SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Wat Is 'Done' (Klaar)? — (23-08-2015)

In zijn boeken schrijft Jed McKenna over een soort van mystieke plaats of 'staat van zijn' dat hij "Done" noemt ("Klaar" in de Nederlandse vertalingen). Ik heb dat altijd een verwarrend deel van zijn verhaal gevonden, omdat het klinkt als een eindpunt… wat het klaarblijkelijk niet is. Hierdoor kunnen lezers het idee krijgen dat ze nog niet klaar zijn, terwijl ze dat wel zijn.

Ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat ik 'klaar' ben en merkte vervolgens dat er absoluut niets veranderde. Alles ging door zoals het altijd bezig was, mijn directe reacties daarop veranderden niet en het leven bleef het leven zoals het leven altijd was geweest. Er was overduidelijk nog steeds 'Verder!'.

Als ik in de omgeving was van mensen waarvan ik geloofde dat ze het zouden kunnen begrijpen en ik zei dat ik 'klaar' was, dan deden ze hun best om te bewijzen dat dit niet zo was, omdat alles overduidelijk doorging, dat ik klaarblijkelijk niet veranderd was en dat ik zichtbaar nog steeds bestond… et cetera. En daar hadden ze natuurlijk helemaal gelijk in… maar toch was ik 'klaar'; toch ben ik 'klaar'.

Wat is 'klaar'? Wat houdt dat in? Het zijn legitieme vragen die beantwoord moeten worden. Jed McKenna heeft op zijn  forum, bijna tussen neus en lippen door, een kleine verklaring gegeven. Hij schrijft:
"I used the word "done" but it was more for the general populace. Truth, who and what you are, is infinite, meaning "not finished". When one is "done" the experience of what you are takes on a revealing all of it's own, layer upon layer upon layer. Infinity never ends and neither do you."

Vertaling (van mij):

"Ik gebruikte het woord 'klaar'', maar het was meer voor de algemene bevolking. Waarheid, wie en wat je bent, is oneindig, wat ''niet beëindigt" betekent. Wanneer men 'klaar' is, krijgt de ervaring van wat je bent een geheel eigen onthullende eigenschap, laag na laag na laag. Oneindigheid eindigt nooit en jij ook niet."
Dit betekent in feite dat 'klaar' net zoiets is als 'Spirituele Verlichting'. Het is niet zo dat alles vanaf het moment dat je 'klaar' bent voorbij is, als in: "vanaf nu ben ik klaar en ben ik er letterlijk niet meer" of: "vanaf nu ben ik verlicht en besta ik letterlijk niet meer." Het houdt in dat je 'klaar' bent me wat je deed en wat je was, en nu: 'Verder!'.

Je kunt niet stoppen met Zijn juist omdat je oneindige Waarheid bent — hoe ga je dat stoppen? 'Klaar' is eerder een soort van 'lijn in het zand', het punt waarop je stopt met zien wat niet is en start met zien wat is. Je bent klaar met zoeken, klaar met vragen stellen (of op z'n minst met vragen stellen en dan op zoek gaan naar antwoorden buiten jezelf).

Je bent 'klaar' omdat 'HET' duidelijk is en vanaf dat moment begint het leven los van de illusie, wel in de illusie maar niet van de illusie. Helemaal los komen van de illusie neemt tijd en vaak word je de illusie weer ingetrokken, maar altijd is er de 'wetenschap' dat het illusie is en de soms onbewuste-, maar steeds vaker de bewuste ervaring dat het niet echt waar is en dat je het niet echt serieus neemt.

Er is na 'klaar' altijd de duidelijk aanwezige keuze om te zien wat is in plaats van wat niet is. 'Klaar' is niet dat het allemaal afgesloten en voorbij is, want oneindigheid, wat Waarheid is en wat jij en ik zijn en alles is, stopt nooit. 'Klaar' is niet het einde, het is het begin. Alles voor 'klaar' was bullshit, alles na 'klaar' is zichtbaar niet waar… maar niettemin nog steeds en tot in oneindigheid gaande. Of, zoals Jed McKenna al schreef in zijn boeken: "Nothing forever!"