SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Er Is Geen Vorm — (220619)

Een groot probleem, misschien wel het grootste probleem, is dat we alles ervaren als- en vertalen naar vorm. Wanneer iemand je vertelt dat je alles moet loslaten en moet laten gaan, zie je in gedachten meteen jezelf als lichaam en jij moet dan van alles — veelal vormen — buiten jezelf afstoten. Dat is niet de boodschap, want jij bent niet dat lichaam en dat wat je moet loslaten of moet laten gaan bevindt zich niet buiten jou — en bovendien is ‘afstoten’ iets anders dan loslaten en laten gaan.

Zolang je gelooft dat jij dit fysieke lichaam bent in plaats van het vormloze dat alles schijnbaar animeert, zul je elke boodschap als vorm naar vorm vertalen en elke methode als vorm op vorm toepassen. De reden waarom dit niet werkt en waarom er zo ontzettend weinig mensen werkelijk ‘verlicht’ of ‘bevrijd’ worden is omdat ze het als vorm willen en het als vorm zoeken in vorm terwijl er geen vorm is.

Waar kun je vorm als vorm vinden en hoe kun je vorm als vorm op vorm toepassen als er alleen oneindige leegte bestaat? Ik ben er van overtuigd dat de meeste mensen die deze vraag lezen die ‘oneindige leegte’ zullen vertalen naar vorm, als tegengestelde van ‘eindige volheid’, en dat is het niet!

Als je niet in staat bent om werkelijk te ‘spelen’ met het idee dat je niet dit lichaam bent, niet deze vorm, en dat er geen wereld bestaat in deze vorm, zal elke boodschap die oprecht bedoeld is om je te bevrijden van de ego-denkgeest geabsorbeerd worden door diezelfde ego-denkgeest en omgezet worden naar iets wat iemand kan doen, met andere woorden, omgezet naar vorm.

Alles wat wordt waargenomen en ervaren is niet het waarnemen en ervaren van iets buiten jou. Alles vindt plaats in jou, maar die ‘jou’ is niet dat lichaam-geest-systeem dat je denkt en gelooft te zijn. Zelfs dat lichaam-geest-systeem dat je gelooft te zijn ontstaat en bevindt zich in jouin dat wat je werkelijk bent, in de oneindige vormloze leegte waarin schijnbaar alles wat in tijd en ruimte gebeurt plaatsvindt.

Als dit het geval is, als er alleen maar die oneindige vormloze tijd- en ruimteloze leegte is waarin alles schijnbaar gebeurt, hoe kun je dan iets doen of vinden of verkrijgen in vorm als vorm voor vorm? De ego-denkgeest kan dit niet begrijpen en zolang je blijft denken vanuit die ego-denkgeest als het lichaam-geest systeem, ga jij het nooit begrijpen. Dan is het toch geen wonder dat iedereen die zich blijft identificeren met dat lichaam-geest-systeem ongenadig faalt in hun zoektocht?

Er is niets en zelfs niets is er niet, en dat is alles. Er is nooit iets begonnen en er zal nooit iets eindigen want er is alleen die oneindige leegte waarin verhaaltjes worden verteld. Alles wat we denken te ervaren, inclusief onszelf, is alleen maar een projectie binnen de oneindige vormloze tijd- en ruimteloze leegte op een schijnbaar inwendig scherm, wellicht ter lering en vermaak van diezelfde oneindige vormloze tijd- en ruimteloze leegte. Het gaat letterlijk nergens over!

Maar ook deze boodschap zal ongetwijfeld worden opgevangen door de ego-denkgeest die alles vertaalt in vorm naar het lichaam-geest-systeem als vorm en los van andere vormen, waardoor ‘niets’ iets wordt en dat ‘iets’ op zoek kan gaan om die oneindige leegte als vorm te kunnen ervaren… en dat is niet de boodschap.