SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?
 AUTOLYSE
Discussie, Meningsverschil En Oorlog — (22-11-2017)

Ik heb al vaker gezegd dat er, volgens mijn bescheiden mening, twee realiteiten zijn. De realiteit die we hier als entiteit op aarde ervaren en de realiteit waarin deze schijnbare realiteit van ons leven op aarde schijnbaar plaatsvindt. De eerste realiteit is de enige die we kunnen ervaren, maar niet waar, en de tweede realiteit is wel waar, maar die kunnen we en zullen we nooit ervaren.

Gezien dit gegeven, is het misschien een idee om eerst even te kijken wat realiteit nou eigenlijk is. Van Dale, het woordenboek, zegt dat realiteit ‘werkelijkheid’ is en ‘werkelijkheid’ is ‘dat wat werkelijk is’. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik het hiermee niet eens ben. Realiteit is in mijn optiek simpelweg dat wat door een schijnbaar losstaand personage ervaren wordt als waar.

Extreem gezegd houdt dit in dat, als iemand ervan overtuigd is dat hij elke week op maandag om twaalf uur een goed gesprek heeft met de Opperkabouter van Kabouterland, dan is dat voor die persoon realiteit. Ikzelf geloof niet in kabouters, dus voor mij is het geen realiteit. Realiteit is strikt persoonsgebonden en niet per se waar — eerder, per se niet waar.

Iedereen heeft een eigen realiteit die altijd op specifieke punten afwijkt van de realiteit van anderen. Er bestaat op deze aarde in dit universum niet zoiets als de voor alles en iedereen geldende realiteit, net zoals er op deze aarde in dit universum niet zoiets als de voor alles en iedereen geldende waarheid bestaat. En realiteit heeft niets te maken met waarheid, aangezien waarheid waar moet zijn voor alles en iedereen en ieders persoonlijke realiteit voldoet niet aan dat kwalificatie.

Dat wat jij hier als entiteit op aarde als realiteit ervaart is niet waar in absolute zin, het is slechts waar voor jou. Dit betekent dat, in absolute zin, in absolute waarheid, jouw realiteit niet waar is en dat geldt voor iedere entiteit op aarde; niemand uitgezonderd. Elke discussie, elk meningsverschil en elke oorlog die gevoerd wordt, gaat niet over wie de waarheid verkondigt en niet over wie gelijk heeft, maar over wie het sterkst is en de ander zijn/haar (in absolute zin onware) realiteit met verbaal of fysiek geweld kan opdringen.

Niemand weet wat waar is en niemand heeft ooit gelijk. Elk gevecht, verbaal of fysiek, gaat over wiens onwaarheid volgens mijn/jouw/zijn/haar onware realiteit ten onrechte als minder onwaar wordt gezien dan de onwaarheid van de onware realiteit van een ander. Is het werkelijk noodzakelijk om uit te leggen hoe gestoord dit is? En toch gelooft vrijwel iedereen, zeker mensen met macht en/of aanzien, altijd dat hij/zij gelijk heeft en dat de ander er naast zit, met alle gevolgen van dien.

PS: Dit is overigens ook de reden waarom het in deze schijnbare realiteit nooit beter zal worden en we nooit in vrede op aarde zullen kunnen of gaan leven, ongeacht hoe hard we geloven in de elk jaar terugkerende kerstboodschap. Halle-fucking-luja.