SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Wat Is 'Ik'? — (09-10-2015)

Wat is "ik"? is misschien een betere vraag dan "Wie ben ik?" of "Wat ben ik?". Niet per se bedoeld als vervanging voor die twee vragen, maar als toevoeging. "Ik" is waarschijnlijk het meest gebruikte woord en verwijst naar de persoon, of het lichaam, of de geest, of de 'whatever', dat wijzelf denken en geloven te zijn en niemand vraagt zich werkelijk af wat dat dan is.

Dus: wat is "ik"? In eerste, en misschien enige instantie, is "ik" de eerste persoonsvorm enkelvoud die naar onszelf verwijst. Zoals de vinger die naar de maan wijst niet de maan is, zo is "Ik" een persoons-vorm en niet de persoon zelf. Het is een instrument, een werktuig, waarmee we om kunnen gaan met de omgeving in de dualistische droomwereld, de levende realiteit waarin we schijnbaar bestaan. Ik hoef denk ik niet te benadrukken dat, bijvoorbeeld, de hamer niet de timmerman is.

In tweede instantie is "ik" de identificatie met een ongeëvenaarde shitload aan geloven, aannames, overtuigingen en misvattingen die zich, voor ons persoonlijk, in ons tijdelijk leven tot nu toe-, en, in het algemeen, in alle eeuwen van het bestaan tot nu toe, hebben opgestapeld. "Ik" is laag op laag op laag van geloven, aannames, overtuigingen en misvattingen die we voor waar hebben aangenomen… En dat is wat we denken te zijn; een shitload aan onwaarheden.

Die "ik" is wat bij elke gebeurtenis zegt dat het "ik" aangaat of dat "ik" het gedaan heeft. Het is dat wat alles persoonlijk maakt en zichzelf in het middelpunt van het universum plaatst. Maar, als die allesoverheersende "ik" slechts een cluster van geloven, aannames, overtuigingen en misvattingen is — met andere woorden: een shitload aan onwaarheden, niet een werkelijk iets maar slechts een aanname van iets — waarom plaatsen we dat dan in het midden van het universum en staan we toe dat het alle beslissingen neemt en overal een mening over heeft?

En is dat wel zo?