SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Wat Zijn Al De Denkgeesten? — (15-06-2015)

Soms wordt mij gevraagd wat nou de 'ego-denkgeest' is en wat de 'juiste-denkgeest' of 'heilige-denkgeest' is. En moet ik dat niet eens uitleggen, of een andere term gebruiken, als ik wil dat iedereen het begrijpt?

Ik heb zelf niet het idee dat ik het moet uitleggen, omdat ik geloof dat iedereen die er klaar voor is het wel zal begrijpen. Zo is het tenminste bij mij gegaan. Bovendien wil  ik niet per se dat iedereen het begrijpt, omdat je er klaar voor moet zijn om er mee aan de slag te kunnen gaan, en, zoals ik al zei, als je er klaar voor bent dan begrijp je het ook.

Niettemin zal ik nu voor één keer proberen uit te leggen wat de verschillende denkgeesten zijn. Hierna zal ik hier niet meer op terugkomen.

Wat is de ego-denkgeest? Heel simpel gezegd is de ego-denkgeest een naam of omschrijving voor hetgeen dat onze wereld projecteert en het mechanisme van waaruit het 'denken vanuit ego' ontstaat. De meeste mensen geloven dat zij zelf een ego hebben of zelfs een ego zijn en dat iedereen een ander ego heeft. Dit is niet waar, er is maar één ego, en dat is de reden waarom ik de term 'ego-denkgeest' gebruik.

Ik heb de term 'ego-denkgeest' geleend van Een Cursus in Wonderen en gebruik het omdat 'ego-denkgeest' meteen veroorzaakt dat 'het' verwordt tot iets dat buiten ons als lichaam en personage staat. Het is namelijk niet zo, zoals ik hierboven al stelde, dat iedereen een eigen ego heeft. Er is maar één ego dat zich presenteert als veel. Vanuit dat ene ego, wat ik de ego-denkgeest noem, worden de vele personages en dingen, de schijnbare ego's en alles daar omheen, geprojecteerd.

Ook zijn er vragen over het idee 'ego-denkgeest' versus 'juiste-denkgeest' (of heilige-denkgeest). Ook dat is heel simpel als je weet hoe het zit (maar is dat niet met alles zo?). Er is maar één denkgeest, maar door een vergissing — het idee dat afscheiding mogelijk zou moeten zijn (wat niet zo is) — in die denkgeest is er als schijnbaar gevolg van dat idee iets ontstaan dat sindsdien probeert te bewijzen dat het bestaat, hoewel dat niet zo is.

Die schijnbare entiteit, dat gelooft dat het zich heeft afgescheiden van de ene denkgeest, noem ik de 'ego-denkgeest'. Die ego-denkgeest projecteert zich in vele vormen — jijzelf en alles om je heen — om afscheiding te bewijzen, want als de ego-denkgeest vele vormen kan aannemen dan moet afscheiding vanuit die éne enige denkgeest ook mogelijk zijn (wat, nogmaals, niet zo is).

De juiste-denkgeest (of heilige-denkgeest) is de natuurlijke correctie op de vergissing dat afscheiding mogelijk zou moeten zijn. Op het moment dat wordt gezien en ervaren dat het een vergissing was, is deze vergissing gecorrigeerd en is er alleen maar weer die ene denkgeest — de enige denkgeest die er altijd al was en altijd zal zijn en nooit iets anders is geweest dan die ene denkgeest. Dan zijn al die verschillende denkgeesten, de ego-, juiste- en heilige-denkgeest, weer gereduceerd tot de illusies (droomstaten) die ze in waarheid werkelijk zijn.

Er is alleen één denkgeest, en natuurlijk is 'denkgeest' ook alleen maar een naam, een omschrijving, voor iets wat geen naam of omschrijving nodig heeft, omdat 'het' het enige is dat er is en niet vergeleken kan worden met- of onderscheiden moet worden van iets anders, omdat er niets anders is. Bij voorbeeld: 'ik' hoef mijzelf niet 'Frits' te noemen als 'Frits' het enige is dat er is; 'ik' hoef dan niet eens te verwijzen naar 'mij' als 'mijzelf' of 'Frits', juist omdat er geen 'ander' bestaat.

Dus waarom dan wel die namen en omschrijvingen gebruiken? Omdat dit de enige manier is om te communiceren zolang we ons denken te begeven in deze dualistische omgeving en geloven dat communicatie mogelijk is. Het gebruik van die namen en omschrijvingen is onderdeel van het spel dat we hier spelen. In waarheid is er niets dat een naam of omschrijving nodig heeft, in illusies is het onontbeerlijk.

Iedereen die op dit moment nog niet begrijpt wat de verschillende denkgeesten inhouden, is waarschijnlijk nog niet klaar voor de materie die ik aansnijd op deze weblog. Dat is niet erg, dat is niet verkeerd, het maakt je niet dom of minderwaardig. Het houdt alleen in dat jouw tijd nog moet komen en ook zal komen, het is namelijk onvermijdelijk dat het uiteindelijk gezien gaat worden.