SNIPS' VAULT:
INDEX
CONSPIRACY
NONDUALITEIT
SNIPS' AUTOLYSE
WEBLOG
SNIPPETS
SNIPS' WERELD
AUTOLYSE
IN DE ZANDBAK
FRITS SNIPS
DONEREN?

Pagina Verversen
VOOR NIEUWS EN MEER INFORMATIE! GA NAAR: WWW.SNIPS.NL

 CONSPIRACY
De Ingenieuze Samenzwering (2) — (28/3/09)

In veel gevallen wordt de samenzwering middels een schema, zoals hieronder, voorgesteld.

schem 1

Er is een Elite, of De Illuminati, (1) die uiteindelijk de "baas" is over de samenzwering. Dit is een hele kleine groep van onwaarschijnlijk machtige mensen en niemand weet wie het zijn. Deze Elite of Illuminati beslissen wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt. Om dit tot uitvoering te brengen, hebben ze een aantal organisaties opgezet.

Vlak onder de Elite heb je een zichtbare, redelijk openbare, variant. Dat wil zeggen: we kunnen identificeren wie het heeft opgezet en wiemilnerRhodes er in zitten. Deze komen samen in de Ronde tafel van de Negen (2) De Ronde Tafel is opgezet in het begin van de 20ste eeuw door Alfred Milner en Cecil Rhodes onder de vlag van de Rothschilds. Het doel van de Ronde Tafel is de plannen en wensen van de Illuminati om te zetten naar beleid dat uitgevoerd moet worden door een aantal organisaties en denktanken.

Voor zover bekend zijn er zes van deze organisaties die verspreid over de continenten aan de touwtjes trekken. Deze zijn:
  1. De Bilderberggroep – een Europese denktank dat elk jaar samenkomt om de stand van zaken in de wereld te bespreken, de leden komen uit de zakenwereld, de media wereld en de politieke wereld;

  2. De Club van Rome – bestaat uit de crème de la crème van de wetenschappelijke wereld, deze club heeft bv. het Global Report 2000 opgesteld waarin ze pleiten voor een reductie van de wereldbevolking middels ongeneeslijke ziekten (bv. AIDS), hongersnoden, natuurrampen en oorlogen;chatham

  3. Het Royal Institute for International Affairs – heet tegenwoordig "Chatham House", je kunt de naam veranderen, maar niet de streken; het is een "onafhankelijke" denktank dat zich bezighoudt met internationale zaken en gebeurtenissen. Hun oplossingen worden altijd uitgevoerd door de regeringen – dus "onafhankelijk" kun je wel wegstrepen;

  4. De Trilateral Commission – is opgezet voor dezelfde redenen als Chatham House, met verschil dat Chatham House een Britse organisatie is en de Trilateral Commission is opgezet door Europa, Japan en Noord-Amerika;

  5. de Council on Foreign Relations – is ook gelijk aan Chatham House en de Trilateral Commission, alleen de Council on Foreign relations is volledig Amerikaans zoals Chatham volledig Brits is;

  6. De United Nations (Verenigde Naties) – is een volledig globale organisatie dat door de vijf bovenstaande van informatie, doelen en instructies wordt voorzien; aangezien de Verenigde Naties geen grenzen kent kan het grenzeloos opereren, dit maakt de Verenigde Naties de belangrijkste organisatie voor de Elite.
Deze organisaties implementeren het beleid via geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer).

Wij als bevolking zijn volledig afhankelijk van wat de bedrijven, de regeringen, de genootschappen en kerken en de "goede" doelen doen en willen. Zo is de maatschappij opgebouwd en dit wordt ons geleerd door het gemanipuleerde onderwijssysteem. Maar uiteindelijk komt alles bij die Elite vandaan, bij de Illuminati, en dat kleine groepje mensen beslist wie er leeft of doodgaat, en wanneer en hoe lang. Zij beslissen wanneer er een crisis ontstaat, wanneer er oorlogen ontstaan, hoe groot deze oorlogen zullen zijn en hoeveel mensen er (naar schatting) dood zullen gaan.

Eng detail is dat er ooit ergens verzonnen is dat er ergens in een oud heilig Joods geschrift zou staan dat er eerst zo'n 6 miljoen joden moesten sterven voordat het Jodendom een eigen staat kon krijgen, en met dit geschrift in gedachten is de Tweede Wereldoorlog en de joden vervolging in gang gezet omdat het tijd werd om IsraŽl te stichten. Dat ze die 6 miljoen niet hebben gehaald, doet er niet toe, als je het getal maar vaak genoeg herhaalt en in geschiedenisboekjes opschrijft, gaat iedereen het vanzelf als "feit" en "waarheid" accepteren.

sexZo ziet het schema er uit en zo zijn de taken verdeeld. Om ons, de bevolking (of Gojim, zoals ze ons liefdevol noemen, wat vergelijkbaar is met "vee") onder controle te houden maken ze gebruik van de vele technieken die ze voorhanden hebben. Ontspanning, muziek, radio, televisie, porno, eten, drinken, alcohol, drugs, God, spiritualiteit, ufo's, buitenaardse invasies/redding — en als dat niet werkt: de microchip, angst, ziektes, oorlogen, opsluiting, marteling, dood en verderf.

Nu kun je onderzoeken wat zij met ons doen, hoe ze ons onderdrukken en manipuleren, maar daar los je niets mee op. Het is een methode die zij ons aanreiken om maar bezig te zijn, net als amusement, drank en drugs. Het is wel belangrijk om vast te stellen dat ze dit doen, maar wanneer je het hebt vastgesteld moet je daar niet mee doorgaan omdat het dan een verslaving wordt.

Je kunt ook de geheime genootschappen en aanverwanten groeperingen onderzoeken, en daar kun je jaren mee bezig zijn (been there, done that) en toch niets oplossen, want deze organisaties zijn er alleen maar om de zichtbare leiders ritueelonder controle te houden, de ministers en presidenten, de directeurs en leidinggevenden. Het zijn loopjongens die een taak hebben gekregen en die uitvoeren, en die taak bestaat uit het er voor zorgen dat er vriendjes op hoge plaatsen terecht komen. Omdat deze vriendjes veelal meedoen aan satanische rituelen is er genoeg materiaal om deze hooggeplaatste personen te manipuleren en te controleren. Ik bedoel, een Balkenende en Bos willen bijvoorbeeld niet dat er foto's worden gepubliceerd waarop te zien is dat ze bloed drinken van ritueel geslachte minderjarige meisjes.

Je kunt je ook richten op de 6 organisaties die de plannen lijken te maken, de Bilderggroep en aanverwanten, maar zij maken eigenlijk geen plannen. Zij bekijken alleen maar hoe de plannen die er zijn het beste uitgevoerd kunnen worden. Je kunt ze openbaren aan de wereld, maar zodra een organisatie of een lid van de organisatie in een kwaad daglicht komt te staan, dan wordt deze gewoon vervangen of de naam wordt veranderd (zoals Chatham House vroeger de Royal Institute for International Affairs was). De namen kunnen veranderen, maar alles gaat gewoon op dezelfde voet verder. Het is goed om het te onderzoeken, het is goed om het te laten zien, maar daar is niet waar de oplossing ligt.

Het blijkt dus dat we ons moeten richten op de Elite, de Illuminati, alleen is daar het probleem dat niemand, behalve de Elite zelf, weet wie dat zijn en waar ze zich bevinden. Dus, wat dan?

In een volgend artikel is het mijn bedoeling om te laten zien dat deze fysieke samenzwering slechts een uiting is van een veel grotere samenzwering, en deze grotere universele samenzwering is te stoppen… en dat kan alleen JIJ voor elkaar krijgen.


Alle delen:
De Ingenieuze Samenzwering (deel 1)
De Ingenieuze Samenzwering (deel 2)
De Ingenieuze Samenzwering (deel 3)