SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Een Droom is Een Droom — (231218)

Een droom is een droom en alles in die droom is diezelfde droom. Dit is lastig voor ‘egozelf’ te begrijpen en zelfs onmogelijk voor ‘egozelf’ om te accepteren. Ik begrijp de verwarring, maar vanuit mijn perspectief is het soms wel grappig om te zien hoe (veelal) spirituele mensen die hebben begrepen dat dit een droomstaat is en illusie, via allerlei verzonnen en ingebeelde constructies toch vasthouden aan het idee dat zijzelf op wat voor manier dan ook wel bestaan. Ik noem dit het ‘Alles-is-illusie-behalve-ikzelf’ syndroom.

Misschien moet ik eerst ook even het nieuwe woordje ‘egozelf’ verklaren? Ik wil dit gaan gebruiken omdat ‘ego’ een verzinsel is dat voortkomt uit de identificatie met het idee een ‘zelf’ te zijn. Dit houdt in dat er zonder het idee ‘zelf’ geen ‘ego’ kan bestaan. Maar het idee ‘ego’ wordt gebruikt om het idee ‘zelf’ te versterken, wat automatisch het idee ‘ego’ weer versterkt dat opnieuw het idee een ‘zelf’ te zijn versterkt. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden — zonder de één niet de ander — waardoor het mij logisch lijkt ze ook in taal zo te presenteren; vandaar: ‘Egozelf’.

Het is een beetje de kip en het ei verhaal, met andere woorden: wat was er eerder, de zelf of het ego? Het antwoord is: geen van beiden! Hoezo? Nou, heel simpel: Een droom is een droom en alles in die droom is diezelfde droom. Alles wat ontstaat binnen iets dat niet is, is niet. Binnen dat wat nooit gebeurd is kan nooit iets gebeuren en kan nooit iets gebeurd zijn. Dit geldt voor alles in de droom en alles is diezelfde droom.

De laatste strohalm die een spirituele zoeker heeft, wanneer gezien wordt dat dit een droomstaat is, een illusie — kortom: niet waar en niet echt —, is de fabricatie van ‘de dromer’. De zoeker ziet uiteindelijk in dat dit een droom is, maar weigert te accepteren dat hijzelf deel is van die droom. Hij maakt zichzelf vervolgens wijs dat hijzelf de dromer van de droom is. Dat daar geen bewijs voor is, wuift hij weg en ontkent hij (veelal onbewust).

Een droom is een droom en alles in die droom is diezelfde droom. Dus ook de zoeker die zichzelf ‘de dromer’ droomt, is net als alles en iedereen om hem heen alleen maar het gedroomde in de droom. Er is geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk een dromer bestaat; het idee van een dromer van de droom is een aanname binnen de droom die nergens op gebaseerd is. Het is dezelfde ongegronde aanname van het zijn van een persoon, puur en alleen omdat het je ervaring is dat jij schijnbaar bestaat, terwijl dat niet zo is, want: een droom is een droom en alles in die droom is diezelfde droom.

De ultieme spirituele mantra ‘Ik Ben’ is niet waar en pas wanneer dat werkelijk doorzien is — niet door jou, maar vanuit de actie en de beweging ‘iets doorzien’ — bestaat er de mogelijkheid dat er in het oneindige niets wordt gesprongen. Met het denken kom je er niet, vanuit zelf en ego kom je er niet, omdat het springen niet wordt gedaan door iets of iemand, want: een droom is een droom en alles in die droom is diezelfde droom.

Voor wat het waard is binnen iets dat niet is, wens ik iedereen alvast fijne Kerstdagen en een goed 2019.