SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Waarom Er Geen Wereld Kan Bestaan — (18-07-2015)

Dit is onbegrijpelijke materie, omdat het niet te begrijpen is met ons schijnbaar intellect en onze schijnbare hersenen in ons schijnbaar lichaam dat slechts ziet wat gevormd wordt door een gedachte die niet de onze is; maar laat ik eens een poging wagen om het voor mijzelf in tekst te vatten.

In les 10 van Een Cursus in Wonderen staat het volgende:
"Mijn gedachten betekenen niets. Dit idee geldt voor alle gedachten waarvan je je bewust bent [..]. De reden dat dit idee voor allemaal opgaat, is dat ze niet jouw werkelijke gedachten zijn. [..] De aanwezigheid van deze 'gedachten' betekent dat je niet denkt. Dit is een andere manier [om te zeggen] dat je denkgeest in werkelijkheid blanco is. Dit erkennen is het erkennen van het niets, wanneer je denkt dat je het ziet."
In les 15 van Een Cursus in Wonderen staat vervolgens:
"Juist doordat de gedachten die jij denkt te denken als beelden verschijnen, herken je ze niet als niets. Je denkt dat je ze denkt en dus denk je dat je ze ziet."
Dit betekent dat wat je ziet en dus ervaart als de 'tastbare werkelijkheid' niet is wat er is, maar slechts is wat jij denkt dat er is, waarna de schijnbaar 'tastbare wereld' letterlijk wordt gevormd — gedachten worden dingen — alleen zijn het niet jouw gedachten.

De bouwstenen van wat we 'de werkelijke en tastbare wereld' noemen, zijn (althans, volgens onze wetenschappers) 'moleculen'. Op wetenschappelijk niveau is er vastgesteld (nog niet bewezen, voor zo ver ik weet, maar dat is meer omdat men het niet begrijpt of niet wil weten) dat moleculen zich anders gedragen wanneer ze niet worden geobserveerd.

Met andere woorden: wanneer de wetenschapper de moleculen direct observeert volgen ze de natuurwetten en doen ze wat wij geloven dat ze doen, en wanneer er niet direct wordt geobserveerd (hoe men dat onderzoekt, dat weet ik niet, maar het is gedaan) dan doen de moleculen iets heel anders en gedragen ze zich 'abnormaal'.

Dat is wat er gebeurt in deze schijnwerkelijkheid. We zien wat we denken dat we zien (de moleculen gedragen zich 'normaal' omdat ze met een vooringenomen gedachte geobserveerd worden). Maar omdat de gedachte creëert wat we zien, zien we nooit wat werkelijk is (we zien niet hoe de moleculen zich 'abnormaal' gedragen omdat ze niet geobserveerd worden).

Er is, simpel gezegd, enkel de gedachte aan deze werkelijkheid die deze werkelijkheid zijn vorm geeft, en die gedachte is niet onze gedachte en die gedachte is bovendien niet waar. Het is een aanname, we denken dat de wereld en de werkelijkheid er 'zo en zo' moet uitzien, en dus ziet de wereld en de werkelijkheid er precies 'zo en zo' uit. Hieruit volgt automatisch dat de werkelijkheid die we zien en ervaren niet waar kan zijn.

De wetenschap maar weer eens. Alle levende materialen zijn volledig opgebouwd uit dode materialen, namelijk: diezelfde moleculen die zich dan weer zus en dan weer zo gedragen wanneer ze wel of niet geobserveerd worden.

Hoe kan het zo zijn dat als je maar genoeg dood materiaal bij elkaar propt er vanzelf levend materiaal uit ontstaat? Dat is letterlijk onmogelijk! Hieruit volgt dat, ook al zien we levend materiaal, ook al geloven we dat wijzelf leven, het absoluut onmogelijk is dat er levend materiaal bestaat en het absoluut onmogelijk is dat wij leven.

Bovendien zien we dat 'levend materiaal' alleen zoals we het zien wanneer we het observeren, want als we het niet observeren dan doen de dode moleculen waaruit het is opgebouwd iets compleet anders.

Hier bovenop komt nog dat een molecuul voor 99,9999999999% uit lege ruimte bestaat, uit 'niets' dus. Die 0,000000001% die de 100% compleet zou maken komt alleen maar voort uit onze angst voor het 'absolute niets' of uit het ongegronde geloof dat er niet 'niets' kan bestaan. In feite kunnen we stellen dat die dode onbetrouwbare moleculen niet werkelijk bestaan, maar schijnbaar wel een levende, solide, tastbare en voorspelbare wereld voortbrengen. Dat is absoluut en compleet onmogelijk.

Er is geen wereld omdat er geen wereld kan zijn. De wereld kan niet bestaan omdat er geen bouwstenen bestaan waaruit deze wereld zou kunnen zijn opgebouwd. Het idee dat er een wereld bestaat, is compleet waanzinnig, absoluut gestoord en ongekend mesjokke. En omdat er geen wereld kan bestaan, kunnen wij ook niet bestaan en kan er niets geobserveerd worden… en dan blijft alleen die gedachte over.