SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Volledig Absoluut Verlicht — (07-05-2016)

Verlichting is een lastig begrip dat ik zelden gebruik omdat 99% van de 'spirituele mensen' er een verkeerd idee van hebben. Veel van hen veinzen verlichting en een paar van hen hebben een 'verlichtingservaring' gehad, slechts weinigen zijn werkelijk verlicht. Evenzogoed zijn deze mensen zo in de war dat ze daadwerkelijk geloven dat ik het over hen heb als ik spreek over totale of absolute verlichting. Vandaar dat ik het woord weinig gebruik.

Het veinzen van verlichting is zoiets als weten waar de klok hangt maar geen idee hebben waar de klepel zich bevindt. Je hebt geen fuck aan het veinzen van verlichting, omdat het niet waar is en daardoor een ego gedreven iets. In veel gevallen van de mensen die verlichting veinzen, zijn die mensen werkelijk gaan geloven dat ze verlicht zijn, ook al is het nog steeds niet waar. Ego is daar ontzettend blij mee, omdat zulke mensen nooit meer een poging zullen doen om werkelijk te ontwaken.

Het merendeel van de spirituele gemeenschap bestaat uit zoekers naar verlichting en veinzers van verlichting. Slechts een klein deel van hen heeft werkelijk een verlichtingservaring gehad. Daarna zijn ze dit gaan verwarren met werkelijke verlichting en zijn ze alsnog verlichting gaan veinzen of erin gaan geloven; wat beiden niet waar is. Een verlichtingservaring is een kijkje in de keuken van Eénheid, niets meer en niets minder. Je hebt dan een glimpje gezien van wat 'het' is, maar je bent niet verlicht.

Ik heb zelf een paar verlichtingservaringen gehad en ze zijn geweldig. Van sommige kun je maanden in euforie verblijven, maar dat is alleen omdat het zo overweldigend is dat je letterlijk niet weet wat je is overkomen. Ikzelf heb dit nooit verward met verlichting en dat is mijn redding geweest van het wegzinken in het zichzelf bestendigende ego gedreven spirituele wereldje.

Dus dan blijft de vraag over: wat is verlichting dan wel?

Verlichting, voor het woord gecorrumpeerd werd door ego, is het wegvallen van ego. Het ego is een woord dat verwijst naar 'het idee van afscheiding' waarin blijkbaar geloofd is. Vanuit die geloofs-situatie is ego gecreëerd om de (onmogelijke en dus niet bestaande) afscheiding te bewijzen en in stand te houden middels verdeel en heers. Ego zet alles en iedereen tegen elkaar op en moet dat door de (schijnbare) jaren heen met steeds extremere methodes doen. Er is nu niet meer geweld dan vroeger in de schijnbare wereld, het is alleen extremer en wordt directer gecommuniceerd middels de media en het internet (wat ego middelen zijn, zoals alles op aarde ego middelen zijn).

'Volledig absoluut verlicht' is het volledig wegvallen van dat ego. Dit betekent dat er geen dit en geen dat meer is, geen tweedeling en geen scheiding, geen ik en geen jij. Er is geen depressie en geen geen depressie. Er is geen geluk en geen geen geluk. Niet dit en niet dit, neti neti. Er is niets meer dat 'leuk' is omdat er niets is dat 'niet leuk' is. Zonder tegenstelling valt letterlijk alles weg.

Depressie, geluk, leuk, fijn, maar ook vervelend, ongelukkig, klote of kut, zijn lege woorden. Na totale verlichting hebben die woorden geen betekenis meer en zijn niet iets wat je kunt 'zijn'. Iedereen die beweert alleen maar gelukkig te zijn na verlichting en alleen maar 'goed' te willen doen en te willen samenleven met de mensen om hem/haar heen en voor alles en iedereen het beste voor te hebben, dankzij die verlichting, is niet verlicht! Absoluut en totaal NIET verlicht.

In het slechtste geval veinst die persoon verlichting, in het minst slechte geval gelooft deze persoon werkelijk dat hij/zij verlicht is; in beide gevallen is het niet waar! Iemand die volledig verlicht is, zo is de ervaring 'hier', geeft niets om anderen of om geluk of om 'goed doen', omdat hij/zij op cellulair niveau 'weet' dat er geen scheiding is — er zijn geen anderen, er is geen wereld en —het meest belangrijke— er is geen ego meer die iets wil veranderen of doen. Er is geen wereld te verbeteren als er geen wereld is! Er zijn geen mensen te redden als er geen mensen zijn!

Wat niet wegneemt dat er verlichte mensen zijn die willen samenleven met de schijnbare anderen en alleen maar schijnbaar 'goed' doen, maar zij zullen nooit beweren dat zij dat doen omdat ze verlicht zouden zijn.

Verlichting is niet totale gelukzaligheid, verlichting is de totale dood van het 'zelf', de dood van het ego en de persoon die je dacht te zijn. Vandaar ook de opmerking dat niemand verlicht kan worden of zijn, omdat de persoon —het 'ik'— dood is en, zoals een dood persoon betaamt, niets meer kan worden of zijn en nergens meer om geeft. Er is gezien dat er geen ego, geen wereld en geen lichaam is —kortom: geen ik— dus wat is er dan nog over dat blij kan zijn, gelukkig kan zijn, depressief kan zijn, 'anderen' kan helpen of überhaupt ene fuck kan geven om wat overduidelijk een illusie en droomstaat is?

Totale verlichting is de absolute dood van het 'zelf'. Er is dan letterlijk niets meer over van dat wat nooit is geweest. Einde verhaal! Full fucking stop!