SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Onzin, Bullshit En Poppycock — (04-06-2017)

Het woord “verlichting” is een term waar ik eigenlijk niet meer omheen kan — and God all freaking mighty, how I tried! — aangezien het zit ingebed in moderne spiritualiteit en inmiddels synoniem is met ‘ontwaking uit de Droomstaat’ en ‘bevrijding van de zelf’.

Als we de term “verlichting” begrijpen als de uiteindelijke ultieme uitkomst van een (vaak lange) spirituele zoektocht, dan is dat synoniem met wat ik “ontwaakt uit de Droomstaat” noem. “Verlichting” is dan wanneer er geen identificatie meer is met het lichaam, de persona, de geest, het denken en de wereld. Alles waar gewoonlijk ‘ik’ voor staat is dan opeens ‘ik-loos’ en IS simpelweg WAT IS.

Als voorbeeld: ‘ik ben Frits en ik schrijf dit verhaal’ is niet meer van toepassing in “verlichting” en wordt: ‘er is (schijnbaar) Frits en er wordt (schijnbaar) een verhaal geschreven’. Natuurlijk lijkt dat fucken met woorden, maar zodra we iets proberen te beschrijven wat niet te beschrijven is, dan wordt dat automatisch fucken met woorden, maar het punt is: als er “verlichting” is dan is er geen identificatie met de persoon of het opeisen van dat wat er schijnbaar gedaan wordt.

Als we kijken naar waaruit die ‘ik’ is opgebouwd, dan is dat niet meer dan een collectie aannames, geloven en overtuigingen van onszelf over onszelf en van anderen over onszelf waarmee we onszelf hebben geïdentificeerd en wat we voor ‘waar’ aannemen. Het begint met ‘het is een jongen en we noemen hem Frits’ en wordt aangevuld met alles waarmee een denkgeest (in dit geval de ego-denkgeest) zich kan identificeren; geslacht, naam, ras, vrienden, familie, opleiding, goed in sport, muzikaal, aardig, hulpvaardig, et cetera… ‘Ik ben dit en dat’, ‘ik heb dit en dat’, ‘ik doe dit en dat’ of ‘ik kan dit en dat’.

Hierdoor ontstaat er een bouwwerk, een constructie, dat we zien als ‘onszelf’, waarmee we ons identificeren en dat we kortweg ‘ik’ noemen. Dit is een van begin tot eind verzonnen verhaal. Het is wat we denken, geloven en aannemen dat wij zijn en waarmee we ons ten onrechte identificeren;  in absolute waarheid is het niets anders dan ons door anderen en onze omgeving aangeprate- en door ons blindweg geaccepteerde onzin, bullshit en (I like this one) poppycock.

De spirituele marktplaats is er op gericht om je er van te overtuigen dat je iets niet bent (‘verlicht’) en dat je iets moet doen en vinden (en dus kopen) om dat te worden. Als je daar intrapt — en vrijwel iedere spirituele zoeker doet dat — dan ga je dus iets proberen te verkrijgen wat je gelooft niet te hebben en denkt nodig te hebben, waardoor er nog meer onzin, bullshit en poppycock wordt toevoegd aan de immense lading onzin, bullshit en poppycock waarmee jij je al identificeert.

Als je goed hebt gelezen wat ik hierboven heb geschreven, dan begrijp je inmiddels dat “verlichting” juist het einde is van de identificatie met al die onzin, bullshit en poppycock en dat ga je niet verkrijgen door er nog meer onzin, bullshit en poppycock aan toe te voegen. Met andere woorden: je zoekt het, dankzij al die spirituele verkopers, in de verkeerde richting. Je gaat de verkeerde kant op, je zoekt het ‘daar’ buiten je terwijl het zich ‘hier’ in je bevindt.

“Verlichting” is niet iets wat je verkrijgt door iets te doen of iets te vinden, het is wat je hervindt wanneer je alle verhalen waarmee jij jouw eigen ‘ik’ hebt opgebouwd verwijdert uit het systeem. Er is al verlichting, overal, het is dat wat er altijd is geweest en altijd zal zijn, alleen weet je dat niet en zie je dat niet dankzij al die onzin, bullshit en poppycock waarin je gelooft en waarmee jij jezelf identificeert.

Het enige wat je hoeft te doen is al die onzin, bullshit en poppycock te verwijderen en in te zien dat jij niet je lichaam bent, niet je naamkaartje en niet al die verhalen die er door anderen over jou en door jezelf over jou zijn verteld. De reden dat bijna niemand dat doet, is omdat ze vrijwel allemaal bang zijn niet meer te bestaan wanneer de identificatie met de persona is verdwenen. Wat al die mensen niet weten is dat zij, als persona, nooit hebben bestaan… maar ja, dat is nou net die illusie van Maya.

Iedereen is al “verlicht”, maar de reden waarom vrijwel niemand dat doorheeft is omdat zij geloven dat dit niet zo is en omdat zij bang zijn dat ze niet meer zullen bestaan nadat ze “verlichting” hebben bereikt; maar iedereen is al “verlicht” en de persoon die ze denken te zijn, bestaat niet en heeft nooit bestaan. “Verlichting” is niet iets dat je bereikt, wordt of vindt, het is wat je hervindt en herinnert te zijn wanneer jij je ogen opent en ziet wat is in plaats van wat je gelooft dat is. Jij bent wat je zoekt, het is hier, nu en volkomen gratis.

Misschien overbodig, maar ik vermeld het toch: er is natuurlijk nooit iemand verlicht, aangezien die iemand zich niet meer zal identificeren met wat hij of zij dacht te zijn. Het is dus niet zo dat iemand verlicht wordt of is, maar er is (schijnbaar) verlichting voor, van of door niemand.