SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Gemanipuleerde Perceptie En De Matrix — (20-11-2016)

Soms wordt me wel gevraagd: ‘Oké, dan ben je ontwaakt, dan weet je dat WAARHEID bestaat en dat alles hier onwaar is en dus niet bestaat en illusie is… Maar wat heb je daar aan?’ Ik wil dat proberen uit te leggen. Het wordt een lang verhaal, maar het is wel een belangrijk verhaal. Ik denk dat het de moeite waard is om te lezen als je gelooft dat je in een wereld leeft vol oorlog, honger en milieuvervuiling en waarin mensen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen.

Sommige mensen willen de problemen niet laten verdwijnen omdat het hen geld en macht oplevert en een paar zien de problemen niet eens of willen die niet zien omdat ze er niet vrolijk van worden en maar één keer leven. Voor hen is dit verhaal niet bedoeld. Het verhaal is voor die mensen die zich bewust zijn van de problemen op aarde en daaronder gebukt gaan of daarmee bezig zijn (in de vorm van onderzoek of activisme). Voor die mensen zal ‘ontwaken’ de enige mogelijkheid zijn om de problemen die ze zien en ervaren, de verschrikkingen van het bestaan, te doen verdwijnen.

Ik zeg met opzet ‘te doen verdwijnen’ en niet ‘op te lossen’ of ‘te veranderen,’ omdat er niet werkelijk problemen zijn, slecht de perceptie van problemen, en het is de perceptie die verandert wanneer je ontwaakt. Nu schreeuwt je geest, je denken, waarschijnlijk: ‘Kijk naar de wereld, pik! Er is allemaal oorlog, hongersnood, milieuvervuiling, en dat los jij dan op door je perceptie te veranderen? Met andere woorden: je doet gewoon net alsof het niet zo is!’

Nee! Het punt is juist dat vrijwel iedereen net doet alsof het WEL zo is. Iedereen doet alsof de wereld zoals zij die ervaren ook werkelijk zo is, maar als je ontwaakt, dan zie je dat het NIET zo is. Je perceptie verandert van verkeerd zien’ naar correct zien,’ van wat NIET is’ naar wat IS.’

Ontwaken, het woord zegt het al, houdt in dat je eindelijk je ogen opent en de werkelijkheid ziet zoals die werkelijk is, in plaats van de werkelijkheid zoals het ‘dualistische systeem’ of het ‘programma van de matrix’ je heeft ingeprent toen je als kleine baby langzaam in slaap werd gewiegd.

Wanneer je wordt geboren ben je wat je bent, je bent dat wat is, precies wat je hoort te zijn. Als je daarna met rust zou zijn gelaten, zou je de wereld en de werkelijkheid zien zoals die werkelijk is, maar direct na je geboorte wordt je vertelt wat het systeem, het programma, de maatschappij, de matrix, wil dat jij bent en hoe het systeem, het programma, de maatschappij, de matrix, wil dat jij de werkelijkheid ziet.

Dit is niet een ‘samenzwering,’ het wordt niet door iemand of een duistere organisatie gedaan, dit is simpelweg hoe het werkt. Je ouders beginnen er mee door je te labelen met een naam, een geboortedatum, een geboorteplaats, een familie, een ras, et cetera. Niet vanuit boosaardigheid, maar omdat ze niet beter weten. Ook zij hebben het systeem doorlopen en hebben het programma gedownload en ook zij zien de werkelijkheid zoals het systeem, het programma, wil dat zij het zien.

Tegen de tijd dat je naar school gaat ben je er van overtuigd dat jij je naam, je leeftijd, je ras, je nationaliteit, je familienaam, et cetera, bent, en op school wordt je dan vertelt wat de maatschappij is en wat de bedoeling is dat jij in die maatschappij gaat doen. Ook dat geloof je, want je weet niet beter dan dat de ouderen zoals je ouders, in dit geval de leraren, het beter weten dan jij; want jij bent nog jong en je moet nog van alles leren.

Maar ook die leraren weten niet wat de werkelijkheid werkelijk is, omdat ook zij het systeem en het programma hebben doorlopen en, net als je ouders, in diepe slaap verkeren. Zij zitten net als iedereen vast in de matrix en leren je niet wat de maatschappij is en hoe ‘de mens’ daarin moet leven, ze leren je hun perceptie van de maatschappij en hun perceptie van hoe ‘de mens’ daarin behoort te leven. Die perceptie, hun perceptie, is hen ook aangeleerd door het systeem, door het programma van de matrix.

Nu zijn er natuurlijk mensen die ontwaakt zijn en toevallig leraar of ouder zijn, en het valt me op dat ook zij in de meeste gevallen gewoon het dictaat van de matrix meegeven aan hun kinderen en hun leerlingen, omdat ze misschien bang zijn dat die kinderen dan niet kunnen functioneren in die matrix zonder geïndoctrineerd te zijn door het programma van de matrix. Misschien is dat zo, dat weet ik niet, maar hierdoor is het wel een waterdicht systeem om er voor te zorgen dat werkelijk iedereen ingelogd wordt en blijft in de matrix.

Het punt met perceptie is dat als je gelooft dat jouw perceptie, dus hoe jij de werkelijkheid ziet en ervaart, werkelijk is zoals het werkelijk is, dan zul je nooit twijfelen aan het schijnbare feit dat de werkelijkheid is zoals jij die ervaart. En waarom zou jij jouw perceptie niet geloven? Ze hebben je nooit de kans gegeven om het voor je zelf uit te vinden. Iedereen zegt vanaf de dag dat je geboren bent dat het zo is, dus dan zal het wel zo zijn. Er is niemand die tegen je zegt “ik denk dat het zo is, maar misschien moet je het zelf nog eens gaan bekijken?” omdat er niemand is die twijfelt aan de waarheid van de matrix en daardoor aan de correctheid van zijn perceptie en daarmee aan de werkelijkheid van de heersende realiteit.

Tegen de tijd dat je door je opleiding bent gelopen of gestruikeld en klaar bent voor de maatschappij, twijfel je er voor geen seconde aan dat de wereld die je ziet echt een fysieke solide werkelijkheid is. En je twijfelt er geen seconde aan dat de problemen die zich in die wereld voordoen, de oorlogen, de hongersnood, de milieuvervuiling, ons werkelijk bedreigen en moeten worden opgelost in die wereld met de middelen die we in die wereld voor handen hebben.

Maar die wereld, die solide wereld, is slechts jouw door het programma van de matrix gecreëerde perceptie van die wereld. Je zit muurvast in de matrix en alles wat je ziet en ervaart is alleen maar zo, omdat je de perceptie die het programma van de matrix je heeft aangeleerd gelooft en als absolute waarheid hebt aangenomen. Maar die perceptie is vals, het is gemanipuleerd door het programma van de matrix. Wat je ziet en ervaart is niet wat het is, het is wat jouw gemanipuleerde en geïndoctrineerde perceptie aangeeft dat het is.

Het is zoals Morpheus ook beweert in de film “The Matrix”, je hebt je ogen nog nooit gebruikt omdat je vanaf dag één in een diepe diepe slaap bent gewiegd. En nogmaals: dit is niet een ‘samenzwering,’ het wordt niet door iemand of een duistere organisatie gedaan, het is simpelweg hoe het dualistische systeem werkt en hoe ‘Ego’ zichzelf in stand houdt.

Ontwaken, zoals ik al eerder stelde, houdt in dat je eindelijk je ogen opent en de werkelijkheid ziet zoals die werkelijk is. Je perceptie verandert van verkeerd zien’ naar correct zien,’ van wat NIET is’ naar wat IS.’ Ontwaken is het verwijderen van het programma dat de matrix via je opvoeding, je opleiding, je directe omgeving, de maatschappij, heeft gedownload in wat jij werkelijk bent.

Je kunt het programma van de matrix een virus noemen waarvoor ontwaken het medicijn is. Zolang je vast zit in de matrix kun je de problemen in de wereld, gecreëerd door die matrix middels het manipuleren van je perceptie, niet oplossen. Je moet eerst loskomen van die matrix, je moet uit de matrix stappen, en de enige manier om dat te doen is ontwaken. Daarom is het nodig om wakker te worden als je de wereld waarin je leeft niet als absoluut perfect ervaart.

Hoe word je wakker? Door alle labels die aan je hangen (naam, ras, geslacht, status, et cetera) te verwijderen en daadwerkelijk met een schone lei serieus te onderzoeken wie en wat jij werkelijk bent. Niet wat de matrix beweert of wilt dat je bent, maar wat jij werkelijk bent, en wanneer je weet wat jij bent, of herinnert wat je altijd bent geweest, zul je zien wat deze wereld werkelijk is, omdat jij je perceptie hebt bijgesteld.

Hoe onderzoek je dat? Pak, nadat je alle labels hebt verwijderd, een blanco pagina in een notebook, of gewoon een blanco A4-tje, en schrijf op wat je bent, los van de door de matrix gedicteerde gegevens. Als je niet je naam, ras, geslacht, status, opleiding, et cetera, bent… wat ben je dan?

(voor meer informatie over hoe wakker te worden: www.autolyse.nl)