START
WELKOM
INHOUD
NIEUWS WEBSITES
CONTACT
DONATIE

TEKST ARCHIEF

BLOGS:
IN DE ZANDBAK
SNIPS'
AUTOLYSE


MEDIA: STREETLIFE
FOTO'S

E-BOEKEN
VIDEO'S
MUZIEK

FACEBOOK

PAGINA
VERVERSEN

conspiracy

De Dertien Zaken Van De Gek

Waarheid is een vaag begrip. Ik wil graag een aantal zaken aantippen om te schetsen dat niet alles hoeft te zijn wat het lijkt. Er zitten altijd drie kanten aan elk verhaal: de kant van de winnaars, de kant van de verliezers en de kant van de waarheid. Aangezien ik beweer dat de volledige waarheid niet bestaat, kunnen er ook bijna geen volledige winnaars en verliezers zijn.

Hier volgt een opsomming die ik "dertien zaken van de gek" heb genoemd, omdat er mensen zijn die mij gek zullen verklaren en ik hen graag de wind uit de zeilen wil halen. De dertien zaken gaan over onderwerpen die wellicht bekend voorkomen:

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma en Roswell.
1 - Waco Texas

Over de belegering door de Amerikaanse regering van de Branch Davidians sekte in Waco Texas, zijn videobanden verkrijgbaar waarop duidelijk is te zien hoe ATF- en FBI-agenten, samen met een militaire eenheid genaamd Delta Force, het complex in brand schieten met op tanks gemonteerde vlammenwerpers, nadat ze er eerst voor gezorgd hebben dat geen van de Branch Davidians de ondergrondse schuilkelders zouden kunnen verlaten. Ook zie je drie groepen van twee sluipschutters die liggen te wachten op sekteleden die het wel lukken in veiligheid te komen.

Van de (ongeveer) twintig mensen die de vlammenzee ontvluchtten, zijn er maar een paar gearresteerd, de rest is ter plekke doodgeschoten. En de Amerikaanse regering zette militaire eenheden in tegen burgers, wat bij wet verboden is tenzij de inval met drugs te maken heeft, en daarvan was in Waco geen sprake.

De videobanden "Waco, the big lie" en "Waco II, the big lie continues", gemaakt door Linda Thompson zijn 10 september 1994 gedeeltelijk uitgezonden in EO·s "Tijdsein". Uit die banden wordt duidelijk dat de officiële kant van het verhaal naar alle waarschijnlijkheid niet de juiste is; er zijn daar daadwerkelijk met instemming van de Amerikaanse regering mensen, mannen, vrouwen én kinderen, levend verbrand.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

2 - Aids

Een journalist schreef in Het Parool van 8 april 1995 een leuk en onderhoudend artikel over de enge virussen die ons bekruipen, maar ik begin me te ergeren aan het gemak waarmee bijna iedereen aanneemt dat hetgeen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over Aids verteld, ook de waarheid is. Ook deze journalist vermeldde weer klakkeloos tussen neus en lippen door: "Het Aidsvirus ontsnapte waarschijnlijk uit het oerwoud van Afrika dank zij prostitutie langs de weg naar de kust, en belandde per vliegtuig in een circuit van promiscue homoseksuele mannen in de Verenigde Staten."

Hij verteld hier in het kort weer het verhaal van de groene apen die in het oerwoud van Afrika iemand in de bil hebben gebeten, met als gevolg de Aids-epidemie in Afrika. Maar hoe is het mogelijk dat die groene apen wel Aids kunnen verspreiden via bijten en speeksel en de mens niet? Bovendien zou je, naar aanleiding van dat verhaal, aannemen dat Aids zich heeft verspreid vanuit het oerwoud naar de steden; dit is, helaas voor de WHO, niet het geval.

In 1987 verscheen er in "The Times" een artikel van Pierce Wright, waarin hij de connectie tussen een pokken vaccinatieprogramma van de WHO en het uitbreken van Aids in Afrika hard maakt met een rapport van de WHO zelf. Bovendien is gebleken dat de eerste gevallen van Hiv in Amerika voorkwamen.

In 1978 werd in New York een studie verricht naar een hepatitis-B-vaccin bij blanke mannelijke homo's tussen de twintig en de veertig jaar. Dit werd in 1980 herhaald in Los Angeles en San Francisco. In New York raakte 45 procent van de deelnemers besmet met Hiv en in San Francisco kwamen zes van de eerste Aidsgevallen rechtstreeks uit dat onderzoek. Kan het toeval zijn dat veel blanke homoseksuele mannen in deze leeftijd ongeveer tegelijk met de hepatitis-studie met Aids besmet zijn geraakt? Ik geloof niet in dat soort toeval.

De genen van het aidsvirus zijn bovendien niet aapachtig, wat je zou verwachten als het virus bij de groene apen vandaan zou komen, maar eerder verwant aan een schaap- en een rund-virus, die waarschijnlijk in een laboratorium zijn gekruist. Hierbij komt nog dat veel Aidsonderzoekers afkomstig zijn uit de diergeneeskunde; en dat kan toch zeker geen toeval zijn?

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

3 - Mars

Het artikel "Atmosfeer Mars ooit geschikt voor leven" in Het Parool van 5 oktober 1995 is een klassiek voorbeeld van napraten van een officieel standpunt: "In 1975 lukte het de Amerikanen twee ruimtevaartuigen op Mars te laten landen [...] Talloze metingen en foto's werden naar de aarde teruggezonden, maar uit niets bleek dat op Mars leven is, of ooit was geweest."

Maar in een gebied op Mars, "The Cydonian Plain", zijn tijdens de Viking missie in 1976 foto's genomen van zo'n 50 meter hoogte. Daarop zijn structuren te zien waarvan het mogelijk is dat ze van kunstmatige oorsprong zijn. Zo zijn er zes piramides zichtbaar, van enkelen is de massa naar schattingen zo'n vijfhonderd tot duizend keer groter dan de grote piramide te Gizeh. Wanneer de punten van die piramides met elkaar worden verbonden, verkrijg je een perfect symmetrische pentagon. Ik weet niet of de natuur, of iets dat niet intelligent is, zoiets zou kunnen creëren.

Verder is er iets dat lijkt op een "stad", en een heuvel. De "Tholus" is een soort prehistorische aarden heuvel. Rond die heuvel is een ring zichtbaar en iets dat sterk lijkt op een kronkelige weg naar de top. Hierdoor lijkt de Tholus sterk op Glastonbury Tor, in zuidwest Engeland. Het meest tot de verbeelding sprekende foto van Mars is die waarop een groot mensachtig gezicht zichtbaar is. De vraag of dit uitgehouwen is door intelligente wezens, of door erosie is veroorzaakt, is tot nu toe niet beantwoord door de wetenschap.

Een vergelijking van de structuren op Mars met bouwwerken op aarde, middels een techniek ontwikkeld door R.H. Clark en M. Pause (beschreven in hun boek Precidents in Architecture, onderzoek gedaan door Architect Robert Fiertek), levert een "hoge" of een "lage" score op, hoe hoger de score, hoe waarschijnlijker het is dat de structuren kunstmatig zijn. De "stad" op Mars leverde een hogere score (44-51) op dan de Acropolis van Athene (38-44).

De missie naar Mars van 25 september 1992 is een mislukking gebleken. Vlak voor de Mars Observer zou beginnen met het onderzoek, werd op 21 augustus 1993 elk contact verbroken en sindsdien wordt de Observer als vermist beschouwd. Hierdoor was het onmogelijk te zeggen dat er geen aanwijzingen zijn voor intelligent leven op Mars, nu of vroeger. Deze aanwijzingen waren er wel, ze konden alleen nog niet als feiten worden beschouwd. Het officiële standpunt van NASA was vooralsnog een leugen.

Tijdens de laatste missie naar Mars, in 1998, zijn er wederom foto·s genomen van dezelfde plek. Bij de foto·s werd meteen geroepen dat de "mythe" van het hoofd nu herroepen is en niet waar blijkt te zijn. Ik heb de foto·s gezien en ben niet meteen overtuigd, maar misschien is de rest van de mensheid wel zo snel tevreden.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

4 - Rabin

Na de moord op Rabin, de leider van Israël, had ik al mijn twijfels, maar na het zien van de beelden op televisie, ben ik er van overtuigd dat de hele moordaanslag in scene is gezet (uit onderzoek van onafhankelijke journalisten is gebleken dat mijn gevoel er niet ver naast zit).

Ene Kempler filmde de toespraak van Rabin en besloot, voor de manifestatie was afgelopen, op het dak tegenover het gebouw te gaan staan. Waarom? Beneden kon hij veel betere beelden schieten? Kempler kon zonder problemen op het dak komen. Niemand vroeg hem wat hij daar deed, ook de politieagent niet die naast hem stond en later tegen hem zei, toen de schoten waren gevallen, dat hij moest gaan liggen.

Kempler filmde de toekomstige moordenaar, Jigal Amir, meerdere malen. Hij vond dat Amir zich verdacht gedroeg, maar zei niets tegen de politieagent naast hem. Op de film zien we Amir rustig bij de plantenbak staan (als dat verdacht is, is het een wonder dat ik nog nooit ben opgepakt). We zien veiligheidsagenten naast Amir staan, twee links van hem en één rechts. Amir raakt daarvan niet opgewonden, de veiligheidsagenten vinden het niet "verdacht" dat Amir daar zomaar staat. Dit klopt ook: ik geloof dat ze elkaar kennen. Amir heeft een pasje op zak, waarmee hij naar Rusland is geweest toen hij in tijdelijke dienst van die geheime dienst was. (Als dit bekend voorkomt, dan klopt dat. Ene Lee Harvey Oswald is voor de CIA naar Rusland geweest en we weten allemaal wat wij moeten geloven wat Oswald heeft gedaan.)

Dan zien we hoe Rabin door Amir wordt neergeschoten. Drie schoten, waarvan we er maar één op de film zien; de andere twee horen we alleen. Heeft Amir ze alle drie afgevuurd?

We zien nog even hoe de veiligheidsagenten over Rabin heen buigen en dan houdt de film op, klaarblijkelijk omdat een agent, die nog steeds naast Kempler stond, zei dat Kempler moest gaan liggen. Waarom? Het was niet aannemelijk dat Kempler daar op het dak zou worden neergeschoten, want Amir was al overmeesterd door een ontzettend grote kudde veiligheidsagenten, die op het moment van de aanslag klaarblijkelijk ergens koffie aan het drinken waren. Ik denk dat niemand mocht zien dat iemand de aanslag heeft gefilmd. Ze (wie dat ook zijn) wilden eerst bekijken hoe het er op stond.

Waar kwamen die agenten opeens vandaan? Toen Rabin naar buiten kwam had hij drie of vier veiligheidsagenten om zich heen; toen Amir werd overmeesterd, waren het er opeens meer dan twintig. En waarom heeft geen televisie-camera de aanslag gefilmd, terwijl het wel mogelijk was om de aanhouding te filmen?

Na het filmen van de aanslag ging Kempler naar huis; hij was bang dat hij zou worden gearresteerd. Dit gebeurde niet, ook al wist de politieagent die naast hem op het dak stond, dat Kempler de aanslag heeft gefilmd. Een week lang bleef Kempler thuis. Toen bleek dat hij niet met geweld zou worden gearresteerd, trad hij op eigen houtje naar buiten. Een week! Dat is meer dan genoeg om de stukken die niet geschikt zijn voor het publiek, eruit te knippen op zo'n manier dat het niet opvalt.

Waarom geloof ik dat de moord in scene is gezet? Ten eerste ging de moordaanslag te gemakkelijk voor een zwaar beveiligd land als Israël. Ten tweede kon de film te gemakkelijk worden gemaakt en toont die te vaak de toekomstige moordenaar, alsof het de bedoeling was.

Het is alsof, ik refereer nog een keer aan de moord op Kennedy, de moordenaars van Rabin hebben gedacht: "Wij zorgen ervoor dat we onze eigen amateurfilmer hebben die de moord op film zet, dan kunnen we tenminste bewijzen dat er maar één eenzame schutter is geweest." Het is heel goed mogelijk dat Kempler de Abraham Zapruder van de Israëlische geheime dienst is.

Amir blijft ook volhouden dat hij Rabin niet heeft vermoord, hij zegt dat hij is aangenomen door een "officiële instantie" om losse flodders op Rabin af te schieten. De agenten die de vrouw van Rabin vlak na de "aanslag" opvingen, zeiden tegen haar dat er niets aan de hand was, dat het losse flodders waren. Het was de bedoeling om, doormiddel van een nep-aanslag, het vredesproces weer vlot te trekken. Iemand in de auto waarin Rabin naar het ziekenhuis werd gereden besliste dat het anders moest en heeft Rabin in de auto doodgeschoten. De moord is, voor zover ik het kan overzien, in de auto gepleegd.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

5 - Drugshandel

"Expert Schröder kraakt drugsbeleid", stond er in Het Parool van 2 maart 1996. Het ligt voor de hand om je af te vragen of die Duitse jurist echt een expert is, maar daar wil ik het niet over hebben. Volgens Schröder en het rapport van de International Narcotics Control Board is Nederland een besmettingshaard. Ons land wordt zo langzamerhand afgeschilderd als het grootste exportland van soft en harddrugs.

Dat is niet waar. We kunnen zonder al teveel problemen een aantal landen in de Derde Wereld aanwijzen, maar dat zou te gemakkelijk zijn. Het is een vaak verzwegen feit dat regeringsdiensten van de VS, in het bijzonder de CIA, waarschijnlijk de grootste en best georganiseerde drugssmokkelaars van deze wereld zijn.

Ik kan simpelweg citeren uit een onderzoek van Noam Chomsky, De verdorven Democratie. Chomsky is een van Amerika's dissidenten en professor aan het Department of Linguistics and Philosophy at the Massachusetts Institute of Technology in Boston:

"De CIA en andere regeringsdiensten van de VS zijn van groot belang geweest bij het opzetten en instandhouden van de drugshandel na de Tweede Wereldoorlog. Toen werden de connecties met de Maffia ingeschakeld om de Franse vakbonden en de Communistische Partij te verdelen en te ondermijnen, waarbij de basis werd gelegd voor de "French connection" in Marseille. De Gouden Driehoek (Laos, Birma en Thailand) werd een belangrijk centrum van de narcotica handel toen Chinese Nationalistische troepen naar de regio vluchten nadat ze verslagen waren in China en toen kort daarop de CIA er de drugshandel van de grond hielp als onderdeel van het streven naar de vorming van een "geheim leger" van huurlingen, gerekruteerd uit de stammen in de hoogvlakte, om de opstand in Laos te onderdrukken. Met de jaren raakten ook andere cliënten van de VS bij de drugshandel betrokken."

Ter verduidelijking schrijft hij:

"Er zijn goede redenen waarom er zulke nauwe banden zijn tussen de CIA en drugs. Clandestiene terreur vergt geheime fondsen en de criminele elementen tot wie de inlichtingendiensten zich vanzelfsprekend richten verwachten een tegenprestatie. Drugs is een voor de hand liggende oplossing. De jarenlange betrokkenheid van Washington bij de drugshandel is een essentieel onderdeel van de internationale operaties, met name gedurende het bewind van Reagan en Bush."

Het mag bekend zijn dat bijvoorbeeld een man als de Panamese generaal Noriega sinds de jaren 1950 prettig samenwerkte met de CIA in de tijd dat Bush daar directeur van was. Toen was al bekend dat Noriega rommelde in de drugswereld. Aangenomen mag worden dat de CIA hiervan profiteerde, waarom lieten ze het anders toe? En wat geeft ons het idee dat het nu minder is?

Noriega werd afgezet en gearresteerd toen hij het te hoog in zijn bol kreeg. In Panama hebben ze op dit moment een regering van stromannen, op hun plaats gezet door de VS en de CIA. Bekend is dat de banken in Panama zich bezighouden met grootscheepse witwas operaties, waartegen de regering (lees: de Amerikaanse) niets onderneemt.

Hoe is het mogelijk dat de rest van de wereld zo over Nederland heen valt en de hypocriete houding van de VS naast zich neerlegt? Ik snap het wel: de VS en ook andere landen hebben zoveel invloed op de illegale drugshandel dat deze landen, wanneer deze handel vrijgegeven zou worden, of gedoogd, een groot deel van hun inkomsten zouden verliezen. Dat mag niet gebeuren, want hun hele economie is hierop gebouwd.

De "oorlog tegen de drugs", zoals de VS het noemt, is niets meer dan een farce. Het is fictie om de inkomsten van de drugshandel zo hoog mogelijk te kunnen houden. De oorlog tegen de drugs is in feite een oorlog tegen het volk. Het is jammer dat zo weinig mensen dit inzien. We moeten ons niet gek laten maken door rapporten van de INCB of de halsstarrige houding van een veel te oude jurist die denkt dat regels uit 1912 nog van toepassing zijn op het leven en denken van nu.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

6 - Buitenaardsen

"E.T. heeft nog niet teruggebeld" luidt de kop boven een artikel in Het Parool van 9 maart 1996. De journalist maakt in dat artikel een aantal fouten die veel mensen maken. Hoewel het niet écht fouten zijn, ze komen eerder voort uit een soort naïviteit, of onwetendheid.

Ten eerste heeft hij het over "onze groene buren". Waarschijnlijk grappig bedoeld, maar toch denigrerend tegenover mensen die zich serieus met buitenaards leven bezighouden. Over het algemeen neemt men aan dat deze buren grijs zijn, omdat veel getuigenverklaringen van mensen die contact met buitenaardsen zouden hebben gehad op dit punt overeenkomen. Zelfs E.T. was niet groen. Spielberg doet zijn huiswerk al goed vanaf Close encounters of the 3rd kind, omdat Spielberg de kans krijgt om rapporten van de FBI en de CIA in te kijken (vraag me niet waarom).

Ten tweede gaat de journalist er vanuit dat evolutie universeel is, dat andere planeten ook beginnen bij bacteriën en van daaruit verder werken. ·Dinosauriërs op de ene planeet en intelligente wezens op de andere planeet, met technieken minstens zo geavanceerd als bij ons,· zegt hij.

Het is gemakkelijk, en ook veilig, om vanuit die redenering te schrijven en misschien doet hij het daarom ook wel, er zijn dan weinig mensen die je tegenspreken. Maar zo'n redenering is ongeveer hetzelfde als denken dat de aarde het middelpunt van het heelal is. Deze redenering is inmiddels achterhaald. De aarde is niet de norm van waaruit wij moeten denken.

In het verlengde daarvan ligt het derde punt: de journalist zegt dat we al jaren proberen radiogolven vanuit het heelal proberen op te vangen, maar nog niets hebben gehoord. Wie zegt ons dat buitenaardse wezens, mochten ze bestaan, hun mededelingen via radiogolven verzenden? We weten niet eens wat er zich bevindt aan de twee uiteinden van het bij ons bekende elektromagnetisch spectrum. De mogelijkheid bestaat dat deze wezens niet via radiogolven, maar via microgolven uitzenden. Het niet opvangen van radiogolven uit de ruimte bewijst alleen dat er niemand is die op de golflengtes uitzendt die wij ontvangen. Het lijkt mij beter op zoek te gaan naar een nieuwe methode, dan nog eens vijfendertig jaar op het verkeerde paard te wedden, tenzij we het gewoon niet willen weten.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

7 - Graancirkels

Bij graancirkels zijn de stengels niet geknakt, zoals een spectrumartikel in Het Parool uit 1996 beweert, maar gebogen. Het graan is niet aangetast en kan zonder problemen worden geoogst. Dit is een van de feiten die tegenspreken dat die figuren door mensenhanden zijn gemaakt. Natuurlijk worden er ook graancirkels door mensen gemaakt, maar daarbij zijn de stengels altijd beschadigd.

Ook beweert het artikel dat er dat jaar 49 cirkels zijn gevonden en dat dit er meer zijn dan alle voorgaande jaren tezamen. In 1994 zijn er in totaal al 30 gevonden. Ervan uitgaande dat het er elk jaar zo om en nabij dit aantal zijn, zitten we dan al op 60 cirkels per december 1995. En dan reken ik die van vóór 1994 nog niet eens mee.

Ik vind het niet erg dat mensen zich niet openstellen voor iets wat ze niet begrijpen, maar het is waanzin om te schrijven: "Wie de verzameling graanpatronen tot nu toe overziet, kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat de sceptici het bij het rechte eind hebben." (Met andere woorden: ze zijn door mensenhanden gemaakt.) Neem eens de tijd om naar de vele foto's te kijken en beslis dan zelf of mensen dit in één nacht kunnen maken. Ik heb ze goed bekeken en de rapporten gelezen.

Eén voorbeeld: op 22 mei 1994 is in Engeland, recht tegenover Silbury Hill, een graancirkel gevonden die een perfecte schorpioen uitbeeldt (bestaande uit een Keltisch kruis met een halve maan en aan één kant acht cirkels met een smalle halve maan aan de andere kant). De eigenaar van het veld zegt dat zijn hond die nacht tussen vier en zes uur aan het blaffen is geweest. Dat is maar twee uur. Knappe jongen die dat voor elkaar krijgt!

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

8 - Beatrix

"De monarchie moet aan banden worden gelegd", zegt Maarten Mourik, voormalig Nederlands ambassadeur in den vreemde in 1996. Ik ben het met hem eens, hoewel Mourik een aantal triviaal lijkende voorbeelden geeft waarop Beatrix haar macht heeft uitgeoefend. Zelf denk ik dat het veel verder gaat. Zoals Mourik al beweerd: "Negentig procent van Beatrix· bemoeienissen komen we nooit te weten."

Wat die negentig procent inhoudt? We zouden meer voorbeelden kunnen verzinnen, als de media wat meer aandacht zouden besteden aan het kleine en door sommigen "onbelangrijke" genoemde gezelschap waarbij Beatrix geregeld aanwezig is. Een deze groep waarvan Prins Bernhard eerder de voorzitter is geweest. Hij was bovendien de oprichter van deze groep; een stap die hij nam in 1952.
Ik heb het over de Bilderberg-conferentie. U weet wel, genoemd naar het hotel van de gelijknamige keten. De Bilderberggroep komt eenmaal per jaar samen om de wereldproblemen en de mogelijke oplossingen daarvoor te bespreken. Hier lijkt niets mis mee, ware het niet dat de leden van deze groep tot de elite van de wereld kunnen worden gerekend.

Ik noem een paar klinkende namen van leden of ex-leden: Prins Bernhard en Koningin Beatrix dus, David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Cyrus Vance, Henry Kissinger, Edmund de Rothschild, Gerald Ford, Allan Dulles (oprichter van de CIA), de Hertog van Edinburg, Valéry Giscard d'Estaing, Franz Joseph Strauss, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Olaf Palme (die zo opeens vermoord werd).
Deze mensen tezamen hebben de macht in de nationale en internationale politiek, de banken en de olie-maatschappijen. Beatrix wordt als lid door deze mensen beïnvloed, als ze het al niet bij voorbaat met hen eens is. Directe inmenging van Beatrix met het Nederlandse regeringsbeleid is niet alleen te veroordelen, maar bovendien een gevaar voor onze democratie, omdat de politiek van de Bilderberggroep gericht is op het vergroten van het vermogen en de macht van de elite, de rijken der aarde. De Europese eenwording is er een voorbeeld van. De kleine man in de straat gaat er daardoor echt niet op vooruit.

Beatrix is in mei 1996 naar Canada gevlogen voor een vergadering van de Bilderberg-groep, die van 30 mei tot 2 juni heeft geduurd. Aangezien de Nederlandse samenleving deze vlucht heeft betaald, geloof ik dat we recht hebben te weten wat daar is besproken.

Bovendien, aangezien we haar uitkering betalen, hebben we er ook recht op te weten wat de nog onbekende negentig procent van haar inmenging met de Nederlandse regering inhoudt. Ik wacht nog steeds op informatie, maar krijg ik die ook? Ik denk het niet. Lang leve de democratie!

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

9 - Piramide

Ik heb met veel interesse een artikel gelezen over de piramides in Egypte. Ik ben altijd bereid een nieuwe theorie te horen, maar wat de Amerikaanse egyptoloog Stuart Wier beweert, schoot me in het verkeerde keelgat. Hij beweert dat er voor een periode van 8400 dagen 1250 mannen nodig zijn die dag en nacht doorwerken om de grote piramide van Cheops te bouwen. Ik daag hem uit het te proberen.

Er staan veel onwaarheden in het artikel en veel zaken worden niet eens vermeld. De Grote Piramide is niet het resultaat van jarenlang proberen met kleinere piramides, de grote piramide van Cheops is de oudste van de piramides die in die omgeving staan. Het is nooit bewezen dat het een grafmonument is. Er is namelijk nooit het lichaam van Cheops gevonden. Verder staan op of in alle piramides de naam van de bouwer vermeld, behalve bij die van Cheops.

De piramides zouden zijn gebouwd in de tijd waarin wij mensen net uit het stenen tijdperk kwamen. Het is echter niet alleen een stel stenen die op elkaar zijn gezet; de piramide getuigt van een groot wiskundig inzicht (alle zijden zijn symmetrisch en volledig wiskundig verantwoord). Bovendien wijzen de hoekpunten van de piramide naar het perfecte oosten, noorden, zuiden en westen. Als je alle punten van de piramide neemt en daar een bol omheen zou tekenen, heb je een perfect schaalmodel van de aarde. Waar hadden de Egyptenaren die kennis opeens vandaan?

De Grote Piramide, de twee kleinere ernaast en de piramides bij Zamyat al Aryan en Abu Roash verbeelden tezamen een schaalmodel van het sterrenbeeld Orion, de plek waar de God van de Egyptenaren, Osiris, verbleef; de Nijl speelt dan voor Melkweg. Tegenwoordig heeft het sterrenbeeld van Orion zich van de Melkweg verwijderd, dus om het schaalmodel op aarde en het echte sterrenbeeld kloppend te krijgen, moeten we terug in de tijd gaan.

Dankzij onderzoek van Robert Bauval en Graham Hancock kunnen we de periode van de bouw stellen op 10.500 voor Christus; in die periode stond het sterrenstelsel Orion op de plek naast de Melkweg zoals de piramides naast de Nijl staan. Deze periode voldoet ook aan de datering, gedaan door de onafhankelijke onderzoeker John West, van de erosie als gevolg van zware regenval, die is aangetroffen op de Sfinx.

In de grote piramide is een soort waterbak gevonden die uit een metaallegering is gehakt of geboord. Op dit moment hebben wij niet de apparatuur om in die metaallegering te boren. Die oude Egyptenaren blijkbaar wel, en bovendien waren er maar 1250 mannen voor nodig. Is het heel erg als ik even in de lach schiet?

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

10 - Nazi's

De KLM bracht nazi's naar Argentinië, is een conclusie van de Amerikaanse senator Alfonse D'Amato uit 1996. Liggen we daar wakker van? Nee, natuurlijk niet. Vooral omdat we weten dat Europa zo vlak na de oorlog in handen was van de Amerikanen.

Is er iemand die gelooft dat die nazi's zonder medeweten van de Amerikanen weg konden komen? Nee toch? Zeker niet wanneer het zo goed als bewezen is dat de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon handel dreven met de nazi's.

Ook waren ze het eens met Hitlers idee van het perfecte Arische ras; ze hadden zelfs in die tijd al instituten voor eugenetisch onderzoek. In Amerika werden geestelijk gehandicapten gedwongen gesteriliseerd lang voordat Hitler ermee begon. Er was uitwisseling van ideeën tussen Amerika en Nazi-Duitsland.

Na de Eerste Wereldoorlog werden de Duitsers in Versailles tot herstelbetalingen gedwongen die wurgend waren. Na die Eerste Wereldoorlog werd het zaad geplant voor de Tweede Wereldoorlog. Waar haalde Hitler het geld vandaan voor de opbouw van die overdreven grote oorlogsmachine van hem? Juist: van de met Rothschild en Rockefeller verbonden Amerikaanse banken.

IG Farben, de voornaamste fabrikant van Hitlers oorlogsmachine en van het gas voor de concentratiekampen, kreeg een groot gedeelte van het kapitaal van de Amerikaanse zusterorganisatie met dezelfde naam. Verder werd de nazi-oorlogsmachine gesponsord door DuPont, Standard Oil, The International Harvester Company, de Amerikaanse vliegtuigfabrieken, General Motors en nog veel meer. In totaal waren er meer dan honderd Amerikaanse bedrijven die vet geld verdienden aan Hitlers krijgsmacht en natuurlijk aan de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog waren de Amerikanen de eerste die wetenschappers uit Duitsland naar Amerika sluisden (operatie Paperclip). Ze hadden ze nodig voor hun kernrakettenprogramma en toekomstige ruimtereizen. De hoge pieten, de zakenpartners, werden verscheept naar Zuid-Amerika. In Neurenberg werden alleen de onbelangrijke nazi's veroordeeld.

Eén man konden de Amerikanen zelf goed gebruiken: de nazi-spion generaal Reinhard Gehlen, die na de oorlog via onderhandelingen met Allan Dulles naar Amerika mocht komen om daar de OSS om te bouwen tot de CIA. Dulles zelf werd de eerste CIA-baas.

Conclusie: natuurlijk heeft de KLM nazi's naar Argentinië gevlogen, maar dan wel onder het bevel van de Amerikaanse regering.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

11 - Scientology

Hollywood-sterren die een advertentie uit 1997 hebben ondertekend om de Scientology-kerk te steunen in de strijd tegen de Duitse overheid, beweren dat ze geen deel uitmaken van de "kerk". Ik geloof dit niet.

Het vergelijken van het verzet tegen de "kerk" en de vervolging van de joden in de jaren dertig is het officiële standpunt van de Amerikaanse Scientology-kerk en de ondertekenaars praten dit standpunt na. Ze hebben wel degelijk banden, want anders zouden ze zonder werk zitten, zo ver reikt de macht van de "kerk". Hollywood is Scientology-land!

Scientology is opgezet door L. Ron Hubbard, met het idee dat de mens meer potentie heeft dan bekend is. Hij heeft methodes ontwikkeld (Dianetics) waardoor mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Het nadeel is dat, zoals bij elke uitvinding, de methode ook voor slechte doeleinden is te gebruiken: directe manipulatie.

In 1981 is de gehele Scientology-kerk opgekocht door de grootste whisky-magnaat ter wereld, Bronfman genaamd. Daarna hebben de belangrijkste mensen binnen Scientology, alsmede de oorspronkelijke oprichters, de kerk verlaten en sindsdien worden de methoden van Hubbard alleen maar gebruikt om geld te verdienen. Mensen worden aangezet om zoveel mogelijk geld te steken in deze nep-kerk.

De reden dat sterren als Tom Cruise en John Travolta zo te spreken zijn over deze organisatie, is omdat ze veel werk krijgen. Zij zijn levende reclame-zuilen en als dank krijgen ze werk en faam. Geloof me, de comeback van Travolta is geen toeval.

De doelstellingen van de "kerk" zijn simpel: zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk macht vergaren. Daarom zijn leden een gevaar voor de democratie en moeten ze geweerd worden uit bestuurlijke functies.

Leden van Scientology hebben geen eigen mening, geen eigen overtuiging en maar één opdracht: alles te doen wat goed is voor de "kerk". Niet-leden zijn vuilnis. Maar dat was niet de gedachtegang van L. Ron Hubbard.

Scientology is gevaarlijk, ik kan mensen er niet genoeg voor waarschuwen. Al kost het me moeite om de Duitsers gelijk te geven: het wordt tijd dat de Nederlandse regering het voorbeeld van Duitsland volgt en een groot onderzoek start.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

12 - Oklahoma

"Er staat maar één ding vast," schrijft een journalist in Het Parool van 29 maart 1997 over het strafproces tegen Tim McVeigh, de verdachte van de Oklahoma bomaanslag, "de fatale bom bevond zich in de laadbak van een gehuurde vrachtauto."

Het probleem van dat "vaststaand feit" is, dat het puin van de voorgevel van het Alfred Murrah Federal Building na de explosie aan de overkant van de straat terecht is gekomen. Het puin is over de vrachtauto heen gevlogen. Dat is alleen mogelijk wanneer de bom in het Murrah gebouw is ontploft. Het staat allerminst vast dat de bom zich in de vrachtauto bevond.

Er zouden sporen van explosieven op de kleding van Tim McVeigh zijn gevonden die overeenkomen met de gebruikte bom, gemaakt van kunstmest en stookolie. Wat niet wordt verteld is, dat onder de gevonden explosieven zich de stof PDTN bevond, een stof die TNT vele malen overtreft en niet vrij verkrijgbaar is. Dit zou eerder naar militairen of de regering wijzen.

Verder hebben getuigen gezegd dat er niet één explosie was bij het Alfred Murrah Federal Building, zoals bij een "mestbom" het geval zou zijn, maar dat er twee explosies waren. Ene Ted Gunderson, die 28 jaar bij de FBI heeft gewerkt, heeft dit gecheckt bij de seismologische afdeling van de universiteit van Oklahoma: de eerste explosie was om 9:02:13 uur ·s ochtends, de tweede om 9:02:23 uur. Volgens Gunderson duidt dit op een barometrische bom. Om zo'n bom te kunnen maken heb je de hoogste veiligheidscontrole van regering en militairen nodig, dezelfde die nodig is om bij de gegevens over nucleaire wapens te komen. McVeigh had die niet.

Al met al staat van de "vaststaande feiten" niets vast en is het goed mogelijk dat de Amerikanen opnieuw een onschuldige veroordelen. Journalisten zouden er goed aan doen iets minder naar de officiële standpunten van de regering en de CIA te luisteren en iets meer eigen onderzoek te plegen. Deze informatie is in principe vrij makkelijk te vinden.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven

13 - Roswell

Volgens de Amerikaanse luchtmacht is er in Roswell een test-ballon met schotelvormige apparatuur neergestort. Deze ballon maakte deel uit van Project Mogul, dat was ingesteld om de hogere atmosfeerlagen op sporen van Sovjetrussische kernproeven te onderzoeken. De buitenaardsen, die ooggetuigen zeggen te hebben gezien, waren poppen die werden gebruikt om de invloed van parachutesprongen van extreme hoogten op het menselijk lichaam te testen. De datum van het neerstorten van een mogelijke ufo in Roswell (3/4 juli 1947), volgens de luchtmacht een ballon, zouden de getuigen hebben verward met de testen met poppen in de jaren vijftig. Case closed!

Nee, niet echt. Ten eerste twijfelt niemand er aan dat de Amerikaanse luchtmacht ten tijde van de crash in Roswell bezig was met Project Mogul, alleen werden bij Project Mogul geen tests gedaan met poppen in verband met extreem hoge parachutesprongen. Die twee zaken hebben niets met elkaar van doen, Mogul was om en nabij 1947 en de tests met de poppen waren in de jaren vijftig, er zit minstens vijf jaar tussen.

Ten tweede is verwarring van de data vrijwel onmogelijk, omdat er van de crash breeduit verslag is gedaan in verschillende kranten. Bovendien zal een getuige van een belangrijke en indrukwekkende gebeurtenis deze niet zo snel verwarren met een andere opvallende gebeurtenis; zeker niet wanneer het nooit jaren stil is geweest rond het onderwerp.

Ten derde zijn er bij mijn weten niet duidelijk buitenaardse wezens gezien bij de wrakstukken in Roswell, waar ufo-onderzoekers het over hebben zijn de lijken van buitenaardsen die zijn gezien bij de landing van een vliegend voorwerp op de vlakten van San Augustin, zo'n 240 kilometer ten westen van Corona. Hier zouden vier lijken zijn gevonden waarvan er één mogelijkerwijs nog in leven was. Over deze landing (of crash, daar zijn de meningen over verdeeld) wordt niet gesproken. De reden hiervoor is dat dit vliegend voorwerp niet is gevonden door burgers, maar door de luchtmacht zelf. Het verhaal van Roswell en San Augustin zijn door elkaar heen gaan lopen, terwijl het twee losstaande gevallen zijn die zich toevallig beiden in juli 1947 voordeden.

De gehele controverse rond Roswell is begonnen doordat een P.R. officier van de Roswell Army Base in de San Francisco Chronicle van 9 juli 1947 bekend maakte dat er een vliegende schotel was gevonden bij een ranch vlakbij Roswell en het een paar dagen erna ontkende door te zeggen dat het een weerballon was geweest.

Het is jammer dat het Ufo-onderzoek zich in de "mainstream" media voornamelijk richt op Roswell, omdat het bestaan van ufo's er bijna van af gaat hangen. Wanneer de luchtmacht in staat zou zijn om te bewijzen dat er in Roswell géén ufo is neergestort, zal de media er van uitgaan dat ze hebben bewezen dat ufo·s niet bestaan. Dit is een denkfout. Het gaat niet om één specifieke gebeurtenis, we hebben te maken met een wereldomvattend vraagstuk. Er zijn meerdere "crashes" dan die in Roswell genoteerd. Ik noem twee redelijk onbekende:

Op 17 september 1959 zag men bij Wormer (Nederland) een rode lichtflits en vond men later in een weiland een stervormig gat van 45 centimeter. Het leger grendelde het gebied af en liet een peillood in het gat zakken, toen na dertig meter de bodem nog niet was bereikt, gaven ze het op. Het bericht werd vergeten, hoewel er in Frankrijk en Engeland eveneens stervormige gaten werden gevonden. Een later onderzoek van het leger wees uit dat er een groot, metalen object diep onder het oppervlak lag begraven.

In december 1980 zou er een ufo zijn geland of neergestort in het Engelse bos van Rendlesham, uit een vrijgekomen rapport van 13 januari 1981 blijkt dat de Engelse regering toegeeft dat er inderdaad "iets" is geland.

De oplossing van het ufo-vraagstuk ligt niet begraven in Roswell, maar in de archieven van de Central Intelligence Agency (CIA) en de National Security Agency (NSA). Dankzij de Freedom Of Information Act (FOIA) zijn er inmiddels duizenden documenten vrijgegeven waarin te lezen staat dat de CIA en de NSA zich bezighouden met Ufo·s. Er staan richtlijnen in om er voor te zorgen dat ufo-meldingen uit de media worden gehouden, en wanneer dit niet lukt, hoe ze deze meldingen zo snel mogelijk belachelijk kunnen maken. Dit is niet nodig wanneer ufo·s niet bestaan; ik neem aan dat ze wel iets beters hebben te doen dan "hersenschimmen" te onderzoeken.

In een in 1984 vrijgegeven rapport van de CIA staat: "Het gerucht wil dat delen van een in Brazilië gevonden ufo verband hielden met supergeleiding en magnetohydrodynamiek.", dit bewijst dat geruchten over neergestorte en geborgen ufo·s een kern van waarheid moeten bevatten. Verder zijn er getuigenverklaringen van burgers, zakenmensen, piloten, politiemensen en politici (waaronder ex-president Carter) die beweren dat ze een ufo hebben gezien, die gum je niet uit door te bewijzen dat er niets is gebeurd bij Roswell. Mensen die denken dat dit wel zo is, begrijpen er niets van. Bewust of onbewust.

Waco Texas, Aids, Mars, Rabin, Drugshandel, Buitenaardsen, Graancirkels, Beatrix, Piramide, Nazi's, Scientology, Oklahoma, Roswell - naar boven
Deze teksten zijn eerder in deze- of gewijzigde vorm gepubliceerd in Het Parool)