SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Notitie Over De Dood — (26-02-2015)

Als hetgeen dat uiteindelijk wordt bereikt het doel is van de plaatsvindende activiteit, dan is de dood, het sterven, het enige werkelijke doel van het leven, omdat dat is wat uiteindelijk wordt bereikt met leven.

Leven en dat waar het voor staat spreekt dit absoluut en resoluut tegen, omdat leven bij uitstek uitbundigheid en uitbreiding is. Dát is waar het voor staat. De dood daarentegen is het absolute tegendeel van leven en kan niet het uiteindelijke doel of resultaat van leven zijn.

Als dood werkelijk is, dan kan er geen leven bestaan waar die dood uit voortkomt, en als leven werkelijk is, dan kan de dood daar geen resultaat of doel van zijn. Daarom is de dood ook het ultieme bewijs dat dit leven een droom moet zijn, een illusie, een holografische projectie.

Een Cursus in Wonderen zegt dit ook in hoofdstuk 27 — 'Wat is de dood?' — van het 'Handboek voor Leraren'. Dit hoofdstuk begint met de zin:
"De dood is de centrale droom waaruit alle illusies voortkomen."
En stelt even later:
"Als de dood voor wat dan ook werkelijk is, dan is er geen leven. De dood ontkent het leven. Maar als er werkelijkheid is in het leven, dan wordt de dood ontkent. Hierin is geen compromis mogelijk."
En:
"De inconsistenties, de compromissen en de rituelen die de wereld cultiveert in haar vruchteloze pogingen zich vast te klampen aan de dood en toch te denken dat liefde werkelijk is, zijn onnadenkende, malle magie, zonder effect en zonder betekenis."
Om tegen het einde te stellen:
"Laat je niet verleiden door de 'realiteit' van enige veranderende vorm. De waarheid beweegt niet, wankelt niet, en verzinkt niet in dood en ontbinding."
Trek je eigen conclusies, ik wil niets opleggen, maar het is voor mij overduidelijk en logisch dat een tegendeel niet kan voortkomen uit een daarop haaks staand gegeven. Leven en dood zijn tegendelen en toch zijn we er van overtuigd dat de dood het uiteindelijke resultaat is van het leven. Dit geloof kan ik niet anders zien dan compleet gestoord en het ultieme bewijs dat dit leven in deze wereld een illusie moet zijn — een droomstaat.