SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Over Vooruit Denken — 260218

De mens is het enige wezen op aarde dat vooruit kan denken, een toekomst kan verzinnen en gelooft dat zo’n toekomst werkelijk iets is. De meeste levenden wezens op aarde zijn zich niet eens werkelijk bewust van het feit dat ze bestaan, een groot deel is zich wellicht bewust van het hier en nu, het “shit-ik-ben” syndroom, en een iets minder groot deel is zich bewust van wat is geweest.

Olifanten, bijvoorbeeld, schijnen een geweldig geheugen te hebben, maar geen enkele notie van wat er de volgende seconde zou kunnen gebeuren. Er is geen enkel levend wezen dat schijnbaar kan verzinnen wat er straks zou kunnen gebeuren, behalve de mens. Hij is zich bewust van het bestaan van een volgende seconde en kan anticiperen op wat er zou kunnen gebeuren; hij is in staat om plannen te maken voor een (niet bestaande) toekomst en daar nu zijn handelen op af te stellen; bovendien is hij zich bewust van dat wat de enige drijfveer is om voortdurend bezig te zijn: zijn dood.

Vrijwel alle levensvormen op aarde, exclusief de mens, doen ‘op dit moment’ wat ze ‘op dit moment’ blijkbaar doen, puur en alleen omdat dit is wat er gedaan wordt. Geen enkel dier denkt tijdens seks na over het feit dat hij zich moet voortplanten om zijn soort in stand te houden of omdat hij zo graag een kind wil, geen enkel wezen ligt ooit wakker over het feit dat ergens in de toekomst zijn soort zal uitsterven. Alleen de mens doet dat. Alleen de mens is zich bewust van de toekomst en maakt zich druk over wat er morgen zou kunnen gebeuren (het broeikaseffect, het einde van de wereld, oorlog, honger, armoede; er is verder geen enkel wezen op aarde dat daarvan wakker ligt). Natuurlijk maakt de mens zich dan ook druk over wat hij gisteren heeft gedaan, als dit iets is wat zijn toekomstbeeld in gevaar zou kunnen brengen.

De mens is compleet neurotisch ten opzichte van de toekomst en zijn dood en de enige manier om te kunnen functioneren is door zichzelf wijs te maken dat wat hij nu doet goed is voor zijn toekomst — dus hij moet plannen maken, doelen stellen en zorgen dat er niets gebeurt dat zijn plannen en doelen negatief beïnvloedt, en als dat wel zo is, dan moet hij zijn plannen en doelen bijstellen — en daarnaast moet hij het idee van “de dood” uit zijn gedachten bannen. Dit laatste doet hij door voortdurend bezig te zijn met het plannen en uitwerken van zijn doelen en als zijn doelen even geen inzet vereisen houdt hij zichzelf bezig met hobby’s, spelletjes, televisie, het oplossen van de problemen op aarde en wat hij maar kan bedenken. Alles beter dan niets doen en de kans lopen dat de wrange werkelijkheid van zijn dood en de absolute zinloosheid van zijn bestaan zal doordringen tot zijn bewuste denken.

Ter vergelijking, de “koning van de jungle” (ook al leeft hij op de Savanne), de Leeuw, slaapt 15 tot 20 uur per dag en komt alleen in actie wanneer dat daadwerkelijk nu blijkbaar nodig is. Ik heb niet het idee dat hij zich ergens druk over maakt, niet over zijn toekomst, niet over de toekomst van zijn soort, niet over de toekomst van de aarde en zeker niet over zijn eigen dood.