SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Willen Begrijpen — (131018)

Waar we als mens — wat ik soms de lichaam-geest-constructie noem — tegenop lopen, wanneer we gaan kijken naar de Droomstaat en het ontwaken uit die Droomstaat, is het feit dat het niet lukt om het te begrijpen. Dit klinkt heel lullig, en dat is het ook, maar we lopen vast op het simpele feit dat we het willen begrijpen en ervaren als de mens die we denken en geloven te zijn… en dat gaat hem nooit worden.

De mens die we denken en geloven te zijn is een inherent onderdeel van de Droomstaat en het enige doel (als we al over een doel kunnen spreken) is het in stand houden van die Droomstaat. Als je dat ziet, dan snap je dat iets dat inherent onderdeel is van die Droomstaat, zoals jijzelf als mens, niet wakker kan worden uit die Droomstaat en ook niet de mogelijkheid of de middelen heeft om te begrijpen wat er wel of niet buiten die Droomstaat bestaat.

Het is voor jij als mens zelfs volslagen onmogelijk om werkelijk te bevatten dat dit een Droomstaat is. De enige mogelijkheid is om op een of andere manier ‘door te krijgen’ dat dit niet werkelijkheid kan zijn — waarna er zoiets als een label “Droomstaat” aangehangen kan worden  — en ook is het mogelijk om op een of andere manier ‘door te krijgen’ dat er zoiets moet bestaan dat wel werkelijkheid is — waarna daar dan het label “Waarheid” of “Dat wat is” of “God” of “Het Ene” aangehangen kan worden, maar verder kom je als mens niet en hoewel de labels misschien enige houvast lijken te bieden, heb je als mens, als dat wat je denkt en gelooft te zijn, feitelijk nog geen enkel werkelijk idee wat het nou is.

De labels zijn een schijnzekerheid waarmee je jezelf wijsmaakt dat je iets snapt en weet. En ja, ik weet het, ik doe dat ook, maar ik ben me er bewust van dat ik dat doe, althans, ik ben me er bewust van, of, ik heb op een of andere manier ‘doorgekregen’, dat dit lichaam dat ik denk en geloof te zijn dat doet, en er is hier de realisatie dat ik dat niet ben. Ik als mens snap dat niet, ik als mens weet ook niet hoe dat is gebeurd, maar blijkbaar is het zo.

Ontwaken uit de Droomstaat is niet iets wat jij als mens kan doen, aangezien jij als zo’n mens deel van de Droomstaat bent en vanzelfsprekend een gedroomde entiteit bent. Bot gezegd komt het er op neer dat jij als mens het resultaat van het dromen bent en niet werkelijk bestaat. Een logisch gevolg daarvan is dat iets wat niet werkelijk bestaat niet in slaap kan zijn of wakker kan worden anders dan in de droom, wat nog steeds onderdeel is van het dromen. Zolang je ervaart dat je een lichaam bent, of hier als lichaam functioneert — en dat ervaart letterlijk iedereen die hier schijnbaar is — dan is dat het dromen.

Een minder leuk gegeven dat hier is ‘doorgekomen’ is dat jij als wat je denkt en gelooft te zijn niet kan bestaan buiten het dromen. Met andere woorden, dat wat je werkelijk bent heeft helemaal niets met jou te maken. Dus, of je bent een gedroomde entiteit in de Droomstaat, wat betekent dat je hier niet werkelijk bent en alleen maar schijnbaar bestaat, of het dromen stopt en dan besta je helemaal niet meer, niet eens schijnbaar. Dit houdt uiteindelijk in dat jij niet bestaat, nooit hebt bestaan en nooit zult bestaan. Wederom, als de mens die we denken en geloven te zijn kunnen we dat niet begrijpen of verwerken.

Dat wat je werkelijk bent en zich verwart met de mens die je denkt en gelooft te zijn, kan zich realiseren dat het niet die mens is en dat het nooit werkelijk een onderdeel is geweest van de Droomstaat, omdat het niet mogelijk is onderdeel te zijn van iets wat niet werkelijk bestaat. Iets van die realisatie kan doorsijpelen in de mens die je denkt en gelooft te zijn, waardoor jij het als mens allemaal niet meer zo serieus en belangrijk gaat vinden en enige verlichting zal voelen.

Het leven wordt als minder zwaar ervaren omdat jij als mens op een of andere manier hebt ‘doorgekregen’ dat het allemaal niet waar is, dat het ‘dromen’ is, en dat is pure winst. Het feit dat je niet begrijpt waarom dat is of wat het is, doet er dan ook niet meer toe; niet omdat je een antwoord hebt gekregen, maar omdat de vraag is verdwenen.