SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Begrippen: Betekenis, Waarde en Nut — (28-05-2016)

Begrippen! Woorden die we gebruiken om uit te drukken wat niet uit te drukken valt in de hoop dat het daardoor begrijpelijker wordt. Een Cursus in Wonderen staat er vol mee en veel van die begrippen, naast de begrippen die Jed McKenna heeft geïntroduceerd, gebruik ik geregeld.

Ik gebruik begrippen als 'god, denkgeest, heilige geest, juiste-denkgeest, ego-denkgeest, geest, lichaam, ontwaken, droomstaat, etc.' zo consequent mogelijk in de hoop dat ze voor anderen gaan betekenen wat ik ermee bedoel, hoewel ik me er van bewust ben dat ze de simpelheid van het verhaal vertroebelen. De simpelheid van het verhaal ziet er zo uit:
  1. Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat.
  2. Deze wereld was lang geleden al voorbij.
  3. Er is geen wereld.
  4. Waarheid bestaat. Onwaarheid bestaat niet.
De reden dat begrippen als 'god, denkgeest, heilige geest, juiste-denkgeest, ego-denkgeest, geest, lichaam, ontwaken, droomstaat, etc.' zo verwarrend werken, is omdat wij, als de mensen die we denken te zijn (lichaam + geest) alles omdraaien. Dat doen we niet bewust of met opzet, het is slechts het resultaat van de wereld waarin we denken te leven waarin alles van nature andersom is.

Zo denken we dat we een lichaam zijn dat gestuurd wordt door onze geest middels onze hersenen, we geloven dat er in dat lichaam iets zit dat we 'ego' noemen waarmee we ons identificeren. Als we met de Cursus beginnen dan geloven we in eerste instantie dat 'god' hetzelfde is als de 'GOD' die we in de religies kennen, we geloven dat de 'heilige geest' zich buiten ons bevindt en dat de 'ego-denkgeest' hetzelfde is als 'ego'. Dit komt omdat we redeneren vanuit het lichaam-geest systeem dat we denken te zijn, en dat is een vergissing.

Bovendien nemen we aan dat wat we nu meemaken echt waar is. Punt 2 en 3 geven ons hierover al een belangrijke hint: Er is geen wereld en de wereld die er was, was al lang geleden voorbij. Dit houdt automatisch in dat wij, als mens, op dit moment leven in een wereld die er niet is en iedereen die een beetje logisch kan redeneren ziet meteen dat dit onmogelijk is. Bovendien is geloven dat het wel mogelijk zou zijn, compleet krankzinnig.

En vooralsnog heb ik geen idee waar ik naartoe wil met dit verhaal… we zullen het wel zien.

Ik ga even terug naar het feit dat we alles omdraaien; een voorbeeld: Iedereen wil gelukkig worden, maar de meeste mensen denken dat ze iets moeten doen en bereiken met hun geest (denken, construeren, creatief verzinnen) zodat zij, als lichaam, gelukkig worden. Hierbij is de geest (de hersenen, het denken) het middel om het doel (gelukkig zijn in en met dit lichaam) te bereiken. In waarheid is het lichaam het middel dat we kunnen gebruiken om uiteindelijk geluk te vinden als de denkgeest die we werkelijk zijn, precies andersom dus.

Op dat moment grijpt de ego-denkgeest in en probeert ons ervan te overtuigen dat de 'denkgeest' hetzelfde is als 'onze geest' (denken, hersenen), waardoor we meteen weer in dat lichaam zitten waarmee we ons identificeren. Maar, er is geen wereld, en daarom is er geen lichaam met een geest of een ego. Wereld, ego, geest, lichaam, zijn alle vier onwaar en, punt 4, onwaarheid bestaat niet.

Dus wat is de denkgeest dan? Heel simpel. Denkgeest is het enige dat er is. Alle andere begrippen zijn verzonnen om iets duidelijk te maken in deze dualistische wereld die niet bestaat, maar waar we blijkbaar wel in geloven. De waarheid is heel simpel: er is alleen denkgeest. Wat denkgeest is en waarom denkgeest bestaat en wat denkgeest doet en waarom denkgeest doet wat het doet, hoeven we niet te weten, omdat denkgeest dat al weet en er verder niet iets anders kan zijn dat een verklaring kan willen hebben.

'God, denkgeest, heilige geest, juiste-denkgeest, ego-denkgeest, geest, lichaam, ontwaken, droomstaat, etc.' zijn begrippen die er alleen hier toe doen. Het zijn begrippen die we kunnen gebruiken om de kans te creëren dat we ons gaan herinneren wat waar is, namelijk dat we alleen maar denkgeest zijn en dat deze wereld, ons lichaam en onze persoonlijke geest niet bestaan.

De ego-denkgeest wil dat we ons concentreren op de betekenis en waarde van de begrippen, maar in waarheid hebben ze geen betekenis en de enige waarde die ze hebben is ons doen herinneren dat we alleen maar denkgeest zijn en dat denkgeest het enige is dat er is.

Wanneer we ons dit herinneren, hebben de begrippen geen waarde meer. Je kunt ze dan nog wel gebruiken om te communiceren met een ander deel van de ene denkgeest dat wellicht nog gelooft dat het afgescheiden is, in de hoop dat je dat schijnbaar afgescheiden deel helpt om te herinneren dat er niets is gebeurd… en dat is dan meteen het enige nut van die begrippen.

Ik hoop dat iemand hier iets mee kan… geen idee