SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 AUTOLYSE
Ik-Frits — (20-09-2017)

‘Ik ben’ of ‘ik besta’ is een gedachte die voorafgaat aan de identificatie met het ego-lichaam-denken systeem. Daarna ontstaat ‘ik ben een jongetje en ze noemen me Frits’ en daarna ‘dat zijn mijn ouders, mijn zussen, mijn opa’s en oma’s, mijn ooms en tantes, mijn neven en nichten. mijn bed, mijn dit en dat, mijn zus en zo en mijn wereld.’

‘Ik ben’ of ‘ik besta’ is een gedachte, het is niet een fysieke werkelijkheid. Het wordt pas een schijnbare fysieke werkelijkheid wanneer er vanuit die gedachte ‘ik ben/ik besta’ een identificatie ontstaat met het lichaam waaruit ‘Ik-Frits’ gevormd wordt.

Als ik dan kijk naar wat er al eeuwen gezegd wordt, namelijk dat God (een God) ons heeft gemaakt naar zijn evenbeeld, en God is ‘Dat wat dit verhaal over leven op aarde droomt of verzint’, dan is ‘Ik-Frits’ de verbeelding van wat ‘Dat wat dit (het verhaal over leven op aarde) droomt of verzint’ gelooft of wenst dat het is.

‘Ik-Frits’ is niet meer dan de verbeelding van ‘Dat wat dit droomt of verzint’. ‘Ik-Frits’ is een gedroomd personage, een actie-pop, een schijnbaar punt van perspectief of een verzonnen/gecreëerde protagonist/hoofdpersoon van waaruit het schijnbare verhaal wordt waargenomen en ervaren.

‘Ik-Frits’ is net zo min waar of werkelijkheid dan de andere gedroomde personages (de antagonisten) en het verhaal waarin ‘Ik-Frits’ zich beweegt. Niettemin is alles wat ‘Ik-Frits’ meemaakt en ervaart in de Droomstaat schijnbaar waar voor die ‘Ik-Frits’ in die Droomstaat. Het is niet waar, maar het lijkt waar.

Een belangrijk en doorslaggevend punt hierin is dat alleen dát wat die ‘Ik-Frits’ direct meemaakt en ervaart waar is voor ‘Ik-Frits’ en niet dat wat wellicht waar lijkt te zijn omdat iets of iemand anders hem dit vertelt terwijl ‘Ik-Frits’ dit niet zelf heeft meegemaakt of ervaren.
Voorbeeld:
Schijnbaar is er een personage dat Trump heet in een schijnbaar land dat Amerika heet, maar ‘Ik-Frits’ weet dit alleen van horen zeggen en ‘Ik-Frits’ kan niet weten of er werkelijk een personage Trump of een land Amerika bestaat.
Schijnbaar neemt ‘Ik-Frits’ alles voor waar aan zolang ‘Ik-Frits’ gelooft dat hijzelf waar is en zodra die ‘Ik-Frits’ identificatie wegvalt, kan niets meer voor waar worden aangenomen.

Anders gezegd: binnen het gedroomde of verzonnen verhaal kan alleen dat wat direct wordt ervaren door ‘Ik-Frits’ als schijnbare waarheid worden aangenomen ter ondersteuning van het schijnbare verhaal. Dit betekent ook dat alles wat zich een korte periode in de direct waarneembare omgeving van ‘Ik-Frits’ bevindt, zoals een ander personage, ophoudt met schijnbaar te bestaan wanneer dit personage uit de direct waarneembare omgeving verdwijnt.
Vraag:
Als er een boom omvalt in het bos en ‘Ik-Frits’ is er niet bij, maakt het omvallen van de boom dan geluid?

Antwoord:
Nee! Want omdat ‘Ik-Frits’ er niet bij is, is er geen boom en geen bos, kan die niet bestaande boom niet omvallen en vanzelfsprekend geen geluid veroorzaken.
Dit levert een interessant dilemma op. Aangezien die ‘Ik-Frits’ slechts een gedroomd of verzonnen personage is, is alles om ‘Ik-Frits’ heen ook verzonnen. Niet alleen het verhaal is verzonnen, ook alle personages die ‘Ik-Frits’ schijnbaar tegenkomt en waarmee ‘Ik-Frits’ schijnbaar interactie heeft, zijn verzonnen.

Als we het vergelijken met nachtelijke dromen van ‘Ik-Frits’, dan is het niet zo dat andere personages in die droom zelf ook dromen en ‘Ik-Frits’ in hun droom een personage is. Er is bij nachtelijke dromen geen sprake van een multi-dromen-complex waarbij de droom van ‘Ik-Frits’ kruist met de droom van een ander personage, waardoor er tijdelijk twee mensen dezelfde droom hebben tot ze weer afscheid van elkaar nemen.

In de nachtelijke dromen is het ‘Ik-personage’ dat gedroomd wordt door ‘Ik-Frits’ het enige actieve personage, het enige personage dat schijnbaar werkelijk bestaat en schijnbaar werkelijk iets doet in die nachtelijke droom. Er is geen reden om aan te nemen dat dit anders is in de droom of het verzonnen verhaal van ‘Dat wat dit droomt of verzint’.

De conclusie is vervolgens dat alleen ‘Ik-Frits’ een actief personage is in de droom of het verhaal van ‘Dat wat dit droomt of verzint’. Dit betekent dat de andere verzonnen personages waarmee ‘Ik-Frits’ direct in schijnbaar contact komt, zelf niet werkelijk bestaan. Zij hebben niet een schijnbaar leven waarin ‘Ik-Frits’ voorkomt als een schijnbaar ander personage.

‘Ik-Frits’ is letterlijk de enige in de droom/het verhaal. Er is geen twee! Dit betekent dat wanneer dit ‘Ik-Frits’ personage komt te overlijden alles ophoudt. Zonder ‘Ik-Frits’ (de verzonnen protagonist) is er geen droom, houdt het verhaal op en verdwijnt het schijnbare leven op een schijnbare aarde in een schijnbaar universum.

Wanneer dit tijdens het schijnbare leven van ‘Ik-Frits’ volledig wordt doorzien, dan kan er niets anders dan berusting in het verhaal overblijven. ‘Ik-Frits’ is een verzonnen personage in één droom of één verhaal van ‘Dat wat dit droomt of verzint’; niet een multi-dromen-comlex waarbij dromen van verschillende personages elkaar kruisen. Ook heeft ‘Ik-Frits’, net zoals het ‘Ik-personage’ in de nachtelijke dromen van ‘Ik-Frits’, geen werkelijke zeggenschap over hoe het verhaal verloopt.

Bovendien heeft alles wat voor de schijnbare geboorte van ‘Ik-Frits’ schijnbaar heeft plaatsgevonden nooit plaatsgevonden, dat zijn slechts verhalen ter versterking van het verhaal van de droom, verhalen die ‘Ik-Frits’ van anderen heeft gehoord en niet zelf actief heeft meegemaakt of ervaren. In feite was er niets voor ‘Ik-Frits’ geboren werd, net zoals er niets meer zal zijn wanneer ‘Ik-Frits’ sterft… in feite is ‘Ik-Frits’ zelf fictie omdat het verhaal of de droom zelf fictie is.

Hoe het bovenstaande voor schijnbaar andere personages werkt, weet ik niet, want voor zover het ‘Ik-Frits’ aangaat, bestaan die niet. Zij zijn slechts onderdeel van het gedroomde verhaal en verdwijnen wanneer ‘Ik-Frits’ verdwijnt, aangezien ‘Ik-Frits’ de protagonist van het verhaal is… einde ‘Ik-Frits’ is einde verhaal.

Gestoord hè?