SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Gedachtegangetje — (14-11-2016)

Wanneer een menselijk lichaam geboren wordt in deze Droomstaat-wereld, worden er in eerste instantie labels opgeplakt. Mens, man of vrouw, zoon of dochter, broer of zus en een naam. Dat zijn de uitgangspunten die voor waar worden aangenomen en waaraan niet wordt getwijfeld.

De jaren daarna worden door dit lichaam gebruikt om een eigen identiteit te creëren door nog meer labels te verzinnen; hiermee verzint het lichaam wat en wie het is. Op een gegeven moment heeft het lichaam een ‘imago’ gecreëerd dat uitdraagt wat en wie het is — of liever gezegd: wat en wie het gelooft te zijn — en in dat ‘imago’ wordt blind geloofd. DAT is wat het is en DIT is wie het is en ZO is de waarheid.

Het punt is dat iedereen om dat lichaam heen ditzelfde heeft gedaan, en niet alleen voor zichzelf. Alle lichamen op aarde hebben ook labels verzameld en verzonnen voor alle lichamen om hen heen, en die labels verschillen van de labels die elk lichaam voor zichzelf heeft verzameld en verzonnen. Wat jij denkt te zijn is niet wat een ander denkt dat jij bent, en wat jij denkt dat een ander is, is niet wat die ander denkt zelf te zijn.

Het ‘imago’ dat een lichaam voor zichzelf heeft verzonnen verschilt van het ‘imago’ dat een ander lichaam voor dat ene lichaam heeft verzonnen. Soms kloppen deze ‘imago’s’ wel enigszins en dan gaat het contact redelijk goed, maar veelal verschillen de ‘imago’s’ flink van elkaar en dan ontstaat er strijd. We noemen dit in het dagelijkse leven ‘discussie’ of ‘ruzie’ en op het wereldtoneel ‘oorlog,’ maar het is in alle gevallen gewoon een strijd tussen conflicterende ‘imago’s.’

Kort verklaard in het Jip-en-Jannekens: Ik denk dat ik ben zoals ik ben en hoe jij mij benadert is niet in lijn met wat ik denk te zijn. Dat dit komt omdat jij een ander idee hebt over mij, en denkt dat ik anders ben dan ik denk te zijn, komt niet in me op omdat ik denk dat wat ik denk te zijn is zoals ik ben en dat iedereen ziet dat ik zo ben. Dat dit niet waar is, en dat wat ik denk te zijn niet waar is, komt niet in me op, dus ik moet jou verbeteren omdat je er naast zit (wat niet zo is).

De enige manier waarop dit opgelost zou kunnen worden, is wanneer door iedereen gezien wordt dat de ‘imago’s’ illusie zijn; noodzakelijke onzin om te kunnen functioneren in de Droomstaat-wereld. Kortom: niet waar! De kans dat dit ooit zal gebeuren is miniem.

In plaats van te hopen op de dag- en te werken aan het moment dat alle mensen gelukkig zullen samenleven en alle oorlog zal zijn verbannen, stel ik voor dat je deze energie gebruikt om te onderzoeken wat voor ‘imago’ jij voor jezelf hebt verzonnen en samengesteld en hoe je al die onware labels, al die onzin, al die bullshit, het beste kunt verwijderen.

’t Is maar een idee.