SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Ik Ben Droom — (05-04-2017)

Na een onrustige nacht na een onrustige (beetje depressieve) paar dagen, werd ik vanochtend wakker met iets wat ik al ‘wist’ maar nog niet zo letterlijk had ervaren. Als deze schijnbare realiteit vergelijkbaar is met een droom, dan is het leven (het ZIJN) ‘dromen’ (een activiteit) en is alles in dat leven ‘droom’, inclusief mijzelf: IK ben DROOM.

De nacht was een aaneenschakeling van halfslaap en half wakker zijn met flarden dromen over iets dat nog niet gebeurd is maar in de planning staat (een barbecue, in de droom/halfslaap een picknick) waarin ik gesprekken voerde met de mensen die dan (wanneer die barbecue doorgaat) aanwezig zullen zijn. In principe was IK in gesprek met (mij)ZELF over de schijnbare realiteit en wat dat betekent voor die IK. De uitkomst was, ook voor mij, bijzonder.

Als ik ’s nachts slaap en droom, dan is er alleen de droom. De hoofdpersoon, degene waarmee ik mij identificeer in de droom en die lijkt op mijn ‘dagelijkse ik’ is niet wie ik werkelijk ben, maar een droomfiguur. Ikzelf slaap en ben geen onderdeel van de droom, ik ben ‘dat’ waarin de droom plaatsvindt. Ik stuur de droom niet op een actieve manier, de droom gebeurt in mij en vindt schijnbaar spontaan plaats, dus ik kan niet zeggen dat ik de droom zelf droom. Er is alleen de droom en er vindt dromen plaats, er is geen ‘ik’ die dat doet; er is geen dromer.

Nu kun je stellen dat het mogelijk is om lucide te dromen, waarbij jij je bewust bent dat je droomt en jij de droom bewust kunt sturen. Het enige probleem bij zo’n stelling is dat ook het lucide dromen in de droom plaatsvindt en ook gedroomd wordt. Er wordt gedroomd dat de hoofdpersoon in de droom zich bewust is van het dromen en vervolgens droomt dat hij de droom bewust stuurt. Lucide dromen is nog steeds dromen en er is nog steeds geen werkelijke dromer die actief en bewust droomt.

Zo is dit ‘dagelijkse leven’, volgens mijn persoonlijke en directe ervaring, vergelijkbaar met een droom. Het is in feite dromen zonder dat er sprake kan zijn van een dromer, omdat de droom, net als tijdens het nachtelijke dromen, slechts plaatsvindt in ‘iets’, maar waarbij dat ‘iets’ geen actieve rol heeft. Dit ‘iets’ is vanuit het dromen gezien een aanname. Wij, in de droom als onderdeel van de droom, zijn ons niet bewust van dat ‘iets’ tenzij we lucide dromen en ons bewust zijn van het dromen; maar dan nog is dat ‘iets’ een aanname, aangezien het lucide dromen, het wakker zijn terwijl we dromen, nog steeds onderdeel van de droom is en nog steeds dromen is.

Het enige wat ik, als lichaam-geest-identificatie in de droomstaat met zekerheid kan vaststellen is dat ik BEN, ik BESTA. Wanneer ik in de droom ontwaak en ‘lucide’ de droom ervaar als dromen (wat ‘mijn’ ervaring is) dat kan ik niet meer met zekerheid vaststellen dat ik BEN, dat ik BESTA, omdat ik eveneens onderdeel van het dromen ben en vanzelf de droom ben. IK ben DROOM.

Vanuit ‘ik als droom’, als onderdeel van het dromen, kan ik geloven dat er een dromer is die wel echt bestaat, maar dat is een aanname en niet per se waar. Het is enige wat ‘ik’ als onderdeel van het dromen kan aannemen is dat het dromen plaatsvindt in ‘iets’ dat schijnbaar bestaat. Zeker weten doe ik dat niet.

Aangezien alles wat ‘ik als droom’ meemaak het dromen is, is alles het dromen, is alles droom en ben ik droom. Dit houdt automatisch in dat, wanneer er werkelijk ontwaken uit de droom plaatsvindt, de hoofdpersoon die bestond tijdens het dromen, net zoals na het ontwaken uit de nachtelijke droom, niet meer bestaat, en er alleen nog dat ‘iets’ is waarin het dromen schijnbaar plaatsvond. Dit ‘iets’ is niet de dromer tijdens het dromen en is vanzelfsprekend niet een dromer wanneer er ontwaking heeft plaatsgevonden… er was alleen dromen en er was niemand die het deed.

Enfin, ik werd wakker na een onrustige nacht, verrassend goed uitgerust en best wel blij, met het inzicht en de directe ervaring dat dit leven dromen is en dat ik droom ben. De rest, zoals waar het dromen in plaatsvindt, is speculatie en niet echt van belang. Dit is dromen en ik ben droom… en na het ontwaken — wat niets met mij te maken heeft, want ‘ik’ word niet wakker, niemand wordt ooit wakker, er is ontwaken — is er niets gebeurd, want het was een droom.