SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Geen Communicatie — (26-10-2016)

Er zijn twee werkelijkheden. Eén van die twee is waar en de ander niet. De enige ware werkelijkheid kunnen we niet ervaren omdat het is wat wij zijn en wat alles is (het is één ‘iets’ en voor ervaren heb je twee nodig waarbij het ene het andere ervaart en/of visa versa), en de onware werkelijkheid ervaren we elke dag als de realiteit waarmee we (schijnbaar) te maken hebben.

Alles wat ik zeg en doe is niet waar omdat het gezegd en gedaan wordt door een entiteit binnen een werkelijkheid die niet waar is. Ik, die iets zegt en doet binnen die werkelijkheid die niet waar is, is niet de ‘ik’ die de enige werkelijkheid is die wel waar is maar niet ervaren kan worden. Sterker nog, die ‘ik/ware werkelijkheid’ die niet ervaren kan worden heeft niets te maken met de ‘ik’ die ik hier op aarde schijn te zijn.

En dit, zo hallucineer ik, geldt voor iedereen die denkt en gelooft te bestaan als een entiteit in deze werkelijkheid die niet waar is.

Dit levert voor mij het probleem op dat ik, ten opzichte van dat wat waar is, niet in staat ben te communiceren wat ik werkelijk wil communiceren — namelijk: dat wat waar is — omdat:
  1. Alles wat uit mijn mond komt niet is wat het werkelijk doelt te verwoorden.
  2. Iedereen aan wie ik het zou willen communiceren, net als ik, niet waar is in een onware werkelijkheid.
  3. Mocht het verwoorden van ‘waarheid’ wel mogelijk zijn (wat niet zo is), dat wat gecommuniceerd wordt niet kan worden ervaren omdat er niet een adequaat beeld voor handen is dat het gecommuniceerde kan illustreren; waardoor een ander, die niet werkelijk bestaat, zich letterlijk geen beeld kan vormen van het gecommuniceerde.
De conclusie is dat communicatie niet mogelijk is. En ook dit, zo hallucineer ik opnieuw, geldt voor iedereen, ook als het niet over ‘waarheid’ gaat.

Los hiervan is het volslagen stupide om alles wat hier in de niet-bestaande werkelijkheid (het leven op aarde) gebeurt en gedaan wordt te relateren aan de bestaande werkelijkheid (ook wel ‘dat wat is’ genoemd). Ze hebben niets met elkaar te maken en hebben geen wederzijdse invloed op elkaar. De twee werkelijkheden staan compleet en volslagen los van elkaar, omdat de één wel en de ander niet waar is — met andere woorden: omdat de één wel en de ander niet bestaat.

Dus, ter afsluiting, is het niet alleen onmogelijk om te communiceren, het is ook nog eens zo dat alles wat we zeggen en doen onwaar is, omdat er niet iets ‘waars’ kan bestaan in een onware werkelijkheid, omdat een onware werkelijkheid op zichzelf al niet kan bestaan.

Opnieuw hallucineer ik dat dit voor iedereen geldt.