SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Iets Uit Niets — (25-02-2015)

Ik kom steeds terug op de redenatie die, voor mij, de basis is voor denken over wat werkelijk en onwerkelijk is, wat waar en onwaar is. Die basis is super simpel, maar zelfs mensen die het onderschrijven, zijn het alweer vergeten voordat ze zich hebben omgedraaid, omdat de ego-denkgeest dit niet kan en wil accepteren.

De basis is dit:

"Er kan nooit iets uit niets ontstaan."

Hieruit volgt automatisch dat iets dat werkelijk is, echt waar is, niet ooit in het verleden niet heeft bestaan en niet ooit in de toekomst niet meer zal bestaan. Als het werkelijk is, dan is het altijd werkelijk — met andere woorden: voor eeuwig — en als het niet eeuwig is, dan is het niet werkelijk waar en heeft het nooit werkelijk bestaan.

Dit houdt automatisch in dat alles wat we hier nu op deze aarde, in dit universum, ervaren — geboorte, leven, dood en alles wat daarmee vergelijkbaar is; kortom: ontstaan, bestaan en vergankelijkheid — niet werkelijk waar kan zijn. Het is een illusie, niet in de zin dat het gecreëerde waan of magie is, maar dat het letterlijk niet kan zijn.

Hierbij moet ik toevoegen dat, voor zover ik kan vaststellen, alleen de vorm illusie is. Ik zeg dus niet dat, omdat ontstaan, bestaan en vergankelijkheid illusie is, er niets bestaat. Vanzelfsprekend moet er iets bestaan, juist omdat er schijnbaar die illusie is. De illusie is in feite het absolute bewijs dat er iets moet bestaan, maar dit, deze illusie, is 'het' niet.

De ego-denkgeest vertelt ons dat we geboren zijn en dat we dood zullen gaan en dat we tijdens dit leven alleen maar kunnen overleven als we ons laten leiden door deze ego-denkgeest. Daarom kunnen de meeste mensen niet accepteren dat er nooit iets uit niets kan ontstaan, omdat dit inhoudt dat wat er is, altijd moet zijn geweest en er altijd zal zijn, waardoor 'overleven' niet van toepassing is en we de ego-denkgeest — die alleen maar kan overleven, dat is zijn enige functie — automatisch niet nodig hebben.

Een andere implicatie van die basisredenatie is dat wij niet ons lichaam kunnen zijn, omdat dit lichaam overduidelijk — edoch "schijnbaar" — geboren wordt en komt te overlijden. Het gaat zelfs zover dat we, indien we de basisredenatie accepteren, moeten accepteren dat het volstrekt onmogelijk is dat er zoiets als 'een lichaam' kan bestaan. Dit is absoluut onacceptabel voor de ego-denkgeest en daarmee voor iedereen die zich nog identificeert met deze ego-denkgeest.

Dit alles verandert niets aan de basisredenatie die juist is en niet weerlegbaar is, anders dan door geloof in illusies en magie:

"Er kan NOOIT iets uit niets ontstaan."