SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Het "Verlichte" Perspectief — (20-07-2016)

Ik denk dat ik maar eens arrogant moet gaan doen en een poging ga wagen om te beschrijven wat het verlichte perspectief is en hoe alles er vanuit dat perspectief uitziet. Dit ongeacht wat ieder ander er van zegt — verlicht of niet verlicht — en puur en alleen beschreven vanuit mijn eigen perspectief.

Dat gezegd hebbende, dien ik te vermelden dat er niet zoiets bestaat als een verlicht persoon en daarmee automatisch ook niet zoiets als een verlicht perspectief. Het verlichte perspectief is niets meer, noch minder, dan het uitzicht van iemand die ontwaakt is uit de Droomstaat. Hij ziet "het" helder waar ieder ander met ontzettend veel inzet en overgave zijn best doet, en daarin slaagt, "het" in het geheel niet te zien; while it's hiding in plain sight!

Simpel gezegd — maar incorrect — ziet de ontwaakte persoon eenheid waar vrijwel alle andere mensen dualiteit zien. Hij ziet één waar de rest twee ziet en het komt niet in hem op om te denken dat hijzelf niet direct deel is van dat één. Hij ziet wat is in plaats van wat niet is. Waar een ander vrijwel zeker verschillende entiteiten en voorwerpen ziet, ziet de ontwaakte persoon geen onderscheid, scheidslijnen of verschil.

Dit betekent niet dat hij iets anders ziet dan de niet ontwaakte persoon, alleen dat hij er geen overtuigingen, aannames en geloven op projecteert. Hierdoor ziet hij tweedeling en tegenstelling voor wat het werkelijk is, namelijk: nonduaal. Alles wat hij ervaart is een uitbreiding van hetzelfde en niet meer van alles.

Alles is niet één, nee, er is simpelweg geen "alles". Hierdoor ziet de ontwaakte persoon geen verschil tussen het één en het ander, omdat er geen "ander" is. Er zijn geen tegenstellingen, het één staat niet tegenover het ander, het één is niet beter of slechter dan het ander, omdat er geen "ander" is.

Dát is wat we het werkelijk verlichte perspectief zouden kunnen noemen — of liever gezegd: het uit de Droomstaat ontwaakte perspectief — en het is voor iedereen toegankelijk door gewoon de ogen te openen en te zien wat is zonder er een betekenis of een waardeoordeel aan te hechten. Zie niet wat je denkt dat het is, zie niet wat je wilt dat het is, zie niet wat je gelooft dat het, zie niet wat het woord beschrijft dat het is, maar zie wat het is.

Dit, wat ik hier schrijf, heeft niets met kennis te maken, niets met "ik die weet dat het zo moet zijn", maar alles met de directe persoonlijke ervaring dat er geen scheidslijn bestaat tussen het één en het ander, omdat er geen "ander" is en vanzelfsprekend ook geen "één". Er bestaat geen ruimte tussen daar waar het één stopt en het ander begint, omdat er geen "ander" en geen "één" is.

Niets is "iets" ten opzichte van "iets anders". "Mooi" doet er niet toe omdat "lelijk" niet gezien wordt, en andersom. Niets is "fout" omdat "goed" niet gezien wordt, en andersom. Er is alleen dat wat is en alles bevindt zich schijnbaar daarin, alles vindt schijnbaar plaats in dat wat is en er is niets buiten dat wat is… en dat is nonduaal omdat er buiten dat wat is niets anders is… er staat niets tegenover, er is geen tegendeel… het is wat is.

Voor de niet ontwaakte persoon klinkt dit als complete bullshit en onzin, dat begrijp ik heel goed. De enige manier om er achter te komen of wat ik zeg juist is, is door je ogen te openen en zelf te komen kijken. Als je dat echt heel erg serieus doet, dan zul je gaan zien wat ik hierboven heb beschreven. Er is alleen dat wat is en er is niets anders buiten dat, zo simpel is het.

Zo, dit was puur en alleen voor mijzelf een oefening om het onmogelijke op papier te zetten. Volgens mij wel redelijk geslaagd, maar ja, voor mij is het dan ook gesneden koek. Ik ben benieuwd of het ook "duidelijk" is voor andere mensen.

Uhm… welke andere mensen?