie met Een Cursus in Wonderen.)"

20-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"SPIRITUELE AUTOLYSE, HOE DOE JE DAT?"
"Men vraagt mij best wel vaak: “Ik wil Spirituele Autolyse doen, maar ik weet niet hoe?” Mijn antwoord is meestal iets in deze richting: Schrijf op wat jij gelooft of denkt dat waar is en doe alsof je het aan iemand anders probeert duidelijk te maken. Blijf dit doen totdat je er absoluut van overtuigd bent dat wat je hebt geschreven absoluut waar is en je er abslouut van overtuigd bent dat die ander het absoluut begrijpt."

19-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"BEZIGHEIDSTHERAPIE"
"Het menselijk leven is bezigheidstherapie. Ik maak hier onderscheid tussen mensen en dieren, omdat de meeste dieren simpelweg bestaan en doen wat ze doen zonder daarbij het idee te hebben dat het anders moet zijn of ooit anders zal zijn. De mens gelooft dat er problemen zijn die opgelost moeten worden, de mens denkt dat het niet goed is en anders zou moeten zijn, de mens doet dingen om er voor te zorgen dat het in de toekomst ‘beter’ zal worden."

16-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE GRAP"
"De grap van dit leven op aarde is dat niets waar is en daardoor in principe alles mogelijk is. Net zoals in tekenfilms en Hollywood films alles mogelijk is wat verzonnen kan worden (dankzij de techniek en de onwaarheid van dat wat verzonnen is), zo is ook in het schijnbare dagelijkse leven alles mogelijk wat verzonnen kan worden. En als je gelooft dat het waar is, dan is het opeens schijnbaar waar en gebeurt het schijnbaar allemaal echt."

14-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAT IS DIT HIER NU? (DEEL 3)"
"Gezien het gegeven dat ik niet kan weten wat dit hier nu is, noch dat iemand anders kan weten wat dit hier nu is, kan ik twee dingen doen. Ik kan rusten in het feit dat ik niet weet wat dit is en gewoon maar zien wat er gebeurt, of ik kan voor mezelf een werkbare hypothese verzinnen voor wat dit hier nu is en mijzelf wijsmaken dat het waar is; bij wijze van spreken een zelfopgelegde cognitieve dissonantie ontwikkelen."

12-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAT IS DIT HIER NU? (DEEL 2)"
"Dit zou het vervolg moeten worden van de vorige blog, maar zoals zo vaak is er van alles weer veranderd. De enige werkelijke reden van deze “deel 2” is omdat een “deel 1” een tweede deel belooft."

08-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAT IS DIT HIER NU? (DEEL 1)"
"Dit is verder voor niemand van belang. Het is slechts iets wat ik zelf wil opschrijven. Ik wil voor mezelf duidelijk proberen te krijgen wat dit leven op aarde in dit universum nu precies is. Wat is mijn mening hierover? Aan welke “kant” sta ik?"

07-07-2017
Autolyse Groep Op Facebook
"LET'S WAKE UP (from maya's dreamstate)"
"Een Facebookgroep, op Facebook, niet een leuke groep, maar misschien de groep die jij zoekt. Wil je ontwaken uit de Droomstaat (of mensen helpen te ontwaken uit de Droomstaat)? Misschien is dit de groep die je zocht op het voor de rest oppervlakkige en zinloze Facebook.

Stel vragen, deponeer bullshit, onderzoek en/of ontken alles.

De voertaal is Engels, maar als je in het Nederlands iets plaatst dan spreek en schrijf ik dat ook."

05-07-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"SPIRITUELE VERLICHTING"
"Spirituele verlichting, als we die term willen gebruiken, is één ding, één iets, en dat is het einde van de identificatie met dat wat je niet bent maar altijd geloofde te zijn. Dat wat je niet bent is dat lichaam, die geest, dat denken, dat geloven, dat personage… kortom: dat ego."

30-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ZELFONDERZOEK"
"Ik weet niet zeker of er verwarring over bestaat, maar ik kan me wel goed voorstellen dat er verwarring over bestaat, dus, met het risico iets te schrijven vanuit het idee dat er verwarring over bestaat terwijl er geen verwarring over bestaat, wil ik even iets, wellicht onnodig, verduidelijken en rechtzetten over ‘zelfonderzoek’."

27-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"CIRKELREDENERING"
"Het is een cirkelredenering die onzinnig lijkt vanuit de ego-dr00mstaat maar compleet vanzelfsprekend vanuit “het verlichte perspectief” (wanneer je ontwaakt bent uit de Droomstaat). Als je ontwaakt bent is het ego weggevallen, maar het is ego dat beweert te willen ontwaken en ego wil niet echt ontwaken en zal er dus alles aan doen om je te laten geloven dat je wilt ontwaken terwijl dat niet zo is."

19-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"VRAAG EN ANTWOORD"
"Ontwaken uit de Droomstaat is het realiseren dat het schijnbare feit van het leven op aarde als losstaande entiteit, te midden van miljarden en miljarden andere losstaande entiteiten, niet waar is."

17-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"PERSOONLIJKE NOOT #15"
"Het belangrijkste effect van ontwaken uit de Droomstaat, is, in mijn geval, het wegvallen van interesse in bezigheden, zaken en dingen die ik ooit werkelijk belangrijk vond of waarvan ik dacht dat ze belangrijk waren. Hierdoor ontstaat er een soort van schizofrene situatie."

14-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAROM 'HET' NIET WERKT"
"Met ‘HET’ doel ik op de ‘spirituele zoektocht naar verlichting, bevrijding en eeuwigdurend geluk’ en ‘waarom het niet werkt’ is heel simpel: omdat het de bedoeling is dat het niet werkt."

07-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"TWEE SIMPELE INZICHTEN"
"Twee “inzichten” die in mijn ogen van belang zijn om genoeg afstand te kunnen nemen van de Droomstaat, zodat je kunt kijken naar wat IS in plaats van wat NIET IS en kunt ontwaken uit de Droomstaat, zijn extreem simpel en tegelijkertijd extreem verwoestend."

05-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"NOOIT OM DE REDEN DIE IK DENK"
"Gisteravond kwam een buurvrouw bij mij aanbellen met de mededeling dat ze last heeft van de muziek die ik draaide. Dat kan, natuurlijk, ze woont in de portiek naast me en onze woningen grenzen aan elkaar; maar niets in deze duale wereld is zo simpel."

04-06-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"ONZIN, BULLSHIT EN POPPYCOCK"
"Het woord “verlichting” is een term waar ik eigenlijk niet meer omheen kan — and God all freaking mighty, how I tried! — aangezien het zit ingebed in moderne spiritualiteit en inmiddels synoniem is met ‘ontwaking uit de Droomstaat’ en ‘bevrijding van de zelf’."

26-05-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE KAR VOOR HET PAARD"
"De Droomstaat valt of staat met de identificatie van jezelf als zijnde jouw karakter (lichaam-geest-systeem) en de omgeving (de droom) als zijnde een externe realiteit. Zodra het kwartje valt dat jij niet dat lichaam bent, dat jij niet die geest bent en dat de omgeving zich niet buiten jou bevindt, maar in jou plaatsvindt, ben je ontwaakt. Want: als jij niet je lichaam en je geest bent, als alles niet buiten jou maar in jou plaatsvindt, WAT BEN JIJ DAN?"

24-05-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"VERTROUWEN IN WAT IS EN WAT ZAL ZIJN"
"Gisteren kreeg ik een ‘probleem’ voorgeschoteld dat om een ‘beslissing’ vroeg. Ik ga niet in op details, want dat is persoonlijk en ik weet niet wie er allemaal meeleest. Het punt is dat ik in eerste instantie merkte dat Ego de situatie overnam en een ‘beslissing’ wilde nemen vanuit het oogpunt van verzet, zekerheid voor een mogelijke toekomst en zelfs hebzucht. Niets menselijks is Ego vreemd."

20-05-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAAR IS WALDO?"
"Op Facebook, waar ik vaak mijn korte berichten plaats op het moment dat ze bij ‘mij’ binnenkomen, schreef ik: “Ik heb geen wensen en verwachtingen meer, ik wil niets en zie geen doelen om te bereiken. Daarom hoef ik mijn leven niet te leven, maar leeft het leven mij. Een rivier maakt zich ook niet druk om de stenen in de bedding of de obstakels die het tegenkomt.”"

10-05-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"PERSOONLIJKE NOOT #14"
"Na het schrijven van de blog “Paradoxen” stortte mijn/dit lichaam compleet in, en ik hallucineer me dat de twee zaken met elkaar te maken hebben. In die blog “Paradoxen” heb ik opnieuw vastgesteld dat niets bestaat en mijn vermoeden (gezien de extreme reactie van mijn/dit lichaam) is dat dit op dat moment op een nog diepere cellulair niveau dan voorheen ‘gerealiseerd’ werd, waardoor Ego (dat wat dit lichaam doet denken een “ik” te zijn) gedwongen werd om mijn/de aandacht op een extreme manier op mijn/dit lichaam te richten."

06-05-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"PARADOXEN"
"Het is mijn ervaring, hier nu in dit, dat je niet kunt ontwaken uit de droomstaat zonder dat je in staat bent te spelen met paradoxen. Hiermee bedoel ik dat je bereid moet zijn om de mogelijkheid te accepteren dat alles een paradox is en dat elke paradox geen paradox is, wat op zichzelf al een paradox is en dus geen paradox is."

30-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"100% VERANTWOORDELIJK MAAR SCHULDIG AAN NIETS"
"Wanneer je in de bioscoop zit en naar een film kijkt, of in een theater naar een toneelstuk kijkt, of voor de televisie en een serie volgt en het enige wat je ziet gebeuren is een aantal mensen die vreselijk gelukkig zijn en niets doen omdat ze allemaal één zijn… hoelang denk je dan dat je blijft kijken voor het saai wordt? Niet lang."

21-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"RUSTEN IN WAT IS"
"Rusten in wat is’ is volgens mij het moeilijkste wat er bestaat. Het begint al met dat het klinkt als een mooie New Age bullshit uitspraak die de eerste de beste New Age goeroe met anderhalve verlichtingservaring kan roepen terwijl hij bezig is het geld te tellen dat hij de spirituele zoekers heeft afgetroggeld. Verzet verzekerd!! Althans, hier!"

20-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DAT WAT NIET GEBEURT"
"Ik ben me de laatste paar dagen extra bewust van het gegeven dat wij mensen (en ik dus ook) ons voornamelijk bezighouden en druk maken over dat wat niet gebeurt. De geest, de ‘Mind’, het ego-denksysteem, richt zich voor 100% op zaken die nu niet aan de hand zijn, die nu niet gebeuren; zaken waarmee we letterlijk absoluut niets aankunnen."

15-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"MAYA, EGO EN DE REBELLEN"
"Het Onbewuste is tijdloos en slaat alles op wat er ooit gebeurd is en ervaart het alsof het nu gebeurt. In het Onbewuste is het een permanente “Groundhog Day” waar alles wat opgeslagen wordt voortdurend tegelijk nu gebeurt en niets ooit vergeten wordt."

09-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"DE KUDDE"
"Voor Ego om te geloven dat het ’t lichaam is en om jou er van te overtuigen dat jij het Ego bent dat ’t lichaam is, waardoor jij gelooft het lichaam te zijn, heeft Ego schijnbare ‘andere mensen’ nodig om te bewijzen dat het bestaat. Door zich te verbinden met anderen kan het zich er middels reflectie en projectie van overtuigen dat het IS. Dat is de reden waarom een ‘mens’ het altijd nodig vindt om onderdeel te zijn van een kudde."

05-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"IK BEN DROOM"
"Na een onrustige nacht na een onrustige (beetje depressieve) paar dagen, werd ik vanochtend wakker met iets wat ik al ‘wist’ maar nog niet zo letterlijk had ervaren. Als deze schijnbare realiteit vergelijkbaar is met een droom, dan is het leven (het ZIJN) ‘dromen’ (een activiteit) en is alles in dat leven ‘droom’, inclusief mijzelf: IK ben DROOM."

02-04-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"EGO DE PARASIET"
"Vanaf het moment dat ik me bewust ben van mijn bestaan ben ik ik. Die ik is mijn ik omdat mij vanaf het begin is verteld dat ik die ik ben, dus ik ben vanzelfsprekend die ik en het is mijn ik. Het is niet jouw ik want jij hebt een eigen ik. Dit is mijn ik en dat is wat ik ben, en die ik moet ik verdedigen tot in den dood."

21-03-2017
Nieuwe Video op "Autolyse Videolyse"
"Vraag & Antwoord."
V&A: Wat moet ik met de rest van mijn leven?

20-03-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"WAT IS VERDER? (VOOR MIJ)"
"Afgelopen zaterdag had ik een extreem prettig gesprek met vriend Houk, onder het genot van een kop koffie in een oud bruin cafeetje op de Nieuwendammerdijk, over ‘dat wat is’ en over waar we wel of niet tegenaan lopen. De rode draad bleek de vraag “Wat is verder?” Met andere woorden: als alles duidelijk is en zo beleefd en geleefd wordt, wat is dan nog verder?"

03-03-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"IK BEN"
"Ik schijn het over “IK BEN” te moeten hebben. Nisargadatta Maharaj en Ramana Maharshi hebben het over “IK BEN” en Jed McKenna beweert dat het enige dat ik met enige zekerheid op deze aarde kan vaststellen is dat ik besta, met andere woorden: “IK BEN.” Maar is dat zo?"

25-02-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"In De Zandbak"
"Het is niet mijn bedoeling om arrogant te zijn, maar ik kan niet voorkomen dat het in de ervaring van een ander wel zo overkomt. Dit geldt ook voor leugenachtig, emotieloos en alles wat een ander op mij kan projecteren. Ik heb daar geen controle over. Ik kan alleen zijn wat “dit lichaam” is; ik kan niet controleren hoe een ander mij ervaart en van daaruit beslist wat ik ben."

20-02-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Over De Dood"
"Death is on my mind! Afgelopen 17de februari was het de tweede verjaardag van mijn moeders overlijden en dan sta ik altijd even stil bij de dood, of sta ik nog stiller bij de dood dan anders. Ik heb vastgesteld dat eigenlijk niemand werkelijk weet wat “dood” is en dat is waarschijnlijk de reden waarom we het er niet graag over hebben en waarom we het liever voor ons uitschuiven."

15-02-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Over Ego En Jou"
"Wanneer je wilt zien wat is, in plaats van zien wat niet is — kortom: als je echt een kans wilt hebben om wakker te worden — dan is het van belang om je in elke cel van dat lichaam van je te realiseren dat wat jij altijd hebt gedacht te zijn, slechts is wat de ego-denkgeest jou doet geloven dat jij bent."

14-02-2017
Nieuwe Video op "Autolyse Videolyse"
"Vraag & Antwoord."
V&A: Hoe word je wakker?

08-02-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Persoonlijke Noot #12"
"Sinds kort neem ik video’s op die ik op You Tube plaats (ook te zien op de nieuwe Video Weblog Autolyse Videolyse). Ik heb dat lang niet willen doen, omdat het zo ‘guru-ish’ overkomt: “Zie mij eens weten hoe het in elkaar zit en ik ga je vertellen hoe jij daar kan arriveren.”  Zo zit ik niet in elkaar, zo ben ik niet."

06-02-2017
Nieuwe Video op "Autolyse Videolyse"
"Vraag & Antwoord."
V&A: Wiens droom is het en is er iets buiten die droom?

03-02-2017
Nieuwe Video op "Autolyse Videolyse"
"Video 9: Wat Is en Wat Niet Is (deel 3)"
Laatste video over wat is en wat niet is.

27-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse Videolyse"
"Video 8: Wat Is en Wat Niet Is (deel 2)"
Tweede video over wat is en wat niet is.

25-01-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Is Dat Waar?"
"Wanneer je bij alles wat je zegt, doet, vindt, voelt, ervaart, ziet, hoort, ruikt en proeft, jezelf afvraagt “Is dat waar?” (en dat is wat ik altijd doe), dan moet je jezelf allereerst afvragen wat je  precies hebt gezegd, gedaan, gevonden… et cetera… om er achter te kunnen komen of het werkelijk waar is."

19-01-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Geen Reden, Zin, Doel En Waarde"
"De wereld en het leven zoals het is, dus niet zoals wij het ervaren en zien, is simpelweg “Bewustzijn” vormgegeven (of liever: geprojecteerd) en geplaatst op een gehallucineerde “tijdlijn” van A naar Z… of beter gezegd van G naar D (van geboorte naar dood) of van C naar D (van creatie naar destructie) of van B naar E (van begin naar einde) … en zo kan ik nog wel even doorgaan."

18-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse You Tube"
"Video 7: Wat Is en Wat Niet Is (deel 1)"
Korte eerste video over wat is en wat niet is.

13-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse You Tube"
"Video 6: Spirituele Verlichting"
Korte video over mijn idee en ervaring ten opzichte van het concept "spirituele verlichting."

11-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse You Tube"
"Video 5: Ego"
Ik wil het even over "Ego" hebben, zodat we het daarover niet meer hoeven te hebben.

09-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse You Tube"
"Video 4: Het Denken Gaat Het Niet Begrijpen"
Een korte mededeling over hoe om te gaan met de informatie die ik deel middels de video's.

07-01-2017
Nieuwe Video op "Autolyse You Tube"
"Video 3: De Droomstaat"
De tweede video in een serie van video's over de verklaring van de termen (derde video in totaal tot nu toe). Deze keer over de term "De Droomstaat."

05-01-2017
Nieuwe Blog op "Autolyse"
"Herinnering"
"Al wachtend op de man die de geiser gaat onderhouden, zodat deze de rest van het jaar weer goed blijft functioneren (de geiser dan), verveel ik me wezenloos. Ik houd niet van wachten. Al met al een goede reden om eens opnieuw te beschrijven wat “dit” is en wat “wij” zijn."
afspraak


Frits Spoelstra / Snips.nl