SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Programma's — (07-08-2016)

pro·gram·ma (het; o; meervoud: programma’s; verkleinwoord: programmaatje)

  1. lijst, overzicht van wat zal plaatshebben
  2. (politiek) beginselverklaring en opgave van de te volgen gedragslijn
  3. lijst van instructies die door de computer uit te voeren opdrachten stap voor stap beschrijven
  4. uitzending op radio of televisie
Het leek me een goed idee om dit verhaal te beginnen met de betekenis van het woord “PROGRAMMA”, zoals dit wordt aangeleverd door de website van Van Dale. Los van de vierde betekenis, waar we nu niets aan hebben en in feite nooit iets aan hebben of hebben gehad, vertellen de andere drie ons iets heel simpels:

Een programma is een van te voren vastgestelde sequentie (potentiële) gebeurtenissen die leidt naar een geplande (potentiële) uitkomst.

Het leven —in het algemeen en persoonlijk— is een programma. Je wordt geboren, doet iets (eten, drinken, poepen, piesen, neuken, werken, whatever), en gaat dood. Of je staat ‘s ochtends op, doet iets (eten, drinken, poepen, piesen, neuken, werken, whatever), en gaat weer naar bed. Deze twee voorbeelden vormen het basis programma waar alles en iedereen op draait. OS-Life, als het ware; het standaard programma dat Maya heeft geïnstalleerd bij levering van De Droomstaat. (Maya: A.K.A. Ego/Ego-denkgeest; de ‘bron’ van- en ‘drijvende kracht’ achter de Droomstaat.)

Al het leven op aarde, in het universum, draait op OS-Life en het grootste deel van dat leven maakt alleen maar gebruik van OS-Life en kiest nooit voor andere software, een ander programma. Althans, dat hallucineer ik; natuurlijk kan ik niet weten welke software een boom, een steen of een stekelvarken gebruikt. In feite kan ik alleen spreken over de mens, aangezien ik dat schijn te zijn; daardoor ben ik een autoriteit op het gebied van mens-zijn.

De mens heeft schijnbaar de vrije wil om zelf te kiezen wat hij wil doen, krijgen of geven; althans, dat hallucineren wij. Dit kunnen we zien als keuzes tussen het ene programma en het andere programma. Dit is niet werkelijk vrije wil, omdat het Maya niets uitmaakt welk programma je gebruikt, zolang je maar een programma gebruikt van Maya. De schijnbare vrije keuze tussen het ene of het andere programma is zelf ook een programma dat draait op OS-Life en geleverd wordt door Maya.

Anders gezegd: het kan Microsoft niets schelen welk programma je op de computer draait, zolang het maar van Microsoft is; of in het geval van Apple een programma van Apple. Vrije wil zou betekenen dat je kan kiezen geen programma te gebruiken, maar dan werkt de computer niet. Met andere woorden: dan werkt je leven niet, je geest niet en je lichaam niet. Dat is geen optie, tenzij je graag dood wilt zijn.

Nu zou je kunnen denken dat “zelfmoord” een keuze vanuit vrije wil is, maar dat is niet het geval. We worden aangezet tot zelfmoord door de omgeving en de situatie waarin we zitten en waaruit we geen andere uitweg zien dan de dood. Met andere woorden: het programma dwingt ons tot zelfmoord en dat is dus niet een gevalletje “vrije wil”, het is volledig georkestreerd door Maya en het kan Maya niets schelen of je leeft of sterft, zolang het maar onderdeel is van het programma dat draait.

Kort gezegd hebben we als enige keuze de keuze tussen de verschillende programma’s, maar aangezien ook dat onderdeel is van het programma kunnen we het met goed fatsoen geen ‘keuze’ noemen. En alles is een programma, van religie tot atheïsme, van politiek tot kunst. Alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat we geloven en alles wat we zeker denken te weten is een programma en het maakt Maya niet uit welk programma je gebruikt, zolang je maar gelooft dat het echt waar is.

Ontwaken in de Droomstaat houdt in dat je ziet dat het leven een programma is, een virtuele realiteit, en dat het er letterlijk niet toe doet hoe dat er uitziet. Vanzelfsprekend willen we liever een leuke en positieve virtuele realiteit beleven en we doen ons best om het perfecte programma voor ons te kiezen, maar dat lukt niet altijd. Uiteindelijk is elk programma ontwikkeld door Maya en voor Maya en het ene programma (leuk en positief) is niet beter of slechter dan het andere programma (verschrikkelijk en negatief). Het is namelijk allemaal hetzelfde: een programma van Maya; virtueel en dus niet waar.

Ontwaken is zien dat het programma, welk programma dan ook, niet waar is. Wanneer je ontwaakt in de Droomstaat dan blijf je gewoon functioneren, maar dan vanuit de wetenschap dat het leven slechts een tijdelijk trip is dat net als een verkoudheid vanzelf overgaat. Het is niet waar, het is onzinnig en doelloos en aan het einde van het programma is er letterlijk niets gebeurd.

Wanneer je ontwaakt uit de Droomstaat, dan zal het wat lastiger zijn om weer mee te doen. Volledig ontwaken uit de Droomstaat is alleen mogelijk door de volledige ontmanteling van de programma’s die draaien, maar, zoals gezegd, dan is er geen lichaam dat functioneert en geen leven meer mogelijk, en dat is in de meeste gevallen geen optie. Ontwaken uit de Droomstaat is een soort van totale meltdown van het systeem, niet iets waar een organisme voor kiest, eerder een samenloop van omstandigheden: information overload!

Wanneer je ontwaakt uit de Droomstaat dan zul je je realiseren dat je terug in de Droomstaat moet keren om te kunnen bestaan. Alleen heb je alle programma’s vakkundig en totaal vernietigd en ontmanteld. Om terug te kunnen keren in de Droomstaat ben je verplicht om zelf een programma te ontwikkelen en vervolgens moet jij jezelf ervan overtuigen het programma te geloven, terwijl je weet dat het niet waar is. Dat is niet een gemakkelijke opgave.