SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Persoonlijke noot #4 — (16-01-2016)

UG Krishnamurti  zei altijd dat hij in de 'natuurlijke staat' terecht was gekomen ondanks zijn jarenlange zoektocht naar verlichting. Hij noemde zijn ontwaken 'de catastrofe', alsof het iets was wat hem, zelfs na jaren zoeken, onverwacht overviel. Nu begrijp ik eindelijk wat hij bedoelt, want het ontwaken overvalt je ondanks de zoektocht die je wel of niet hebt ondernomen.

Een reden hiervoor is dat, wanneer er ontwaking is, tijd en ruimte, en daarmee causaal verband, wegvalt. Er is geen oorzaak en gevolg meer waar te nemen, omdat er niet meer iemand is die het kan waarnemen, en dat houdt automatisch in dat er geen verband is vast te stellen tussen de jarenlange zoektocht en het ontwaken. Het zou zo kunnen zijn dat mijn zoektocht effect heeft gehad, maar het zou ook zo kunnen zijn dat dit niet zo is. Ik weet het niet en kan het niet weten.

Dit houdt ook in dat ik niet meer iemand kan vertellen wat hij/zij wel of niet zou moeten doen om wakker te worden. Blijven zoeken of stoppen met zoeken? Autolyse of geen autolyse? Het maakt niet uit wat ik aanbeveel, omdat de persoon doet wat hij/zij doet omdat hij/zij het doet. Alles is zoals het is en ieder personage doet wat hij/zij doet. De uitkomst is onvermijdelijk: iedereen wordt een keer wakker.

Wat wel heel duidelijk is geworden, en ik vermoedde dit al een tijdje, is dat iedere goeroe die iemand anders vertelt wat hij/zij moet doen, welke methode het beste is, en dat die ander werkelijk iets kan doen om te ontwaken, of de boel oplicht of zelf gelooft dat hij/zij ontwaakt is en in de waan leeft dat dit hem is gelukt dankzij de methode die hij aanprijst.

Ik weet dat ik dat in het verleden ook heb gedaan, en ik weet nu dat het bullshit is. Maar ook dat is wat is, omdat het is. Het enige wat ik kan zeggen is dat ikzelf altijd de noodzaak heb gevoeld om de waarheid over alles te willen weten en nooit heb opgegeven om het te vinden, en dat ikzelf 'Een Cursus In Wonderen' heb gedaan en dat ikzelf Autolyse heb toegepast en dat dit voor mij heel goed heeft gewerkt. Maar dit wil niet zeggen dat dit ook de enige juiste weg is voor iedereen.

Ik weet nu dat er niemand is die iemand anders kan vertellen wat te doen om te ontwaken, want er is niemand en dus ook niet iemand anders. Er is niemand hier die iemand dáár kan helpen wakker te worden; er is niemand hier die verlicht kan zijn en niemand dáár die verlicht kan worden.

Er is wat is, en als dat zoekt naar verlichting dan is er schijnbaar iemand die schijnbaar op zoek is naar schijnbare verlichting. Als er meditatie is, dan is er schijnbaar iemand die schijnbaar mediteert. Als er Chakra schoonmaken is, dan is er schijnbaar iemand die schijnbare Chakra's schoonmaakt. Als er naar een goeroe wordt gegaan en in een goeroe wordt geloofd, dan is er schijnbaar iemand die schijnbaar naar een schijnbare goeroe gaat waarin schijnbaar wordt geloofd. Niets mis mee.

Het is allemaal even perfect, want alles is uiteindelijk niet waar. Er is maar één waarheid en dit hier is het niet! Dus het maakt letterlijk geen fuck uit wat je wel of niet doet, maar dat is niet wat spirituele zoekers graag willen horen (weet ik uit eigen ervaring).

Alles wat we doen, alles waaruit we resultaten verwachten, is allemaal 'iets' dat schijnbaar gebeurt in wat is. Het één is niet beter of slechter dan het andere, het is allemaal hetzelfde 'iets' dat schijnbaar gebeurt in wat is en er is niet iemand die daar zeggenschap over heeft of iets aan kan veranderen.

En soms vallen bij een schijnbaar iemand al die 'ietsen' weg en is er ontwaking, waarna gezien wordt dat er nooit 'iets' of een 'iemand' is geweest. Er is nooit iets gedaan en er is nooit iemand geweest die iets heeft kunnen doen, en toch gaat alles gewoon door en verandert er schijnbaar helemaal niets.