START
WELKOM
INHOUD
NIEUWS WEBSITES
CONTACT
DONATIE

TEKST ARCHIEF

BLOGS:
IN DE ZANDBAK
SNIPS'
AUTOLYSE


MEDIA: STREETLIFE
FOTO'S

E-BOEKEN
VIDEO'S
MUZIEK

FACEBOOK

PAGINA
VERVERSEN

conspiracy

Wat, Als Alles Waar Is?

We duiken even in de samenzweringsverhalen, dat deed ik voor het eerst tien jaar geleden. Om uit te maken of ik beweringen kon geloven, moest ik zelf uitvinden wat er waar was van ufo-, de Nieuwe Wereld Orde- en de samenzweringverhalen. Ik ben van alles gaan lezen en heb ontzettend veel verhalen gehoord. Vaak leken de verhalen los van elkaar te staan. Ik bedoel maar: Wat hebben ufo's met de Holocaust te maken? Wat heeft de Holocaust met een holle aarde te maken? Wat heeft een holle aarde met Nazi-Duitsland te maken? Wat heeft Nazi-Duitsland met de Nieuwe Wereldorde te maken? Wat heeft de Nieuwe Wereldorde met ufo's te maken? De cirkel vertoonde hiaten.

Mijn hoofd tolde van al die nieuwe vragen en ik begon connecties te zoeken. Ik wilde weten of ik in staat was een volledig verhaal te creëren van al die losse informatie. Ik kwam er achter dat er een hoop onzin werd verkocht, maar toch lukte me het om een wereldbeeld te schetsen waarin al die vreemde zaken, van samenzwering tot aan ufo's, van Atlantis tot aan De Nieuwe Wereld Orde, een plaats konden krijgen. En nadat ik dit had gedaan, wist ik dat er een bron van waarheid in zat. Tenminste: een waarheid die ik als waarheid kon zien. Ik als persoon, als mens, als zelfstandig wezen.

Er waren connecties en die connecties gaven mij een wereldbeeld dat niet zonnig was maar wel klopte, dat mij de kans gaf om te begrijpen wat er aan de hand was en bovendien mij een aanwijzing gaf wie ik ben, waar ik vandaan kom en heel misschien waar ik naartoe ga. Ik wilde alles weten over ufo's en alles wat er mee te verbinden was. Ik vond informatie over Area 51 in de USA waar wetenschappers bezig waren met het bouwen van een ufo (of een vliegende schotel, of een voor ons nog onbekend vliegend tuig, hoe je het ook wilt noemen) en dacht: die wetenschappers kunnen niet in staat zijn een ufo te bouwen als ze alleen een ufo hebben zien neerstorten in Roswell (die volgens de verhalen volledig zou zijn vernield bij het ongeluk). Nee, ze hadden al een ufo in hun bezit of er is bij Roswell nog één neergestort die wel intact was. Misschien, zo dacht ik met een zo'n open mogelijke geest, hebben de Amerikanen een goed contact met De Grijzen, zoals dat soort buitenaardsen over het algemeen worden genoemd, en zijn De Grijzen vriendelijk. Aan de andere kant: misschien zijn De Grijzen vreselijk en zijn de Amerikanen net zo erg?

Ook kan het zo zijn dat de ufo die is neergestort in Roswell niet buitenaards was, maar door de Amerikaanse wetenschappers, met hulp van De Grijzen gebouwd. Of De Grijzen bestaan helemaal niet en zijn uitgevonden door de Amerikanen om ons te misleiden en bezig te houden, bang te maken. Misschien zijn de mensen die beweren dat ze zijn ontvoerd door buitenaardsen, door de Amerikanen gehersenspoeld om hen te doen geloven dat ze De Grijzen hebben gezien. Misschien hebben de Amerikanen er niets mee te maken en is Amerika nog steeds, zonder dat wij het weten, een kolonie van Engeland. Voor je het weet kom je in een draaikolk van mogelijkheden terecht en weet je niet meer waar je het moet zoeken.

Snel daarna las ik een nieuwe interpretatie van de Bijbel (Extraterrestrials in Biblical Prophecy - G. Cope Schellhorn/1990; Exposure Magazine No 3 Jaargang 2/1995), waarin wordt gesproken over "Zegekarren van vuur" en van "Paarden van vuur", en van Elia die werd meegenomen naar de Hemelen door een wervelwind. Het lijkt alsof ze toen ufo's hebben gezien en dat Elia is meegenomen door zo'n ufo. In die tijd waren er nog geen Amerikanen, dus we kunnen tegen al die mensen, die geloven dat ze zijn ontvoerd door buitenaardsen, zeggen: het kan waar zijn; er is geen bewijs dat het niet waar is. In de verhalen van tegenwoordig over ontvoeringen, hebben mensen het nog steeds over hoe ze zijn meegenomen door een soort van kracht; dat kan een laserstraal of een wervelwind zijn. Dus het is niet zo vreemd om aan te nemen dat de Bijbel het over ontvoeringen heeft en dat de aarde in die tijd al werd bezocht door buitenaardse entiteiten. Maar waar komen ze dan vandaan?

De makkelijkste manier om die vraag te beantwoorden, is te zeggen dat ze van andere planeten komen (vroeger waren het de kleine groene mannetjes van Mars, maar dat is natuurlijk onzin, tegenwoordig hebben ze het over een tiende planeet, wat al iets plausibeler is), maar dat kan ik niet zomaar als feit accepteren, omdat nog niets is bewezen. Een artikel, geschreven door David M. Summers, boeide me. Het ging over de Holle Aarde. Iets waarover ik al eerder had gehoord maar niet in geloofde. Het is moeilijk te geloven dat de aarde hol is en dat er menselijke wezens in leven, bovendien is het moeilijk te geloven dat een Admiraal (Richard E. Byrd) daar zou zijn geweest en dat het dagboek dat hij heeft geschreven authentiek is. Maar aan de andere kant geloofden wij mensen heel vroeger dat de aarde plat was. Het was dit artikel van Summers dat mijn geest een beetje opende. Ik zag een connectie.

Laten we voor het plezier van een discussie eens aannemen dat het verhaal over de holle aarde waar is. In 1947 (toevallig hetzelfde jaar waarin de ufo in Roswell neerstortte) schrijft Byrd, terwijl hij het gat in de Noordpool invliegt:

"Mijn God, aan ons bakboord en stuurboord vleugel zijn vreemdsoortige vliegtuigen, ze komen snel dichtbij! Ze zijn schotelvormig en hebben schitterende eigenschappen. Ze zijn nu genoeg dichtbij, ik kan de tekeningen op hen zien. Het is een soort van Swastika." (A flight to the land beyond the north pole:-the missing diary of Admiral Richard E. Byrd - Richard E. Byrd/1990.)

Het vliegtuig dat Byrd ziet en in zijn dagboek beschrijft lijkt een ufo te zijn en het swastika (hakenkruis) lijkt Duits te zijn. Byrd beschrijft in zijn dagboek ook dat de wezens die daar in de holle aarde leven, Engels met een Duits accent spraken. Wat doen Duitsers in de buik van onze aarde? In de Scandinavische landen noemen ze het land voorbij de pool, waar Byrd het in principe over heeft, Ultima Thule. De plek waar, volgens de legende en de Atlantiaanse leer, de Broederschap van de Slang en de Thule leer vandaan komt. Dit is interessant, want de Thule leer heeft ons de Thule-Gezellschaft, de SS, Hitler en de immense slachting van (onder andere) de Joden tijdens de Tweede wereldoorlog gegeven. Is er een verband tussen een eeuwenoud genootschap binnen in onze aarde en de massamoord op onder andere de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Als dat zo is, dan hebben we grote problemen.

Als ik kijk naar wat ik nu ongeveer heb beschreven, kan ik tot een eerste conclusie komen: als het dagboek van Byrd waar is, kunnen we vaststellen dat ufo's niet alleen vanuit de ruimte komen, maar ook vanuit het binnenste van onze aarde. Als ik dit met de woorden in de Bijbel verbind, kunnen we vaststellen dat degene die wij God noemen niet alleen vanuit de hemel komt, maar ook vanuit onze aarde kan komen, vanuit de onderwereld. Dit zou inhouden dat God ook Satan is. Wat zou inhouden dat, als God over de aarde heerst, Hij goed én slecht is. Dat Hij de wereld aan beide kanten manipuleert en dat Hij het linkse- en rechtse spectrum van de politiek misbruikt om te krijgen wat Hij wil. Wat zou Hij dan willen? Een wereld geregeerd door één regering? Een Nieuwe Wereld Orde? Was dat niet hetzelfde wat Hitler wilde? Ga ik te snel door Hitler en God met elkaar in verband te brengen? Of breng ik zaken met elkaar in verband die niet met elkaar in verband te brengen zijn? Zeg het maar.

In een ander artikel, geschreven door Jacqueline Goff (Sumer: The land of the Ones who Watch - Exposure Magazine Vol 3 No 2/1996.) las ik:

"Zeven steden waren opgericht en de teksten verwijzen naar zeven Annuki die de gezagvoerders van de steden waren als 'De Grote Annuki'. Ze stonden ook bekend als 'Watchers'."

Zeven is een heilig nummer en ik herinnerde me dat ik iets over "zeven" had gelezen in een artikel over Hitler en zijn Thule Genootschap. Na lang zoeken vond ik het:

"De Thule Gemeenschap is een mystieke groep, opgericht in 1920. Twee leden, Rosenberg en Eckhardt, namen de spirituele leiderschap over Hitler op hen, toen hij nog Korporaal was bij de Reichswehr. (..) Uit de Thule groep kwamen ook de zeven oprichters van de Nazi partij ('de zeven mannen van Spandau') onder wie Karl Haushofer die later, na zijn verblijf, onderwijzing en magische inwijding in Japan en Tibet, het hakenkruis invoerde." (The Ufo bulletin 1970 - Ufo Contactgroep Nederland. Exposure Magazine No 2 Jaargang 2/1994.)

Dus nu hebben we een wereld binnenin onze aarde waar wezens leven die in ufo-achtige vliegtuigen vliegen waar hakenkruizen op zijn geschilderd; we hebben een eeuwenoude cultuur in een land genaamd Soemerië waar er zeven steden zijn en zeven Annuki (koningen?) die ook bekend staan als "Watchers"; en we hebben Nazi Duitsland geregeerd door een Nazi Partij die is opgericht door de Zeven mannen van Spandau (koningen?) die Hitler gebruiken als stroman.

Dat is nog niet alles, er is nog meer. Er zijn mensen die praten over een Nazi toevluchtsoord op de Zuidpool, waar ook een militaire basis is van de USA. Ik weet dat dit aan de andere kant van de wereld is, ver weg van het gat in de Noordpool, maar in het verhaal over de holle aarde spreken ze over twee openingen; een op de Noordpool en een op de Zuidpool. Dat is, zoals sommige wetenschappers beweren, de reden waarom de echte polen en de magnetische polen van de aarde niet op dezelfde geometrische punten zitten, omdat een magnetische pool niet in het midden van niets kan zitten, waarmee ze de openingen van de polen zouden kunnen bedoelen. (Inmiddels blijken er al veel meer openingen te zijn, de informatiestroom staat nooit stil.)

Is het vreemd dat de USA en de Nazi's basissen zouden hebben op hetzelfde punt? Ze waren vroeger toch vijanden? Welnee, helemaal niet, beweert onderzoeker Jim Keith (overleden aan een gebroken knie) in zijn boek Casebook on Alternative 3:

"Het was uitsluitend 'business as usual' tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens 1942 verscheepte Standard Oil, via het neutrale Zwitserland, brandstof naar de Duitsers, terwijl General Motors beide zijden equipeerde tijdens het conflict. De Parijse tak van The Chase Bank verhandelde voor miljoenen aan dollars aan Nazi-Duitsland, met goedvinden van de centrale tak in Manhatten, terwijl Kolonel Sosthenes Behn, hoofd van ITT, overleg voerde met Hitler over communicatie systemen en robot bommen. Kogellagers, waaraan de geallieerden tekorten hadden, werden naar aan Nazi's gelieerde bedrijven verscheept door de Vice-Chairman van de American War Productions Board, in deelgenootschap met Nazi Goerings neef in Philadelphia."

In Top Secret dossiers staat dat Nazi Duitsland tussen 1938 en 1945 beschikking had over verregaande technologie en bezig waren met het ontwerpen van vliegende schotel-achtige vliegtuigen (zonder twijfel met een hakenkruis er opgeschilderd), ver voor de "eerste" schotel neer zou storten bij Roswell. Dus als de Duitsers een vluchtbasis hebben op de Zuidpool, zou dit de vliegende schotels met hakenkruisen kunnen verklaren die Richard E. Byrd beweert te hebben gezien in de holte van onze aarde. De Verenigde Staten van Amerika zou natuurlijk iedereen die deze technologie bezit gaan helpen, omdat we allemaal weten dat de USA graag de "Big Brother" wil zijn waarover George Orwell schreef. Het verhaal gaat dat de Nazi Duitsers deze technologie hebben gekregen van buitenaardsen.

Wat als De Grijzen niet grijs zijn? Stel dat ze er uitzien als wij mensen en in de holte van onze aarde leven en dat het deze mensachtigen zijn geweest die de Nazi's een vluchtplaats hebben gegeven, gefinancierd door de Amerikanen? Dan zouden we misschien in grote problemen verkeren. Stel je namelijk eens voor dat het allemaal waar is. Misschien handelden de Nazi's vanuit een eeuwenoud geheugen dat afstamt van het eeuwenoude genootschap (broederschap van de slang?) in de holte van de aarde? Misschien was Hitler, zoals hijzelf graag wilde geloven, echt de zoon van een God? De zoon van de God die in de holte van de aarde leeft, waarover Byrd heeft geschreven en waarover de Bijbel spreekt. De God die de ufo's bezit die zoveel mensen zien rondvliegen. De God die de Nazi's hun technologie gaf en de God die er grijs uitziet wanneer Hij wil. Als de Nazi's een toevluchtsoord op de Zuidpool hebben gevonden, dan kunnen ze ooit terugkeren naar onze wereld om hun "taak" tot een einde te brengen. Zij zullen nooit de idee van wereldheerschappij opgeven. In 1945 hadden de Nazi's nog geen volledig opererende ufo, maar nu zullen ze die wel hebben. Is dat niet een enge gedachte?

Het verhaal bestaat dat de idee van een over de gehele wereld regerende heerschappij stamt uit ongeveer 300,000 voor Christus, toen de Broederschap van de Slang (serpent) geïnfiltreerd werd door een groep van mensen die men de Illuminati noemde. Beide groepen hebben een leer die voortkomt uit het land voorbij de pool: Ultima Thule; de plaats waar de Thule leer vandaan komt die Hitler heeft geïnspireerd tot zijn geloof dat hij de zoon van God was, en de Zeven mannen van Spandau aanzette tot het creëren van de holocaust. Het is niets nieuws, dus waarom zou het zomaar weggaan? In Duitsland bestaan groepen die nog steeds geloven in de Thule leer en ze ook in praktijk brengen. Ze noemen zichzelf "Esotherisch" maar zijn eigenlijk gewoon extreemrechts (wat niet inhoudt dat alle esotherische groepen extreemrechts of aanhangers van de Thule leer zijn. "Esotherie" is een front dat deze extreemrechtse groepen gebruiken). Deze groepen zijn hard bezig met het creëren van een Nieuw Duits (Arisch) Derde Rijk, feitelijk het Vierde Rijk. Er is een groep dat zichzelf "Salem" noemt en een Jugend-Kampf runt waar kinderen bijna altijd verblijven (ze mogen alleen naar buiten om naar school te gaan omdat dit bij wet verplicht is en zij "nog niet" de wet willen breken). Deze kinderen krijgen de Nazi en de Thule leer voorgeschoteld. Salems Jugend-Kampf heeft een Arbeitsdienst gebaseerd op de Reichs Arbeitsdienst van Hitler Duitsland.

De groep Salem gelooft dat zij het voor elkaar zullen krijgen een nieuw Groot-Duitsland te creëren om en nabij het jaar 2000. Tja, de muur is wel gevallen, maar veel verder zijn ze nog niet gekomen. Stel je voor dat dit soort groepen contact onderhouden met de Duitsers op de Zuidpool en met de mensen in de holte van de aarde? Wat als deze groepen de technologie hebben die de Nazi's hadden? Wat als alles waar is, zouden we dan grote problemen hebben?

Ik geloof dat er verbanden zijn tussen de verschillende verhalen, ik geloof ook dat er ergens een waarheid tussen de regels staat, maar niet op de manier waarop wij die waarheid zouden willen zien. Ufo's zijn een dunne rode draad die alle verhalen met elkaar verbindt, maar niet de enige rode draad, en alle verhalen komen op een zaak uit: een Eén-Wereld regering die regeert vanuit een Nieuwe Wereld Orde! Of deze Wereld Orde wordt uitgedragen door Duitsers vanaf de Zuidpool, de mensen in de holte van de aarde, de "Esotherische" Thule groepen in Duitsland of de Amerikanen (of al deze groepen tezamen?) maakt niet zoveel uit. De Nieuwe Wereld Orde is foute boel! Deze Wereld Orde is aangekondigd door George Bush in de tijd dat hij president was, vlak nadat hij de Golfoorlog had beëindigd, en wordt nu zo'n beetje uitgevoerd door zijn zoon in strakke samenwerking met Blairs Engeland.

De verbanden die ik heb gelegd zijn natuurlijk maar een paar verbanden. Je zou ook naar dit schrijven moeten kijken als een eerste stap. Iedereen zou moeten bekijken wat voor connecties we nog meer kunnen maken en wat die connecties dan voor invloed hebben op de wereld die wij kennen. Alles wat op aarde gebeurt, de geheime agenda's, de ufo's en de ontvoeringen, de geheime organisaties en genootschappen, hoeven niet automatisch onze manier van leven te bedreigen, als ze maar niet allemaal onderdeel uitmaken van hetzelfde plan. Heeft alles wel met elkaar en één groot plan te maken (de Tibetaan Djwhal Khul schreef in 1945: "Mag het Licht en de Liefde en de Kracht het Plan op aarde herstellen"), dan kan dit het einde van de wereld zoals wij die kennen betekenen.

We zien de connecties of we zien ze niet. Het is makkelijk om als een struisvogel onze hoofden in het zand te steken en maar hard te hopen dat alles overwaait. Dat is in feite precies wat een groot gedeelte van de Joden deed tijdens de Tweede Wereldoorlog en we weten wat er met hen is gebeurd. We kunnen er voor kiezen om niet alles wat we lezen, zien of horen te geloven, omdat het zo moeilijk is om te geloven, maar hebben we wel de tijd om die keuze te maken? Stel dat alles wel waar is. Wat dan?

Uit het bovenstaande mag blijken dat een zoektocht door de wereld van samenzweringen niet een overzichtelijke is, maar om meteen het onwaarschijnlijke naast ons neer te leggen omdat het teveel moeite kost het te begrijpen, is misschien wel het domste wat we kunnen doen. Want: stel dat het waar is; en als het waar is, is het goed om het te weten, want hij die het weet kan niet worden misbruikt omdat hij het weet. En als het niet waar is, hebben we een leuk verhaal gelezen en is er nog niets verloren.