SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Over "De Dood" — (20-02-2017)

Death is on my mind! Afgelopen 17de februari was het de tweede verjaardag van mijn moeders overlijden en dan sta ik altijd even stil bij de dood, of sta ik nog stiller bij de dood dan anders.

Ik heb vastgesteld dat eigenlijk niemand werkelijk weet wat “dood” is en dat is waarschijnlijk de reden waarom we het er niet graag over hebben en waarom we het liever voor ons uitschuiven. Het is een onontkoombaar feit dat we allemaal een keer doodgaan, maar meer willen we er niet over weten zodat we, tot die tijd komt, de dood kunnen ontkennen.

Wat we “dood” noemen is meestal het einde van het leven, zoals dat is omschreven door wetenschappers en doktoren. Wanneer het hart niet meer klopt en de geest niet meer werkt en er niet meer geademd wordt, dan is de persoon dood. Het is een puur lichamelijke vaststelling, alsof de mens alleen puur lichamelijk is. Het feit dat het lichaam achterblijft en de persoon letterlijk verdwenen is, zien we daarbij over het hoofd.

Een andere, niet wetenschappelijke, benadering wordt geleverd door berichten vanuit het dodenrijk, zoals deze worden doorgegeven middels ‘channeling’ of overgeleverd middels religie en reïncarnatie-theorieën. Het is niet aan mij om te beweren dat deze benaderingen juist of onjuist zijn; ikzelf neem ze mee maar geloof niets of niemand en kom zelf tot een conclusie, die, vanzelfsprekend, een persoonlijke speculatie is.

Niemand weet hoe het is om dood te zijn omdat niemand ooit dood is. Iedereen die leeft is overduidelijk nog niet dood gegaan en kan niet uit eigen ervaring weten wat ‘dood zijn’ is, en iedereen die niet meer hier is, kan de daadwerkelijke dood niet met ons delen… hoogstens het sterven, op weg naar de werkelijke dood. Niemand is ooit dood, omdat het of het echte einde is, en dan ben je er niet meer om dood te zijn, of je gaat door, maar niet als de persoon die je was maar als dat wat je was voor je die persoon werd.

Ik sluit niet uit dat ‘dood zijn’ alleen iets is dat wij hier als levenden meemaken en ervaren wanneer het een ander overkomt. Ik heb namelijk te maken met mijn persoonlijke theorie dat er alleen ‘dat wat is’ is waarin onze schijnbare werkelijkheid schijnbaar verschijnt. Met andere woorden: ‘dat wat is’ speelt dat het onze schijnbare werkelijkheid is waarna het, na een schijnbare dood, weer — of: nog steeds! — ‘dat wat is’ is.

Nog anders gezegd: er is nooit iets gebeurd. Het is niet zo dat we leven en uiteindelijk sterven, maar we geloven dat we leven terwijl dat niet zo is… dus wat kan dan sterven? Er is het boeddhistische verhaal (ik geloof dat het boeddhistisch is, maar ik kan er naast zitten) dat vertelt dat als je een vlieg in zijn vlucht doodslaat, de vlieg niet eens doorheeft dat hij dood is en gewoon doorvliegt.

Met andere woorden: dat wat de vlieg werkelijk is gaat door met ‘zijn’ omdat het in eerste instantie nooit werkelijk een fysieke vorm is geweest en dus niet sterfelijk is. Als dat voor de vlieg geldt, dan geldt dat voor alles en iedereen. De vraag is of we, na onze schijnbare dood, werkelijk doorhebben dat we niet meer in deze schijnbare wereld aanwezig zijn. Die vraag wordt pas beantwoord wanneer je dood gaat.

De meeste mensen willen zo lang mogelijk blijven leven, zij ontwijken en ontkennen de dood, maar ik kijk er naar uit. Niet omdat ik per se dood wil, maar omdat ik werkelijk met een bijna kinderlijk enthousiasme benieuwd ben naar wat er gebeurt wanneer dit lichaam sterft. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een hilarische ervaring is om dood te zijn, zoiets als the punchline van een goed geconstrueerde grap, en dat ‘de dood’ alleen vreselijk en verwoestend is voor de achterblijvers.

Misschien heeft de wetenschap gelijk en houdt het gewoon op, wat inhoudt dat je nooit door zult hebben dat je dood bent. Misschien ga je gewoon door, net als die boeddhistische vlieg en heb je eveneens niet door dat je dood bent. Misschien realiseer je je dat dit leven op aarde daadwerkelijk een illusie is geweest, een lange droom, en ben je opeens weer thuis.

Ik kan bijna niet wachten om er achter te komen.