SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
De Parameters van dit Blogboek — 220218

Ik heb het idee dat ik een paar ‘parameters’ moet duiden voor ik werkelijk van start ga met dit blogboek. In de introductietekst aan de rechterkant schrijf ik:
“Dit is het Blogboek van de ervaringen van Frits Spoelstra in de Zandbak die wij “de wereld” noemen. Bevolkt door kleuters met hier en daar een schaarse volwassene.”
Drie termen springen er uit, en dat zijn:

  1. Zandbak
  2. Kleuters
  3. Volwassene
Ik begin met de tweede, ‘Kleuters’. Dit komt voort uit het idee dat…
  • een persoon die werkelijk geloof hecht aan het idee dat hij werkelijk het personage en karakter is dat hij tijdens het opgroeien construeert;
  • alles blind gelooft wat hem is geleerd op school, thuis, op de universiteit, op TV, radio en in de krant en nimmer eens denkt om te gaan onderzoeken of dat werkelijk allemaal waar is;
  • en gelooft dat deze fysieke tastbare solide realiteit de werkelijke en enige realiteit is…
… in feite nooit volwassen is geworden.

Hierbij is ‘kleuter’ en ‘volwassene’ niet iets dat afhankelijk is van leeftijd of levenservaring. Zo kan iemand van 80 nog een kleuter zijn en iemand van 13 een volwassene.

Een punt is dat de meeste mensen op deze aarde…

  • werkelijk geloven dat ze het personage zijn dat ze denken te zijn en dat hun karakter dat laat zien;
  • alles geloven wat hen is geleerd en wat er in de wetenschappelijke boekjes, geschiedenis boekjes, radio, TV en kranten wordt beweerd;
  • er absoluut van overtuigd zijn dat deze fysieke tastbare solide realiteit de enige ware realiteit is.
Met andere woorden, vrijwel alle mensen op aarde zijn kleuters en dat verklaart meteen waarom ik dit leven op aarde ‘spelen in de zandbak’ noem, want dat is waarin kleuters spelen.

Ik bedoel dit niet denigrerend, omdat het kleuter zijn en het spelen in de zandbak alsof dit allemaal echt is, de standaard is. Het is de ‘volwassene’ die zich realiseert dat hij niet dat personage met dat karakter is, zich realiseert dat alles wat er in de wetenschappelijke boeken en geschiedenisboeken staat meestal verzonnen- en niet waar is, en zich realiseert dat de werkelijke realiteit helemaal niet fysiek, tastbaar en solide is, die ‘anders’ is.

Voor meer informatie over “Hoezo dan?” en “Waarom?”, zie:
snipsautolyse.wordpress.com
www.autolyse.nl
www.snips.nl