SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 IN DE ZANDBAK
Probleem In De Zandbak — (160319)

Een probleem is pas een probleem wanneer het geclaimd wordt door ‘mij’ en ‘ik’ er de stempel ‘probleem’ op plaats. Voordat ‘ik’ die stempel er opzet en het gebeuren claim als ‘probleem’ is het simpelweg dat wat gaande is en geen probleem.

Een probleem is van zichzelf geen probleem tot het geclaimd wordt en er een stempel op wordt geplaatst, en dan is het ‘mijn probleem’. Wanneer er mensen zijn die samen met jou dat wat gaande is claimen als probleem, dan is het ‘ons probleem’ en als een groot merendeel van de maatschappij of de mensheid het er over eens is dat ‘dat wat gaande is’ een probleem is, dan is het ‘HET PROBLEEM’.

Het allergrootste probleem dat er nu volgens een meerderheid van de mensheid bestaat is klimaatverandering. Voorheen heette dit ‘global warming’, maar het wordt niet echt overal warmer. Bovendien warmt de aarde gemiddeld gezien niet echt op en sommige berekeningen laten zelfs zien dat het gemiddeld wat kouder aan het worden is, dus werd de stempel veranderd en heet het nu ‘klimaatverandering’.

Klimaatverandering is een probleem omdat wij mensen het als een probleem hebben gebrandmerkt. Niet alleen zien we dat wat gaande is — de verandering van het klimaat — als een probleem, we claimen ook nog eens dat ‘de mensheid’ verantwoordelijk is voor het veranderen van het klimaat. Het is, volgens de mensheid, onze schuld.

Als ik voor de lol er even van uitga dat deze wereld echt is en dat er een tijdlijn bestaat die er al was voor ik geboren werd en zal blijven bestaan nadat ik gestorven ben, dan zien wij mensen over het hoofd dat het klimaat altijd verandert. Het veranderde voordat de mensheid op aarde was en zal blijven veranderen wanneer de mensheid is uitgestorven. Het is wat het klimaat doet; het verandert precies zoals alles altijd verandert — dat is de enige zekerheid die wij hebben.

Het klimaat verandert en ons aandeel is wellicht globaal gezien een extra 3 graden Celsius, wat verwaarloosbaar is. Het klimaat is altijd veranderlijk geweest en zal dat altijd zijn. Nederland was ooit tropisch en heeft ook een ijstijd meegemaakt. Siberië had ooit een gematigd klimaat tot dit opeens veranderde en mammoeten ter plekke binnen korte tijd doodvroren. Daar hadden wij geen invloed op en geen schuld aan, en dat is precies wat er nu ook weer gaande is.

Verandert het klimaat? Ja, natuurlijk (letterlijk natuurlijk), maar het is geen probleem. Het is de natuurlijke cyclus van dat wat gaande is. Er zullen diersoorten uitsterven en misschien zal de mens uitsterven, maar dat is geen probleem. Het is wat gebeurt, wat gaande is. De mens heeft deze klimaatverandering niet veroorzaakt. Het enige wat de mens doet is de klimaatverandering claimen als een probleem en vervolgens claimen dat hij de veroorzaker is.

Het is een soort van heilige arrogantie waarmee wij mensen denken en geloven dat we daadwerkelijk het middelpunt van het universum zijn, goden op aarde, en alles wat er gebeurt, wordt door ons gedaan of het wordt ons aangedaan… terwijl wij er negen van de tien keer letterlijk geen fuck mee te maken hebben.

Ikzelf zie de klimaatverandering niet als een probleem, maar als dat wat gaande is. Het is zo en het gebeurt. Ik zie geen reden om aan te nemen dat het de schuld van de mensheid is, omdat ik niet geloof dat we zoveel impact kunnen hebben op het natuurlijke proces en de natuurlijke cyclus van het klimaat op aarde in dit universum. Ik geloof werkelijk niet dat wij er zoveel toe doen dat we daadwerkelijk in staat zijn iets in het universum te verstoren.

Als dit wat nu simpelweg gaande is betekent dat de mensheid uitsterft, dan zie ik daar ook geen probleem in, omdat ik niet geloof dat we zoveel belangrijker zijn dan al die andere wezens op aarde waarvan er af en toe ook een paar uitsterven. Ik kan me zelfs voorstellen dat de aarde een leukere plek wordt zonder die mensheid die zichzelf in het middelpunt plaatst en alles claimt als ‘mijn’ dit en ‘mijn’ dat — en of dat dan uitmondt in het in bezit nemen van- of het zichzelf schuldig verklaren aan iets, maakt geen verschil.

Blijkbaar wilde ik dit even vertellen, maar de kern van mijn betoog is dat iets pas een probleem is wanneer jijzelf het als zodanig claimt en er die stempel op zet; en zelfs dan is het nog steeds geen probleem maar denk en geloof jij alleen maar dat het een probleem is — en niet zo maar een probleem, nee, het is dan jouw probleem.

Er bestaat niet zoiets als een probleem, alleen onze verstoorde perceptie van dat wat gaande is als zijnde een probleem of ons probleem. Met andere woorden, een schijnbare door ons geclaimde probleem is het probleem niet, het probleem is dat wij iets onterecht claimen en brandmerken als een probleem terwijl het simpelweg de gang van zaken is. Er is geen probleem en dat is de oplossing van elk schijnbaar probleem.